Samenvatting preken

Bij verschillende diensten geeft de predikant vooraf de dienst een wat we noemen 'preekbriefje'. Hierop staat een korte samenvatting van de preek. Deze preekbriefjes worden op deze pagina getoond en u kunt de zoek functie gebruiken om in de lijst te zoeken.

Klik op de datum om naar de samenvatting te gaan.

Datum Thema Tekst
06-06-2010 Strijd! Judas
30-08-2009 V-day Mattheus 7:12-29
16-08-2009 Reacties op de komst van de Koning Mattheus 2
21-06-2009 Zo'n Vader! Lucas 11:1-13
07-06-2009 Earth, Wind and Fire Handelingen 2:1-4
03-05-2009 Hou je van Jezus? Johannes 21:15-17
26-04-2009 Levend Water Johannes 4;14
26-04-2009 Onze verzoeking HC Zondag 52
08-02-2009 Volhardend achter Jezus aan Hebreeën 10:19-25
01-02-2009 Jezus verleent hulp Lucas 5:17-26
18-01-2009 Eén in Gods hand Ezechiel 37:15-28
11-01-2009 Gods wil HC zondag 49
04-01-2009 De bijbel is dynamiet! Handelingen 17
04-01-2009 God komt, spreekt en overwint Jozua 5:13-15
21-12-2008 Gods rijk HC zondag 48
07-12-2008 God met ons Mattheus 1-18-25
07-12-2008 Soldaat in Gods leger Efeze 6:10-24
09-11-2008 Hoe Christenen relaties onderhouden Efeze 5:20 6:9
02-11-2008 Leven in het licht Efeze 4:22-24
26-10-2008 Gods Woord horen en doen Lucas 10:25-37    
19-10-2008 Gods naam HC zondag 45
19-10-2008 Medewerkers van God Efeziers 4:1-17
05-10-2008 Evangelie: Gods reddende kracht Romeinen 1:16
21-09-2008 Onze vader in de hemel HC zondag 46
21-09-2008 Gods veelkleurige wijsheid onthuld Efeziers 3
07-09-2008 Een voet te hoog Johannes 3:1-16
07-09-2008 Jezus, onze vrede (2) Efeziers 2:11-22
31-08-2008 Jezus, onze vrede (1) Efeziers 2:1-10
24-08-2008 Heer, leer ons bidden! HC zondag 45
17-08-2008 Groeien in Christus Efeziers 1:15-23
10-08-2008 Rijk in Christus Efeziers 1:3-14
13-07-2008 De strijd om je gedachten HC zondag 44
13-07-2008 God's trouw in het oordeel 2 Koningen 8, 1 Koningen 19
29-06-2008 Een dag van blijde boodschap. 2 Koningen 7:9
29-06-2008 Leven in de waarheid. HC zondag 43
08-06-2008 Niet stelen maar delen. HC zondag 42
01-06-2008 Genezing van een buitenlander 2 Kon. 5:1-19
01-06-2008 Skull & Bones. Ezechiël 37
18-05-2008 Alles of Niets. Handelingen 16:6-34
18-05-2008 Kostbaar en kwetsbaar. (2) HC zondag 41
20-04-2008 Elisa: Leven en Dood. 2 Koningen 3:1-27
20-04-2008 Kostbaar en kwetsbaar. (1) HC zondag 41
20-01-2008 Bidden met open handen. Lucas 9, Psalm 143
13-01-2008 Gehoorzaamheid. HC zondag 29
02-12-2007 Een Koning uit Juda. Genesis 49:8-12
02-12-2007 Een mooier geschenk ken ik niet. 1 Johannes 4:10
25-11-2007 Zalving, genezing en vergeving. Jakobus 5
25-11-2007 Praten over God. HC zondag 36 en 37
04-11-2007 Kiezen voor gehoorzaamheid. Jakobus 4:1-12
04-11-2007 Wij consumeren ons kapot. Micha 6
21-10-2007 Beeld van God. HC zondag 35
07-10-2007 Doelgerichte gemeente. 1 Petrus 2:1-10
07-10-2007 Als geld niet gelukkig maakt, wat dan wel? Lucas 9
16-09-2007 Geloven en doen. Jakobus 1 en 2
16-09-2007 Jona versmacht. Jona 2
02-09-2007 Hoeren en tollernaars hartelijk welkom! Lucas 15
26-08-2007 Gods roeping van Jona. Jona 1
26-08-2007 Wijsheid van God. Jakobus 1
17-06-2007 Jezus bidt om eenheid. Johannes 17
03-06-2007 Lijden voor Christus is lijden met Christus. 1 Petrus 4:12-19
27-05-2007 Core business. Handelingen 2
17-05-2007 Troonsbestijging. HC zondag 18 en 19
06-05-2007 Een beetje bestaat niet bij God. Mattheus 18
01-04-2007 Ik sta aan de deur en Ik klop. Openbaringen 3:14-22
01-04-2007 112 daar red je levens mee! Johannes 1;12
04-03-2007 Witte kleren. Openbaringen 3:1-6
04-03-2007 Op zondag mag je niks?! Marcus 2:23-28
04-02-2007 VIP's only. Jesaja 43:1-7
28-01-2007 Eerste liefde. Openbaringen 2:1-7
14-01-2007 Leven door de Geest. HC zondag 20
07-01-2007 De Koning komt! Lucas 4:14-21
07-01-2007 Lessen voor bouwvakkers. Mattheus 7:24-29
19-11-2006 Liefdestaal 5: Lichamelijke aanraking. Marcus 10, Hand.9
19-11-2006 Een levende Jezus. HC zondag 17
12-11-2006 Geestelijke gaven: vrucht dragen. Johannes 15:8
12-11-2006 Liefdestaal 4: Dienstbaarheid. Johannes 13, Lucas 10
05-11-2006 Nederland verdient beter?! Micha 6:8
01-11-2006 Liefdestaal 3: Geschenken geven. Deut. 7, Mattheus 25
29-10-2006 Liefdestaal 2: Tijd en aandacht. Psalm 63, Marcus 3
15-10-2006 Liefdestaal 1: Positieve woorden. Jesaja 41, Johannes 10
08-10-2006 Geestelijk gaven. 1 Korinthe 12
01-10-2006 Onderweg naar morgen. Openbaringen 1
10-09-2006 Weg van God. Psalm 1
03-09-2006 Jezus brengt vrijheid. Handelingen 16:13-34
27-08-2006 Wijze woorden. Handelingen 15:23-29
23-07-2006 Grens doorbrekend evangelie. Handelingen 8:35
23-07-2006 Uitgezonden. Johannes 17:18
09-07-2006 Geestelijke geven. Deuteronomium 26:1-11
09-07-2006 Botsing van geesten. Handelingen 5:1-11
02-07-2006 Jezus alleen. Handelingen 4:11-14
25-06-2006 Doelgericht leven. Handelingen 17
18-06-2006 Special forces. Mattheus 16
11-06-2006 Jezus uitstralen roept weerstand op. Hand. 6:15, Hand. 7:54-60
04-06-2006 Make me beautiful! Galaten 5:13-25
21-05-2006 Uitverkoren. Genesis 45
07-05-2006 Blijf bij ons, Heer! Lucas 24:29
07-05-2006 Peace, man! Johannes 20:21
30-04-2006 Reünie. Genesis 45:8
23-04-2006 You never walk alone! Mattheus 28:18-20
23-04-2006 Dromenkoning Genesis 41:38-43
16-04-2006 Jezus leeft! Johannes 20:18
09-04-2006 Wat een Koning! Lucas 19:41-42
09-04-2006 Onrecht lijden. Genesis 40:14-15
02-04-2006 Verleiding en beproeving. Genesis 39:2
02-04-2006 Bidden helpt?! Marcus 14
26-03-2006 Hoe leef je toe naar een Rijk dat komt? 1 Petrus 4:7
19-03-2006 De eerstgeborene? Genesis 37:21-22
19-03-2006 Geloven gaat om Jezus. HC zondag 7 en 8
05-03-2006 Gekozen om te getuigen. Handelingen 1:22
05-03-2006 Ik geloof het wel! Hebreeën 12
12-02-2006 Strategie voor het Koningrijk. Handelingen 1:8
05-02-2006 All you need is love! Johannes 4:10-11
29-01-2006 Kleurrijk leven. Mattheus 22:36-40
15-01-2006 Ik ben Jozef! Genesis 37:1-11
15-01-2006 Radio kerkdienst Lucas 4:21b
08-01-2006 Ik zoek geluk! Mattheus 5:1-16
08-01-2006 Jezus Christus, maak ons één! Efeze 4:1-6
01-01-2006 Petra. Mattheus 16:18
26-12-2005 Vrede van God. Lucas 2:26
18-12-2005 God geeft vrede. 2 Samuel 12:24-25
18-12-2005 Wie is Jezus? Marcus 8:29
09-12-2005 Schuilen onder Gods vleugels. Ruth 2:12
     
