Groeigroepen

De gemeente kent ongeveer een tiental groeigroepen. Veel van deze groeigroepen komen veelal maandelijks bijeen bij een van de leden thuis. Er zijn groeigroepen in vele varianten en ieder is van harte welkom.

De groeigroepen staan onder leiding van een of twee groepsleiders. De groeigroepen behandelen veelal bijbelse onderwerpen, naar eigen keus, en komen ook in een wat meer ontspannende setting bijeen. Zij organiseren hun eigen activiteiten. Doordat de groeigroepen functioneren als een klein stukje gemeente komt hierin ook de zorg voor elkaar tot uiting.

De groepsleiders komen zo eens per 6 weken bij elkaar onder leiding van de coordinator van het werkveld ‘Delen’ waarin zij hun toerusting ontvangen voor het werk als groepsleider. Ook wordt in dit overleg de voortgang in de groepen besproken. Ongeveer 60% van de gemeenteleden tussen de 20 en 60 jaar is lid van een groep.

Naast de groeigroepen bestaat er ook nog een catechesegroep en een vrouwenvereniging.

X

Paswoord vergeten?

Word lid