Organisatie

Het organisatieschema van de gemeente ziet er als volgt uit:

 

De gemeente is opgedeeld in wat we noemen werkvelden. Deze werkvelden leggen verantwoording af aan de kerkenraad welke bestaat uit door de gemeente gekozen ambtsdragers. De ambtsdragers zijn mannelijke belijdende leden van de gemeente en bestaan uit ouderlingen en diakenen, elk met hun eigen taak binnen de gemeente.

Elk werkveld heeft een eigen coördinator die alle werkzaamheden binnen het werkveld coördineert maar die ook overleg heeft met collega-coördinatoren als er werkveld overlappende zaken zijn. Elk werkveld functioneert als geheel en kan voorstellen doen aan de kerkenraad, die de eindverantwoording draagt over het geheel.

Beheren

Dit werkveld beheert de financiële middelen maar ook de gebouwen en andere voorzieningen. Zij faciliteert de overige werkvelden als het gaat om financiën en om het gebruik van middelen (kerktelefoon, ledenadministratie) en ruimtes. De koster is een belangrijk persoon binnen dit werkveld.

Delen

Dit werkveld omvat alle groeigroepen die veelal maandelijks bij elkaar komen, de vrouwenvereniging en de catechesekring. De groepsleiders bespreken in het kringleidersoverleg het wel en wee van alle groepen regelmatig met elkaar en ontvangen daar ook hun toerusting voor dit werk.

Communiceren

Dit werkveld is verantwoordelijk voor alles wat met interne en externe communicatie te maken heeft zoals het gemeenteblad “Contact”, het mededelingenblad, de website en de gemeentegids.

Getuigen/Dienen

Dit werkveld wil de gemeente toerusten tot getuige zijn en dienstbaarheid in deze wereld en doet dit door verschillende aktiviteiten: contacten met asielzoekers, de alpha-cursus, samenwerking binnen het Interkerkelijk Evangelisatie Platform, de adoptiegroep “Redt een kind”. Dit werkveld werkt nauw samen met de diaconie, welke onderdeel is van de kerkenraad zelf.

Leren

Leren: Dit werkveld omvat het complete jeugdwerk van de gemeente. Tevens zijn de catechisaties en alle cursussen onderdeel van dit werkveld. Dit werkveld beheert ook de gavenbank.

Vieren

Dit werkveld omvat alles wat te maken heeft met de diensten, zoals diensten met verstandelijk gehandicapten, jeugdzondagen, Johannes de Heer dienst etc. Het werkveld werkt dan ook nauw samen met de predikant.

X

Paswoord vergeten?

Word lid