60+
Hieronder een kleine impressie van de gehouden 60+ middag van de GKV en CGK te Winschoten

 

Wij hebben van beide kerken een gezellige bijeenkomst van de 60+ gehad in de Rank.
De opening werd verricht door broeder Anno Greven. Ds Bos las Psalm 8 voor.
Daarna zongen we Ps. 8 vers 1, 3 en 6 “Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven” en JdH. lied 256 “Als op ’s levens zee de stormwind om u loeit”.
De heer Kuipers was uitgenodigd om ons te vertellen over het scheppingsverhaal, hij nam het woord en liet ons beelden zien via de beamer over het ontstaan van de aarde en zo werden de 7 dagen behandeld en hij wist ons zeer te boeien, hoe mooi en goed doordacht heeft onze God het geschapen.
In de pauze hebben we ons tegoed gedaan aan koffie of thee met cake.
Zr. N. Fledderus droeg het volgende gedicht voor.

Van kinds af de Heilige Schriften geweten …

Wat heeft de Heere zorg aan ons besteed!
Vanaf onz’ eerste levensdagen
zijn w ‘ als het ware in Zijn Woord doorkneed,
’t werd ons van jongs af ingedragen.
Een kort gebed, uit moeders mond gehoord,
werd staam’lend nagezegd van woord tot woord.

Een psalmvers werd op vaders knie geleerd
en werd al spoedig meegezongen.
We zeiden soms een woord totaal verkeerd,
van onze fouten niet doordrongen.
Maar toch vergaten we zo ’n vers niet vlug
en soms kwam ’t later in ons hart terug …

Het Bijbellezen werd door ons gehoord,
en nauw’lijks konden we nog spreken,
of we herhaalden aarz’lend ’t laatste woord.
En dat was dan voor ons een teken
dat Bijbellezen óók voor kind’ren was,
en dat we luisterden als vader las.

We hoorden hoe Gods kind’ren aan elkaar
vertelden wat ze ondervonden.
We waren stil en luisterden er naar;
óók als we ’t niet begrijpen konden.
Want al begrepen we ’t niet helemaal,
er ging iets van hen uit’ ’t was hartetaal.

Ook in de kerk herkenden we steeds méér
begrippen waar w’ ook thuis van hoorden.
We proefden ongemerkt dezelfde sfeer,
al konden we dit niet verwoorden.
Een psalmvers mee te zingen was heel fijn!
Zo deed je mee, als was je nog maar klein!

Wat heeft de Heere zorg aan ons besteed,
reeds d’ eerste jaren van ons leven.
Maar heeft Zijn Woord dat Hij ons horen deed,
ook goede vrucht in ’t hart gegeven?
Of hebben wij wat tot ons werd gezegd,
bij ’t groter worden naast ons neer gelegd?

’t Woord dat we mochten horen, keer op keer,
ook in de prille kinderdagen,
keert nimmer ledig tot de Heere weer,
’t zal werken naar Zijn welbehagen.
Wanneer we het ook hoorden, groot of klein,
’t zal ons tot voordeel of tot oordeel zijn!

(Met dank aan PCOB afdeling Winschoten)

Na het zingen van verschillende liederen heeft Ds. Bos de middag afgesloten met dankgebed. Hierna hebben we nog gezellig nagepraat met een hapje en een drankje.

Resy Knaapen.

X

Paswoord vergeten?

Word lid