     


STRIJD! ...oproep om te strijden voor het geloof door ds. S. Otten, Winschoten 6 juni 2010
Brief van Judas
-Van broer van Jezus tot slaaf (doulos) van Jezus- Wat een omkeer!-vs 1
-Vurig voor Zijn Meester en Heer en voor allen die Hem liefhebben-vs 2
-Verlangen om met hen te schrijven over de redding van ons allen- vs 3a
Breaking News/ Dringend Nieuws
THEMA: STRIJD!
-STA VOOR WAT JE GELOOFT:  JEZUS IS MEESTER EN HEER!
-STA VOOR DAT JE GELOOFT:  ZUIVER DOOR DE HEILIGE GEEST!
AANVAL: Goddelozen onder u!
-verloochenen onze enige meester en Heer, Jezus Christus ( staan niet meer wat je gelooft)-vs 4 slot
-misbruiken de genade van God om losbandig te leven ( staan niet meer voor dat je gelooft)-vs 4 midden.
Goddelozen onder u!
Zie verleden- vs 5-9 Uittocht- Sodom en Gomorra-Strijd om het lichaam van Mozes. Einde: Dood, ondergang, oordeel! Afschrikwekkende voorbeelden!
Goddelozen onder u nu! – vs 8, 10
-ze bezoedelen hun lichaam en verwerpen het gezag van de Heer/lasteren de hemelse machten.
-volgen als redeloze dieren (a-logos) hun instinct: lusten en genieten. Pluk de dag! Einde: Ondergang!
Als Kaïn, als Bileam, als Korach: aan bedrog en opstandigheid ga je ten onder!
Goddelozen onder u nu! Vs 12
Ordeverstoorders! Saboteurs en profiteurs! –vs 12, 16
Einde: Ondergang nl ‘Alle goddeloze zondaars zal Hij veroordelen!’
Het zijn spotters: vs 19
‘Aards gericht, ze hebben de Geest niet’
Maar u...
STRIJD!
-STA VOOR WAT JE GELOOFT:  JEZUS IS MEESTER EN HEER!
-STA VOOR DAT JE GELOOFT:  ZUIVER DOOR DE HEILIGE GEEST!
Hoe? –vs 20-23
 –leven bouwen op het fundament: laat horen wat je gelooft!
 -bidden door de Geest
 -houd vast aan Gods liefde
 -zie uit naar Christus barmhartigheid/wederkomst
 -ontferming voor hen die twijfelen
 -red anderen
 -heb medelijden/bewogenheid
 -leef zuiver: Laat zien dat je gelooft!
Strijd en zegepraal- vs 24-25
Juichend voor Zijn majesteit verschijnen!
Want: Hem behoort de luister, majesteit, de kracht en de macht, voor alle eeuwigheid, nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Preeksamenvatting over Mattheüs 7 vers 12-29 30-08-2009
Thema: “V-day”

