Selecteer een pagina

Organisatie

Het organisatie schema van de gemeente ziet er als volgt uit:

Organisatie schema

De gemeente is opgedeeld in wat we noemen werkvelden. Deze werkvelden leggen verantwoording af aan de kerkenraad welke bestaat uit door de gemeente gekozen ambtsdragers. De ambtsdragers zijn mannelijke belijdende leden van de gemeente en bestaan uit ouderlingen en diakenen, elk met hun eigen taak binnen de gemeente.

Elk werkveld heeft een eigen coördinator die alle werkzaamheden binnen het werkveld coördineert maar die ook overleg heeft met collega-coördinatoren als er werkveld overlappende zaken zijn. Elk werkveld functioneert als geheel en kan voorstellen doen aan de kerkenraad, die de eindverantwoording draagt over het geheel.

De werkvelden zijn:

Beheren: Dit werkveld beheert de financiële middelen maar ook de gebouwen en andere voorzieningen. Zij faciliteert de overige werkvelden als het gaat om financiën en om het gebruik van middelen (kerktelefoon, ledenadministratie) en ruimtes. De koster is een belangrijk persoon binnen dit werkveld.

Communiceren: Dit werkveld is verantwoordelijk voor alles wat met interne en externe communicatie te maken heeft zoals het gemeenteblad “Contact”, het mededelingenblad, de website en de gemeentegids.

Delen:  Dit werkveld omvat alle groeigroepen die veelal maandelijks bij elkaar komen, de vrouwenvereniging en de catechesekring. De groepsleiders bespreken in het kringleidersoverleg het wel en wee van alle groepen regelmatig met elkaar en ontvangen daar ook hun toerusting voor dit werk.

Getuigen/Dienen: Dit werkveld wil de gemeente toerusten tot getuige zijn en dienstbaarheid in deze wereld en doet dit door verschillende aktiviteiten: contacten met asielzoekers, de alpha-cursus, samenwerking binnen het Interkerkelijk Evangelisatie Platform, de adoptiegroep  “Redt een kind”. Dit werkveld werkt nauw samen met de diaconie, welke onderdeel is van de kerkenraad zelf.

Leren: Dit werkveld omvat het complete jeugdwerk van de gemeente. Tevens zijn de catechisaties en alle cursussen onderdeel van dit werkveld. Dit werkveld beheert ook de gavenbank. Voor meer informatie over dit werkveld klik hier.

Vieren: Dit werkveld omvat alles wat te maken heeft met de diensten, zoals de maandelijkse Uur voor U dienst, diensten met verstandelijk gehandicapten, jeugdzondagen etc. Het werkveld werkt dan ook nauw samen met de predikant. Voor meer informatie over dit werkveld klik hier.

X

Wachtwoord vergeten?

Word lid

Nieuw wachtwoord aanvragen
Geef je e-mail adres in. Een nieuw wachtwoord wordt naar je mailbox gestuurd.

X