Kerk zijn anno nu

Heeft een kerk anno nu nog wel bestaansrecht of is deze oude traditie en cultuur zo langzamerhand wel achterhaald? Heeft de kerk u nog wat te bieden? Voor ons een hartgrondig JA !

Wilt u weten hoe de gemeente de visie vorm geeft? Lees dan verder. 
 

Visie

De gemeente werkt sinds een aantal jaren met een duidelijker visie. Deze visie is ontwikkeld, niet omdat het modern is, maar omdat we zo in één zin duidelijk willen maken waar we als gemeente voor staan. De visie luidt:

Wij willen discipelen zijn van Jezus Christus in een gemeente waarin Gods liefde zichtbaar is naar elkaar toe en naar de wereld om ons heen.

 

Wat betekent deze visie?

Kerkgebouw

Het kerkgebouw 'De Rank' bevindt zich aan de Pottebakkerstraat 4 te Winschoten en is gebouwd in 1982. Het gebouw kent een aantal zalen voor de diverse activiteiten binnen de gemeente. De kerkzaal heeft ongeveer 300 zitplaatsen. Het kerkgebouw kent een ringleiding systeem t.b.v. slechthorenden. In de kerkzaal kunt u diverse symbolen aantreffen:

Organisatie

Het organisatie schema van de gemeente ziet er als volgt uit:

Organisatie schema

Samenwerking

De gemeente kent 2 samenwerkingsverbanden binnen Winschoten.

Geschiedenis

De Chr. Geref. Kerk van Winschoten is een van de jongere CGK-kerken in Oost-Groningen.