Belangrijkste gebeurtenis tot nog toe in de wereldgeschiedenis: de komst van Jezus Christus. Wat nog komt: Zijn wederkomst; die is van beslissend
belang voor ieder mens. Ben je daar klaar voor? Eerste komst van Jezus was D-day, Zijn tweede komst is V-day; wij zitten er tussenin. Aan welke
kant willen we straks staan? Volgens de Bergrede is het mogelijk jezelf daarin enorm te vergissen: ‘niet iedereen die ‘Heer, Heer’ tegen Jezus
zegt...’ Wat dan wel? De wil van de Vader doen: zorgen dat je binnen bent in Gods Koninkrijk, door Jezus te erkennen als Koning; niet maar
met je lippen, maar met je leven. Geen papieren Jezus, maar de Levende. Gelijkenis van de twee bouwers laat zien hoe erg het is als je alleen
maar een papieren Jezus hebt: wel de boodschap hebben, maar er niets mee doen; niet je voorzorgsmaatregelen nemen om veilig te zijn tegen de
storm van V-day (oordeel). Aan welke kant willen we staan? Het enige wat Jezus vraagt, is: ‘Kom, volg Mij!’ Hij opent de weg naar de bevrijding; Zijn barmhartigheid is
de kracht van Gods Koninkrijk. Hij wil je gelijkvormig maken aan Hem. Zou je Hem niet volgen?
 
Terug

Preeksamenvatting over Mattheüs 2 16-08-2009

Thema: “Reacties op de komst van de Koning”

Met de komst van Jezus in deze wereld is Gods Koninkrijk gekomen met Jezus als Koning. Hoe werd er gereageerd op Zijn komst en hoe reageren
wij? Je houding tegenover Hem is beslissend voor de eeuwigheid; Hij is de Redder.
- Eerste reactie is die van buitenlandse tovenaars (!) die van ver komen om Jezus als Koning te aanbidden. Het heeft hen heel wat gekost, er zit
hartelijke overgave achter.
- Tweede reactie: Schriftgeleerden en het volk; ze schrikken wel van het geboortebericht (want ze zijn bang!), maar ze blijven lauw, ze komen
niet in beweging, gaan niet mee naar Bethlehem; ongeïnteresseerd. Terwijl juist zij zo dicht bij het vuur zaten, zo door God bevoorrecht
waren.
- Derde reactie: Herodes; hij voelt zijn macht bedreigd en laat alle jongetjes van twee jaar en jonger vermoorden. Een satanische reactie op
de komst van Gods Zoon als Koning in deze wereld.
Bij welke van de drie voelen wij ons thuis? Bannen we Jezus ook liever uit ons leven (Herodes)? Of worden we eigenlijk niet warm of koud van
Hem? Dat de waarheid misschien wel in ons hoofd, maar niet in ons hart zit (Joden)? Of aanbidden we Jezus met heel ons hart (Oosterse magiërs)?
Daarvoor moet je wel op je knieën, maar dat vervult je ook met blijdschap!
 
Terug

Preeksamenvatting Lucas 11 vers 1-13 21-06-2009

Thema: *“Zo’n Vader!”*

Jezus noemt God Zijn Vader en leert ons om ook God als Vader aan te spreken. Zijn leerlingen vragen Hem hun te leren bidden, net als Johannes de Doper dat had gedaan. Johannes had Jezus aangekondigd als ‘degene die niet met water, maar met de Heilige Geest zou dopen’. Met Jezus brak Gods Koninkrijk aan: heelheid, herstel, vergeving. Jezus leert het gebed ‘Onze Vader’; gebed voor onderweg zijn naar Gods Koninkrijk. Allereerst de aanspraak ‘Vader’ is al bijzonder: geen vanzelf-sprekendheid, maar bijzondere intimiteit. Dan de inhoud van het gebed: het begint met een hunkering naar Gods Koninkrijk: Uw naam, Uw Koninkrijk, Uw wil. Vervolgens het gebed om wat wij nodig hebben
onderweg: dagelijks brood, vergeving, bewaring. God wil als een goede Vader geven wat wij nodig hebben onderweg naar Zijn Koninkrijk. Het meest nodig: Zijn Heilige Geest. Bent u/jij daar al mee gedoopt? Anders hoor je niet bij dat Koninkrijk! God wil geven wat wij nodig hebben, omdat ij een Vader vol liefde is. Zo’n Vader is Hij. Wil je die Heilige Geest ook ontvangen?
 
Terug

Preeksamenvatting Handelingen 2 vers 1-4 07-06-2009

Thema:    “Earth, wind & fire”

EWF is een rockband uit de jaren ‘70, nu nog steeds actief, met een wat vage, universele filosofie. In de naam van de band kun je een verwijzing zien naar Pinksteren: Jezus was naar de hemel gegaan, Zijn volgelingen waren 10 dagen wezen bidden, waarop God vanuit de hemel de Heilige Geest van Jezus in hun harten uitstortte.
Dat werd duidelijk merkbaar: het geluid van een windvlaag, vlammen van vuur op die mensen. Mensen zijn door God geschapen uit aarde; Hij blaast Zijn adem (= wind) in de mens, waardoor die tot leven komt. Zo gebeurt het ook met Pinksteren: God blaast Zijn Geest, waardoor mensen tot leven komen en in vuur en vlam komen te staan. Earth, wind & fire.
God stuurde eerst Zijn Zoon Jezus Christus, die verzoening bracht tussen God en ons. Daarna stuurde God Zijn Heilige Geest om ons tot echt leven te brengen.
Heb je zoiets ‘vaags’ als geloof niet nodig? Het gaat veel meer om de vraag wat de waarheid is. Jezus Christus zegt: Ik ben de waarheid. Mag Hij dat komen bewijzen in uw/jouw leven?

Terug


Preeksamenvatting over Johannes 21 vers 15-17 03-05-2009

Thema: "Hou je van Jezus?"

