Kerk zijn anno nu

Heeft een kerk anno nu nog wel bestaansrecht of is deze oude traditie en cultuur zo langzamerhand wel achterhaald? Heeft de kerk u nog wat te bieden? Voor ons een hartgrondig JA!

Wilt u weten hoe de gemeente de visie vorm geeft? Lees dan verder.


Wij willen discipelen zijn van Jezus Christus in een gemeente waarin Gods liefde zichtbaar is naar elkaar toe en naar de wereld om ons heen.

 

Als volgeling van Jezus Christus moeten we luisteren naar wat Hij zegt in Zijn woord: de bijbel. Dit luisteren doen we niet alleen in de wekelijkse samenkomsten, maar ook in de vele ontmoetingen die we met elkaar hebben zoals de gesprekgroepen, de jeugdverenigingen, de catechisatiegroepen etc. In de bijbel lezen we dat we uit genade mogen leven. Gods liefde is zichtbaar geworden in de komst van Zijn zoon Jezus Christus. Dit geloven we niet alleen, maar belijden we ook. In de samenkomsten wordt deze belijdenis duidelijk in de 3 W’s :

Woord: in elke samenkomst willen we de bijbel centraal stellen. Een kerkdienst zonder Woord is als vijver zonder water, want zonder water is een vijver geen vijver meer maar slechts een gat in de grond. We willen vasthouden aan de inhoud van het Woord, maar flexibel zijn in de vorm waarin dat Woord wordt gebracht; vandaar dat er verschillende vormen van samenkomsten zijn.
Water: in opdracht van Jezus Christus horen gemeenteleden gedoopt te zijn. Water is een middel van God om te laten zien dat Hij in Zijn Zoon Jezus Christus vergeving en nieuw leven belooft. De gemeente kent de doop van kinderen alsmede de doop van volwassenen want God belooft Zijn genade aan groot en klein.
Wijn: in opdracht van Jezus Christus vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. Brood en wijn herinneren ons eraan dat Hij gestorven om als brug te dienen tussen ons en God. Het avondmaal is een gemeenschapsmaaltijd, gemeenschap met God maar ook gemeenschap met elkaar.
X

Paswoord vergeten?

Word lid