Werlkveld Vieren

Het werkveld bestaat uit 5 personen welke elk een eigen taak hebben. De coördinator van het werkveld, dhr. Aaltjo van der Wal, doet verslag aan de kerkenraad.

Het werkveld heeft als doelstelling:
De diensten zo aantrekkelijk mogelijk maken voor jong en oud, zodat iedereen met plezier alle diensten wil bijwonen. De diensten zo proberen in te vullen, zowel inhoudelijk als organisatorisch, zodat iedereen zich prettig voelt en de opkomst verder gaat groeien. Dat dit mag bijdragen tot opbouw van onze gemeente.

Het werkveld houdt zich onder andere bezig met:
Invulling en aankleding van alle erediensten, welke onder supervisie van de Kerkenraad staan, met als doel de gemeenteleden en buitenstaanders (gasten) enthousiast te krijgen. Voorbeelden van de verschillende diensten zijn:
• reguliere eredienst
• leerdienst
• avondmaalsviering
• doopdienst
• begrafenisdienst
• huwelijksdienst
• belijdenisdienst
• biddag / dankdag
• dienst voor bevestiging en afscheid van ambtsdragers
• uur voor u dienst
• jeugddiensten (startzondag en dergelijke)
• zendingszondag
• gehandicaptendienst
• gezamenlijke diensten met de Vrijgemaakte Kerk
• kerstnachtdienst

Het is in principe niet de bedoeling dat het werkveld zich gaat bemoeien met de invulling en/of liturgie van alle bovengenoemde diensten. Maar het werkveld geeft aan zich beschikbaar te stellen waar eventueel hulp nodig is.

X

Paswoord vergeten?

Word lid