In dit Bijbelgedeelte heeft Jezus een ontmoeting met Zijn leerlingen, nadat Hij is opgestaan uit de dood. Deze ontmoeting - samen met nog
andere, één keer zelfs met meer dan 500 mensen! - is bewijs van de echtheid van die opstanding; hier gaat kracht van uit: Jezus is de Levende.
Deze ontmoeting laat op een bijzondere manier zien waar Christelijk geloof om gaat:
- het gaat om ontmoeting; Jezus wil zich laten ontmoeten, ook nu nog. Hij klopt op de deur van je hart (Openbaring 3 vers 20)
- het gaat niet om wat wij God te bieden hebben, maar om wat Hij ons wil geven; ben ik bereid om dat nederig te ontvangen?
- Jezus legt met Zijn drievoudige vraag aan Petrus de kern van Christelijk geloof bij liefde; het gaat niet allereerst om een
indrukwekkende buitenkant, maar om je hart.
Wat je verleden ook is, of je al je leven lang in de kerk komt of niets met God en geloof hebt, Jezus ziet er naar uit je te ontmoeten en stelt
diezelfde vraag aan je: Hou je van Jezus? Mag Hij je hart bezitten?

Terug

Preeksamenvatting over Johannes 4 vers 14 26-04-2009

Thema: "Levend water"

Jezus heeft een ontmoeting met een Samaritaanse vrouw bij de Jakobsput. Hoe wist Johannes dit? Waarrschijnlijk was hij erbij... Jezus moest door Samaria
gaan; Hij had daar een missie te vervullen. Het gesprek met de vrouw gaat over levend water, haar persoonlijk leven en aanbidding; die drie
hebben alles met elkaar te maken!
- levend water; dat is de Heilige Geest, die Jezus geeft aan ieder die in Hem gelooft, Joh. 7:38. Waarmee les je je geestelijke dorst: dood
water, slechts overlevering van de oude gebruiken; of levend water, God aanbidden in Geest en waarheid?
- haar persoonlijk leven; levend water wordt een fontein in je, heeft effect op anderen, allereerst mensen heel dichtbij (daarom: haal je
man!). Levend water brengt genezing van binnen, maar is niet alleen voor jezelf; het zet je in vuur en vlam, zodat je aanstekelijk wordt
- aanbidding; ieder mens aanbidt. Is het God niet die we aanbidden, dan iets of iemand anders (onszelf?). God aanbidden in Geest en waarheid is
in en vanuit Christus: Zijn genade aanvaarden, Hem de zeggenschap over je leven geven. Zonder Jezus is aanbidding dood; Zijn Geest brengt leven
Terug

Preeksamevatting over HC zondag 52  26-04-2009

Thema: "Onze verzoeking"

HC = 3xG; geloof, gebod, gebed: samen de inhoud van je persoonlijke omgang met God. Gebed is een gave en voorrecht, maar Jezus heeft er ook
een bedoeling mee; Ef. 6: gebed is het geheime wapen van de geestelijke wapenrusting. Je zit in oorlogsgebied en zonder bescherming red je het
niet. Die wapenrusting is Jezus: om ons heen, boven ons en zelfs in ons. Gebed maakt die wapenrusting effectief!
Bidden van het ‘Onze Vader’ maakt dat er van binnen iets verandert bij je: God op de troon.
Wat merk je van geestelijke oorlog? Drie vijanden: duivel, wereld, oude ik. D.m.v. verleidingen proberen die je bij God vandaan te krijgen, Zijn
invloed te verkleinen. Die verleidingen zijn overal om je heen, zelfs in je eigen hart: GSM, geld, seks en macht. Op gebed geeft God Zijn Geest;
daarmee heb je kracht in je om verleidingen te weerstaan. Leid ons niet verzoeking (zoek die dus ook niet op!), maar verlos ons van de boze;
dicht bij Jezus blijven, Hem als wapenrusting aandoen; d.m.v. gebed oorlog voeren op je knieën.

Terug

Preeksamenvatting over Hebreeën 10 vers 19-25     08-02-2009
 
Thema: "Volhardend achter Jezus aan"
 
Jezus Christus geeft vergeving door Zijn bloed; bij God is nog meer te krijgen: vrijmoedigheid om het heiligdom binnen te treden. Wat vroeger alleen de hogepriester eens per jaar mocht, mag nu iedere gelovige: naderen in Gods heilige aanwezigheid; door Jezus’ offer aan het kruis is het voorhangsel gescheurd, de weg is vrij. Laten we dan ook gebruik maken van dat immense voorrecht! Daardoor wordt God en Jezus Christus ervaren werkelijkheid. Zoek Zijn aanwezigheid: kerkdienst, stille tijd.
- om daar te zijn, te genieten van Gods aanwezigheid, je te koesteren in Zijn aanvaarding, liefde, trouw en geborgenheid, deel krijgen aan de goddelijke natuur
- om God te aanbidden, Hem prijzen om Zijn karakter, Zijn daden van liefde en redding
- om onze toewijding aan Hem te offeren: praktijk van het leven onder Zijn gezag. Hebr: 10: verzekerd geloof, onwankelbare hoop, aanvuren tot liefde. Dat lukt niet in eigen kracht; daarom volhardend achter Jezus aan het heiligdom binnen; daar geeft God wat Hij van ons vraagt: Heilige Geest, kracht, liefde. Toetreden en binnengaan maakt een ander mens van je.
Terug

Preeksamenvatting over Lucas 5 vers 17-26     01-02-2009
 
Thema: "Jezus verleent hulp"
 
