Samenwerking

De gemeente kent 2 samenwerkingsverbanden binnen Winschoten.

Samenwerking met de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt

In 1989 zijn de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (GKv) en de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) in Winschoten met elkaar in gesprek gegaan om samen de kerkelijke eenheid te zoeken en te beleven. In de beginjaren werden vele gesprekken gevoerd tussen afvaardigingen van de kerkenraden. Deze gesprekken resulteerden in 1997 in een intentieverklaring waarin beide kerken elkaar erkennen als ‘Kerken van onze Here Jezus Christus’. Naast deze erkenning werd uitgesproken om ook de gemeenteleden meer met elkaar in contact te laten komen, dus van samenspreking naar samenwerking. Deze samenwerking werd in 2000 in een beleidsplan op schrift gesteld. De meerderheid van beide gemeenten ging akkoord met het beleidsplan. In dit beleidsplan worden onderwerpen genoemd zoals: gezamenlijke erediensten, gezamenlijke gemeenteavonden, gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen, gezamenlijke diaconale vergaderingen, evangelisatie, gezamenlijke avondmaalsviering en de toelating van elkaars leden tot het vieren van het heilig avondmaal. Op dit moment zijn bijna alle genoemde onderwerpen gerealiseerd en vindt daarnaast samenwerking plaats op het gebied van jeugdwerk. Het kerkgebouw van de GKv staat aan de Burg. Venemastraat. De GKv heeft ongeveer 260 leden. De gezamenlijke activiteiten worden aangekondigd via het liturgisch infoblad of ‘Contact’.

 

Samenwerking binnen het IKEP

Het IKEP is een samenwerkingsverband van de Baptisten Gemeente en onze gemeente. IKEP staat voor InterKerkelijk Evangelisatie Platform. De aktiviteiten van het IKEP zijn ondergebracht in een stichting waarin genoemde gemeenten de verantwoordelijkheid dragen. Naast deze gemeentes werkt ook de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt mee aan de aktiviteiten van het IKEP. De bekendste activiteiten zijn samen bidden met elkaar wat elke keer in een ander kerk wordt gehouden en de kerstnachtdienst. Voorheen organiseerde het IKEP de DOE-DAGEN in de herftvakantie en de Kanjerdagen in de voorjaarsvakantie.

X

Paswoord vergeten?

Word lid