Visie

De gemeente werkt sinds een aantal jaren met een duidelijker visie. Deze visie is ontwikkeld, niet omdat het modern is, maar omdat we zo in één zin duidelijk willen maken waar we als gemeente voor staan. De visie luidt:   Wij willen discipelen zijn van Jezus Christus...

Kerk zijn anno nu

Heeft een kerk anno nu nog wel bestaansrecht of is deze oude traditie en cultuur zo langzamerhand wel achterhaald? Heeft de kerk u nog wat te bieden? Voor ons een hartgrondig JA! Wilt u weten hoe de gemeente de visie vorm geeft? Lees dan verder. Wij willen discipelen...

Kerkgebouw

Het kerkgebouw ‘De Rank’ bevindt zich aan de Pottebakkerstraat 4 te Winschoten en is gebouwd in 1982. Het gebouw kent een aantal zalen voor de diverse activiteiten binnen de gemeente. De kerkzaal heeft ongeveer 300 zitplaatsen. Het kerkgebouw kent een...

Organisatie

Het organisatieschema van de gemeente ziet er als volgt uit:   De gemeente is opgedeeld in wat we noemen werkvelden. Deze werkvelden leggen verantwoording af aan de kerkenraad welke bestaat uit door de gemeente gekozen ambtsdragers. De ambtsdragers zijn mannelijke...

Samenwerking

De gemeente kent 2 samenwerkingsverbanden binnen Winschoten. Samenwerking met de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt In 1989 zijn de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (GKv) en de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) in Winschoten met elkaar in gesprek gegaan om samen de...

Geschiedenis

De Chr. Geref. Kerk van Winschoten is een van de jongere CGK-kerken in Oost-Groningen. Aan het eind van de vijftiger jaren groeide het aantal gezinnen dat in Winschoten woonde en in de Chr. Geref. Kerk van Midwolda kerkte. Na een proeftijd waarin werd gekerkt in een...
X

Wachtwoord vergeten?

Word lid

Nieuw wachtwoord aanvragen
Geef je e-mail adres in. Een nieuw wachtwoord wordt naar je mailbox gestuurd.

X