Christenen stonden van oudsher bekend als goed doende mensen in de samenleving. Jezus zelf is daarvoor de Bron en het voorbeeld; zo ook in Luc. 5. Er zijn veel Farizeeën - kritisch, afwachtend -, maar er is ook kracht in Jezus om te genezen, want er is geloof! Kijk maar naar die 4 vrienden: ze brengen hun verlamde vriend bij Jezus. Blijkbaar verwachten ze iets van Hem. Dit is de beste hulp die je iemand anders kunt geven: hem/haar bij Jezus brengen.
Jezus zelf geeft de beste hulp die je maar krijgen kunt: vergeving en genezing. Door de eerste woorden claimt Jezus de Messias te zijn; Hij herinnert daarmee aan de woorden van Johannes de Doper. Hij bewijst Zijn macht om te vergeven door het wonder van de genezing.
- blijkbaar kun je geen neutrale houding t.o. Jezus aannemen: of aanvaarden, of afwijzen
- de hulp die Jezus geeft is geestelijk èn lichamelijk, maar wel in die volgorde
Laat je in beweging zetten door de liefde van Jezus Christus en laat die liefde merken aan anderen!
Terug

Preeksamenvatting over Ezechiël 37 vers 15-28     18-01-2009
 
Thema: "Eén in Gods hand"
 
Week van gebed verbindt Christenen wereldwijd aan elkaar! Eén in Jezus Christus. Thema is aangedragen vanuit Korea; die Christenen bidden om herstel van hun land, zoals God Israël en Juda weer één maakte.
Ezechiël was profeet onder de ballingen in Babel; hij liet het volk zijn schuld zien tegenover God, dat het zover had kunnen komen; tegelijk geeft hij belofte van herstel door God: visioen van vallei met doodsbeenderen die weer tot leven komen; beeld van twee houtjes die weer tot één worden: Israël en Juda.
Die twee waren verdeeld geraakt na Salomo; oorzaak was afgoderij en ontrouw aan God. Dat ging daarna van kwaad tot erger. Het Noordrijk werd onder de voet gelopen door Assyrië; Juda werd ruim 100 jaar later gedeporteerd door de Babyloniërs. Ondanks ontrouw en afgoderij maakt God met deze profetie toch weer een nieuw begin en geeft Hij ook geestelijk herstel. De volledige vervulling hiervan is te zien in Jezus Christus, die niet alleen Juda en Israël, maar zelfs Joden en heidenen één maakt in Gods hand: één kudde, één Herder. Joh. 17: ‘Laat hen allen één zijn!’ Door de kracht en Geest van de levende Jezus Christus, dankzij Zijn verzoening. Zijn wil doen maakt ons één.
Terug

Preeksamenvatting over HC Zondag 49     11-01-2009
 
Thema: "Gods wil"
 
Met de derde bede van het ‘Onze Vader’ bid je je oude ik dood... Gods naam, Gods Koninkrijk, Gods wil: het gaat om Hem! Als het ergens niet goed zit tussen God en jou, laat dit gebed haarscherp zien waar. Kan ik dit bidden, wil ik dit bidden?
Wat is Gods wil? Een last, beroving van je eigen vrijheid? Gods karakter is liefde; onderscheid tussen Zijn wil van besluit (over redding van mensen) en wil van bevel (hoe Hij wil dat wij ons leven leiden). Waar Gods wil gedaan wordt, komt de hemel op aarde!
Toch verdelen we ons leven liever in 2 delen: geestelijk (kerk, geloof) en natuurlijk (werk, school, sport). Durven we Gods wil ook toe te laten in dat tweede deel? Geloven we dat Zijn wil goed, liefde is? Gods wil maakt echt vrij.
Jezus gaf zich in gehoorzaamheid over aan Gods wil; dat betekende voor ons mensen eeuwige redding. 3e bede van het ’Onze Vader’ wil ons tot radicale keuze brengen in die gehoorzaamheid: niet mijn wil, maar Uw wil. Niet mokkend, maar in vertrouwen. Wat is Zijn wil? Lees de Bijbel, kijk naar Jezus, bid om de Heilige Geest. God zoekt echtheid, en wil die ook geven!
Terug

Preeksamenvatting over Handelingen 17    04-01-2009
 
Thema: "De Bijbel is dynamiet!"
 
De Bijbel is het best verkochte boek ter wereld; sommige mensen hebben er alles voor over om er één te krijgen!
De kracht van de Bijbel wordt b.v. duidelijk op het zendingsveld: mensen komen door de boodschap van de Bijbel bij duizenden tegelijk tot geloof in Jezus Christus, vinden vreugde in Hem zodat haat en geweld stoppen.
Toch is het niet alleen maar succes: de Bijbel roept ook weerstand op bij bepaalde mensen; zo ook in Handelingen 17. Twee plaatsen worden genoemd waar Paulus de blijde boodschap brengt, waarbij hij eerst aansluiting zoekt bij de synagoge van de Joden. In de eerste plek vindt hij zoveel weerstand dat hij moet vluchten voor zijn leven; in de tweede plek zijn ze welwillender en komen veel mensen tot geloof in Jezus.
De boodschap is eenvoudig: Jezus is de Messias, Hij moest lijden en sterven, maar is weer opgestaan. Dat houdt in:
- je redt het zelf niet, je hebt een Redder nodig
- de enige manier om blijvende redding te krijgen is door Jezus Christus, die de dood overwonnen heeft
- God heeft er ontzettend veel voor over om vrede te krijgen met u/jou
Wat doet deze boodschap met u/jou, of je die nou voor het eerst hoort of ermee opgegroeid bent? De kracht van de Bijbel is dat je er een levende Persoon in tegenkomt: Jezus Christus zelf. Hij wil met Zijn kracht en liefde over je komen als je de Bijbel leest. Wilt u/jij Hem ontvangen?
Terug

Preeksamenvatting over Jozua 5 vers 13-15     04-01-2009
 
Thema: "God komt, spreekt en overwint"
 
