Werkveld Leren

 

Dit werkveld omvat het gehele jeugdwerk en de catechisaties. Daarnaast verzorgt dit werkveld de eventuele opleidingen/cursussen voor bepaalde werkzaamheden in de gemeente. Ook zal dit werkveld een mediatheek en een gavenbank gaan bevatten. Coördinator en verantwoordelijk kerkenraadslid is Peter Dekker. Hij wordt ondersteund door een jeugdcoördinator, die hem vooral de praktische zaken uit handen neemt.

Zondagsschool en kindernevendienst
De zondagsschool wordt gehouden tijdens de ochtenddiensten. De leiding van de zondagsschool werkt mee aan o.a. de bid- en dankdag voor kinderen, doopdiensten en het kinderkerstfeest. Groep 1 bestaat uit de groepen 1, 2 en 3 van de basisschool en groep 2 bestaat uit de groepen 4, 5 en 6 van de basisschool.
Op de “Uur voor U”-zondag is er voor de kinderen van 3 t/m 5 jaar kindernevendienst tijdens de morgendienst.

Jeugdclub”De Tieners”9 t/m 12 jaar
De jeugdclub komt eens per twee weken op zondagmorgen na de ochtenddienst bij elkaar.
De data worden vermeld in “Contact”.

Jeugdvereniging “De Betweeners” 12 t/m 15 jaar
De leden komen bijeen op de zondagmorgen na de ochtenddienst, behalve op de eerste zondag in de maand. De voornaamste doelstelling is een wegwijzer willen zijn naar onze Here Jezus Christus. Geprobeerd wordt dit te doen op een manier die de jeugd aanspreekt.

Jeugdvereniging “Juventus Deï” 16 jaar en ouder
De jeugdvereniging vergadert elke zondagavond, uitgezonderd de eerste zondag van de maand. Jeugd van 16+ is van harte welkom. De avond begint om 19.30 uur in de jeugdruimte van ‘De Bouwsteen’.

Catechisatie
De jeugd van de gemeente ontvangt volgens een door het werkveld Leren vast te stellen rooster catechisatie van de predikant of van een gemeentelid.
Aan het begin van het seizoen wordt de groepsindeling en de tijden bekend gemaakt. Het seizoen valt veelal samen met het schoolseizoen. Voor de jeugd van 12 – 14 jaar wordt sinds het seizoen 2008 de methode Follow Up gebruikt. Meer informatie over deze methode is hier te vinden.
De gemeente heeft een belijdeniscatechisatiegroep waarin de deelnemers worden voorbereid op het doen van openbare geloofsbelijdenis.

Gavenbank
Er is een notitie opgesteld over de ‘Gavenbank’ waarin wordt ingegaan wat geestelijke gaven zijn, hoe je kunt ontdekken wat jouw gaven zijn en hoe je hier mee om moet gaan. De gemeenteleden zal worden gevraagd een gaventest te maken om zo te inventariseren wie welke gaven heeft om aan de hand van deze gegevens een ‘Gavenbank’ op te zetten.

Meer informatie over het jeugdwerk is hier te vinden.

X

Paswoord vergeten?

Word lid