Visie

De gemeente werkt sinds een aantal jaren met een duidelijker visie. Deze visie is ontwikkeld, niet omdat het modern is, maar omdat we zo in één zin duidelijk willen maken waar we als gemeente voor staan. De visie luidt:

 

Wij willen discipelen zijn van Jezus Christus in een gemeente waarin Gods liefde zichtbaar is naar elkaar toe en naar de wereld om ons heen.

 

Wat betekent deze visie?

In deze visie treffen we verschillende aspecten aan die aangeven hoe wij als gemeente willen zijn:

  • We willen discipelen (volgelingen) zijn van Jezus Christus. Nee, niet zo maar iemand, maar van Hem die Zijn leven voor ons heeft gegeven, door 2000 jaar geleden te sterven aan het kruis voor onze fouten. Doordat we onszelf volgelingen noemen, belijden we dat Jezus Christus de Koning van de gemeente en de Koning van ons persoonlijk leven is.

.

  • We willen Jezus volgen, niet alleen, maar in een gemeente waarin Gods liefde zichtbaar is. Hiermee belijden wij dat we elkaar nodig hebben om volgeling te kunnen zijn. Niet ieder voor zich, maar samen werkend zoals verschillende lichaamsdelen één lichaam vormen.
  • De liefde die God in ons uitwerkt moet niet alleen zichtbaar zijn binnen onze eigen kerkmuren maar ook daarbuiten. Als Jezus Christus de Koning in je leven is en Hij het in alles voor het zeggen heeft, mogen we iets van Zijn koninkrijk doorgeven aan onze medechristenen maar zeker ook aan allen die Hem nog niet kennen.

.

Het logo van de gemeente geeft dezelfde visie weer:

  • Allereerst zien we een leeg kruis voor een opgaande zon. Dit symbool is het teken dat Jezus Christus aan het kruis is gestorven voor onze fouten. Hij is echter niet aan het kruis en in het graf gebleven maar heeft op paasmorgen de dood overwonnen door op te staan uit de dood en zich te tonen aan zijn volgelingen.
  • Het kruis staat getekend bovenop de aarde. Hiermee geven we aan dat Jezus Christus de Koning van de aarde is en van allen die daarop wonen.
  • De afbeelding geeft mensen weer die elkaar vasthouden. Dit zijn de gemeenteleden die met elkaar in Christus verbonden zijn en Zijn liefde willen doorgeven aan elkaar en aan de mensen om hen heen. In de gemeente hebben volwassenen en jongeren een eigen plek.
  • De afbeelding van de persoon met de handen omhoog heeft een 2-ledige bedoeling: Enerzijds zijn het handen omhoog geheven naar Jezus Christus van wie we alles mogen verwachten. Anderzijds mogen we nu leven met vreugde juist omdat Jezus Christus ons alles wil geven wat we nodig hebben.
Bovenstaande blijft natuurlijk een mooie theorie als we er verder niets mee doen. Wilt u weten hoe de gemeente in praktische zin met de visie omgaat lees dan verder bij Kerk zijn anno nu
X

Paswoord vergeten?

Word lid