Jozua staat met het volk Israël op een kruispunt in hun bestaan als ze het land Kanaän binnentrekken en voor de verovering van de stad Jericho staan. 40 jaar heeft Israël door de woestijn gezworven, al die tijd heeft God direct voor hen gezorgd. Nu moeten ze leren God te gaan vertrouwen als Zijn zorg niet langer onmiddellijk en direct is: groei in geloof. Ter ondersteuning daarvan wordt het verbond vernieuwd bij Gilgal en het Pesach-feest gevierd: herinnering aan Gods machtige bevrijding en vergeving.
Desondanks loopt Jozua te piekeren hoe dat nou moet met Jericho; de Kanaänieten zijn wel bang, God heeft wel Zijn wonderen laten zien; maar Jericho is van hard steen en de soldaten daar zijn veel sterker dan zij. Dan verschijnt God aan hem: nu ben Ik gekomen. De strijd is niet langer die van Jozua of van Israël, maar van God. Dan komt het goed.
Maar dat vraagt wel overgave en vertrouwen aan die God, die komt, spreekt en overwint. God is naar ons toegekomen in Christus; wij ontmoeten Hem als de Bijbel open gaat: Hij komt, Hij spreekt, Hij overwint. Hij zegt niet dat Hij aan onze kant komt staan; de vraag is of wij aan Zijn kant staan. Met mijn God spring ik over een muur. Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen.

Terug

Preeksamenvatting over HC Zondag 48     21-12-2008
 
Thema: "Gods rijk"
 
Je ziet in de wereld het koninkrijk van de heer die je dient. Enerzijds: machten die levens van mensen kapot maken; anderzijds: Koninkrijk van God dat zich baan breekt. Jezus brengt positieve verandering in levens van mensen die van invloed is op hun omgeving. Dat Koninkrijk kun je slechts ‘zien’ wanneer je wedergeboren bent (Joh. 3:3). Gebed om de komst van Gods Koninkrijk heeft 4 lagen:
1. Persoonlijk: Jezus als Koning in mijn leven, over alles; dit kun je niet halfslachtig bidden.
2. Als kerk: Jezus regeert als Koning in Zijn kerk, showroom van Zijn Koninkrijk. Is dat ook zo? Wie regeert er werkelijk in de gemeente? Wie gehoorzamen wij?
3. In de wereld; Gods rijk breidt zich dagelijks uit in harten van mensen, die op de knieën gaan voor Jezus.
4. In de toekomst; elke knie buigt eens voor Hem, elke tong belijdt Hem als Heer op de dag dat Hij komt: dag van glorie en van recht.
Jezus regeert: in de toekomst, in deze wereld, in Zijn kerk, in mijn leven.

Terug

Preeksamenvatting over Mattheüs 1 vers 18-25 UvU 07-12-2008
 
Thema: "God met ons"

‘What if God was one of us?’ (Wat als God net zoals wij was?) zong Joan Osborne een paar jaar geleden; als verlangen naar een Godservaring?
De geboorte van Jezus in deze wereld maakt dat inderdaad concreet: Hij is God en mens in één; en Hij is de Redder: dè oplossing die God geeft als Hij ingrijpt in deze mensenwereld. Onze ‘waarom’-vragen moeten terecht komen bij Jezus; Hij is Gods antwoord op ons diepste probleem.
Dat zit namelijk in ons hart en in ons los van God zijn. Jezus is de brug die God zelf legt naar ons toe; Hij is Immanuël: God met ons, die naar ons toe komt, die naar ons verlangt met liefde. Ben je al over de brug gekomen?


Preeksamenvatting over Efeze 6 vers 10-24    07-12-2008
 
Thema: "Soldaat in Gods leger"
 
Tot geloof in Jezus Christus komen betekent dat je oorlogsgebied betreedt; je wordt doelwit van aanvallen van satan; wees daar blij om, blijkbaar sta je aan de goede kant!
Geestelijke strijd vindt plaats in het gewone, dagelijkse leven van elke dag, waar Paulus het in het tweede deel van deze brief over heeft: bezit, geld, seks, relaties. Achter de schermen is er een strijd gaande waarmee satan mensen van God wil afhouden en ten val wil brengen.
1. Geestelijke strijd is echt hier en nu in mijn dagelijkse leven; dit doorhebben is de helft van de strijd gewonnen (kijk verder dan wat voor ogen is)
2. Onze houding in de strijd is slechts te schuilen bij Jezus; Hij heeft al overwonnen. Wij moeten het niet zelf doen, maar steeds weer in de kracht en overwinning van Christus gaan staan
3. De wapenrusting aandoen = Jezus Christus aandoen; ‘in Christus’ zijn. Dat geeft niet alleen onuitsprekelijke vreugde, maar ook onoverwinnelijke kracht
Geestelijke strijd voeren is geen tobberig leven leiden, maar vast staan in Christus die overwonnen heeft. Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming.
 Terug


Preeksamenvatting over Efeze 5 vers 20 - 6 vers 9     09-11-2008
 
Thema: "Hoe Christenen relaties onderhouden"
 
Christelijk geloof draait niet allereerst om regels, maar om relaties; Jezus zelf zegt dat bovenaan staat: God liefhebben boven alles en andere mensen liefhebben als jezelf. Dat maakt Christelijk geloof tot meer dan een levensovertuiging; het wordt persoonlijk, omdat God het met Zijn liefde persoonlijk maakt. Zonder Hem blijft het leeg.
Die relatie met God verandert heel je leven, je relaties met anderen. Daar gaan Ef. 5 & 6 over: praktische uitwerking van de oproep om te wandelen volgens Gods roeping (Ef. 4:1), als kinderen van het licht: in je huwelijk als man en vrouw, in het gezin als ouders en kinderen, op de werkvloer als werkgevers en werknemers. Zet steeds Jezus tussen jezelf en die ander in, laat Zijn liefde je manier van doen en van omgaan met anderen bepalen. Het hele leven draait om relaties; dat is juist ook het terrein waar geestelijke strijd plaats vindt (Ef. 6)! De duivel zoekt je zwakste plek om je ten val te brengen: irritaties in huwelijken, ruzies in gezinnen, verziekte sfeer op het werk => wees krachtig in de Here! Zo onderhouden Christenen relaties en zijn daarmee een zegen.
Terug


Preeksamenvatting over Efeze 4 vers 22-24     02-11-2008
 
Thema: "Leven in het licht"
 
Waarom aanvaarden niet veel meer mensen het gratis geschenk van Gods liefde?
- mensen zijn van nature geestelijk blind, zien het grote belang van Gods redding door Christus niet in
- de levenswandel van veel Christenen maakt God en geloof weinig aantrekkelijk voor hen
Leven van Christenen is voor veel mensen de enige Bijbel die ze lezen; herkennen ze God in u/jou en mij? Efeze 4: 22-24: oude mens afleggen en nieuwe mens aandoen; Christelijk leven is geen doe-het-zelf-klus, maar werk van God zelf in je door innerlijke vernieuwing (vs 23); dat is wedergeboorte: Christus komt met Zijn Geest in je wonen. Geestelijke groei: steeds meer onderwerping aan Hem, gehoorzamen van Hem; in ieder stukje van je leven (zie de rest van hfst 4 & 5).
Dat is een keuze; zo kun je er ook voor kiezen te blijven wie je bent. Bedroef de Heilige Geest niet! Gods doel met jouw tijd op aarde is Zijn grootheid te openbaren, te laten zien hoe Zijn genade een mens kan veranderen. Wanneer je Christus’ liefde hebt leren kennen, zet dat je in beweging: uit het donker het licht van Zijn Rijk binnen. Waar Hij is, zal de nacht verdwijnen.
Terug

Preeksamenvatting over Lucas 10 vers 25-37     26-10-2008
 
Thema: "Gods Woord horen en doen"
 
Bijbelzondag: het is bijzonder dat wij de Bijbel in onze eigen taal hebben! Dank aan de Reformatie! Maar doen we er ook echt wat mee? Of is het een ingelijste schatkaart? De Bijbel gaat over God en over Zijn eindeloze liefde voor ons; niet alleen maar informatie, maar transformatie: verandering van ons leven. God is liefde, Zijn wil is liefde; en Hij wil geven wat Hij vraagt!
De wetgeleerde die bij Jezus kwam wist dat wel met zijn hoofd, maar niet met zijn hart; hij wil Jezus klem zetten. Bovendien denkt hij ‘voor wat hoort wat’ (eeuwige leven verdienen door doen). Jezus vertelt de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan om de vraag om te draaien: voor wie ben jij een naaste geworden? De kerkelijke vertegenwoordigers (priester en Leviet) staan in hun hemd, maar de Samaritaan laat iets van God zelf zien: ontferming; daar gaat het God om bij het gebod van liefde. Die bewees Hij zelf in Zijn Zoon; die ziet Hij graag terug in mensen: ga heen en doe evenzo.
Bijbelzondag zet ons stil bij de waarde en de kerninhoud van de Bijbel; we moeten niet alleen Gods Woord hebben, maar ook doen: barmhartigheid! Horen en doen.

Terug

Preeksamenvatting over HC Zondag 47     19-10-2008
 
Thema: "Gods naam"
 
Gebed gaat over communicatie met God; wat is daarbij het allerbelangrijkste? Dat leert Jezus ons door Zijn eigen omgang met Zijn Vader: bidden niet als ritueel, maar als contact met God, waar kracht van uitgaat; tijd apart nemen om met God door te brengen. Dat stempelt je leven (en ook een gemeente!).
Jezus leer ons het ‘Onze Vader’: 3x ‘Uw’ (naam, Koninkrijk, wil) en 3x ‘ons’ (brood, vergeving en verzoeking). God zelf staat voorop. Bidden gaat niet allereerst om vragen, maar om overgave aan God erkenning van Hem, God echt God laten zijn. Ik-gericht = middelpunt-zoekend; God-gericht = middelpunt-vliedend.
Uw naam worde geheiligd: Gods naam is wie Hij is. ‘Laat mij U kennen zoals U bent! Neemt U de plaats die U toekomt in mijn leven’. Waar God is, is leven, vrede, blijdschap. Hoe ver wil je Zijn zegenende invloed in je leven? Gods Naam wordt duidelijk in Zijn Woord en in Jezus; laat Hij erkend en geloofd worden.
Zoek eerst het Koninkrijk; alle andere dingen komen dan vanzelf. Hier prioriteit aan geven is een stap van geloof. De tijd waarin we leven dringt er op bij je aan de belangrijkste dingen ook echt prioriteit te geven: laat Jezus het middelpunt van je leven zijn.

Terug


Preeksamenvatting over Efeze 4 vers 1-17 19-10-2008

Thema: "Medewerkers van God"

Basisprincipe binnen Gods Koninkrijk: verantwoordelijkheid schept betrokkenheid. Deel uitmaken van Gods gezin betekent mede verantwoordelijk zijn voor de uitbreiding van Zijn Koninkrijk: geweldig voorrecht om medewerker van God te zijn! Niet moeten, maar mogen, vreugde.
Efezebrief heeft twee delen: bemoediging (1-3) en vermaning (4-6); als God je zo rijk heeft gemaakt in Christus, leef dan dat nieuwe leven uit Hem. Niet ‘voor wat hoort wat’, maar Gods levenskracht wordt actief in je wanneer Christus in je woont met Zijn Geest. Dat is nieuw leven naar twee richtingen: naar binnen (4: 1-17) en naar buiten (4:18 vv). Naar binnen: eenheid door de Geest van Christus en geestelijke gaven door de Geest van Christus: heiligen worden toegerust tot dienstbetoon (vs 11); zij vormen het lichaam, ieder stukje doet mee met de opbouw ervan, iedere gelovige is medewerker van God.
Groei van het lichaam: in waarheid (= in Christus) en in liefde, naar God en naar elkaar. Niet maakbaar, wel verkrijgbaar als vrucht van de Geest. Het lichaam is de gemeente (zichtbare deel van Christus in deze wereld); Hij is het Hoofd, die Zijn lichaam doorstroomt met Zijn Geest. Die schakelt ieder lid in om daardoor Jezus te eren als hoogste Koning.

Terug

Preeksamenvatting over Romeinen 1 vers 16 (UvU)    05-10-2008

Thema: "Evangelie: Gods reddende kracht"

Slecht nieuws doet het vaak ‘beter’ dan goed nieuws, kijk maar naar de bericht-geving. Hoewel slecht nieuws soms ook kan gaan wennen... Hoe zit dat met goed nieuws? Is er nog iets waar je echt blij van wordt, wat een blijvende positieve waarde heeft en wat hoop geeft?
Dat is alleen Gods evangelie: blijde boodschap. Niet maar even een persbericht, maar een boodschap die een radicale ommekeer in je leven brengt: het is kracht van God voor ieder mens die z’n vertrouwen er op stelt. Dat goede nieuws is: God houdt van mensen, van u/jou! Die liefde van God wordt concreet in Jezus; terwijl wij vijanden van God waren, gaf Hij Zijn Zoon voor onze redding. Dat maakt je vrij, geeft vrede met God, maakt je een kind van God, geeft je een eeuwige bestemming, hoop, eigenwaarde, maakt je leven nieuw en anders.
Of je deze kracht van Gods blijde boodschap ervaart, hangt ervan of je gelooft/vertrouwt op de persoon van deze boodschap: Jezus Christus; of je je aan Hem overgeeft, zodat Hij met Zijn kracht en liefde in je kan komen. Waar Hij is, verdwijnt de nacht.
 
Terug

Preeksamenvatting over HC Zondag 46    21-09-2008

Thema: "Onze Vader in de hemel"

Wat is bidden? Levend contact tussen Schepper en schepsel. Soms kan het echter een dood ritueel zijn; ‘Onze Vader’ bidden helpt om de blokkade op te sporen! Woord voor woord: kan ik dit bidden? Wil ik dit bidden?
‘Onze Vader’: Jezus leert ons God zo aan te spreken; dit wekt kinderlijk ontzag en vertrouwen op God: we doen hiermee een beroep op Gods diepste innerlijk. Bovendien heeft Jezus zelf mogelijk gemaakt dat wij God zo aanspreken: God wil onze Vader zijn, omdat Hij de Vader van onze Redder is.
Is ‘echt geloof’ garantie voor verhoring? Nee, het verandert je bidden: niet wat ik wil, maar wat U wilt. Bidden is geen foefje om iets gedaan te krijgen, maar brengt je in lijn met Gods wil. ‘Onze Vader’: je staat niet alleen; gemeenschap met de Heilige = gemeenschap met de heiligen. Kan ik dit bidden? Wil ik dit bidden?
‘Die in de hemelen zijt’: er is oneindige afstand tussen God en ons => diep ontzag voor deze grote God! Tegelijk: denk groot van de almacht en liefde en vergeving van God; Zijn gedachten zijn hoger dan de onze. Vader zorgt, al is Zijn doel soms anders dan mijn doel. Hij is oneindig ver weg, maar in Jezus Christus toch zo dichtbij.
Terug

Preeksamenvatting over Efeze 3     21-09-2008

Thema: "Gods veelkleurige wijsheid onthuld"

Brief van Paulus aan Efeziërs dateert uit een periode van gevangenschap; toch schept hij er eer in te lijden voor Christus. God heeft hem de bediening gegeven Gods geheimenis te onthullen: niet alleen Joden, maar ook heidenen delen in Gods heil en liefde, door wat Jezus Christus gedaan heeft. Ook zij hebben vrije toegang tot God, dankzij het offer van Jezus.
Is Israël van nu dan ook nog volk van God? Alleen wie Christus aanvaardt hoort bij Gods volk, zowel Jood als heiden. Moeten nieuwkomers zich aanpassen aan de al bestaande gelovigen? Nee, beiden moeten zich aanpassen aan Christus. Durf je eigen vormen en gewoonten kritisch te onderzoeken. Moeten alle gelovigen tot een uniforme massa worden? Nee, veelkleurigheid in de kerk laat juist Gods wijsheid zien!
Gebed van Paulus voor de Efeziërs (vanaf vs 14) gaat over vijf dingen: kracht, geloof, liefde, kennis, volheid. Kracht is van de Heilige Geest in je; geloof is de persoonlijke band aan Jezus; liefde is uitwerking van Zijn wil in je leven; kennis is voortgaande verdieping in de Bijbel; volheid: God wil niet maar een beetje geven, maar je vol maken; daar schept Hij vreugde in! Voor mensen is er geen groter vreugde denkbaar dan dat: God komt daarin tot Zijn doel met je. Krijgt Hij de ruimte?
 
Terug

Preeksamenvatting over Johannes 3 vers 1-16 07-09-2008

Thema: "Een voet te hoog"

Nicodemus komt op gesprek bij Jezus; hij is een wetgeleerde en geestelijk leider; heeft veel verstand van godsdienstige zaken. Toch zegt Jezus dat hij wedergeboren moet worden om het Koninkrijk van God te kunnen zien en binnengaan. Blijkbaar is dat niet vanzelfsprekend als je bij de kerk hoort...
Horen bij Gods Koninkrijk: erkennen dat Hij de koning is in heel je leven; Zijn wil wordt leidraad voor je leven. Dat is pas echt een vrij leven! Hoe kom je daar? Door wedergeboorte: geboren worden uit water en Geest; reiniging en vernieuwing van je leven. Dat kan alleen Jezus bij je doen: vergeving van zonden en vervulling met Zijn Heilige Geest.
Wil je horen bij Gods Koninkrijk, ga dan op de knieën voor Jezus! Geloven gaat niet maar om kennis, maar om liefde. Jezus is Gods liefde in eigen persoon. Hij verlangt ernaar zich door u/jou te laten ontmoeten.

Terug


Preeksamenvatting over Efeze 2 vers 11-22 07-09-2008

Thema: "Jezus, onze vrede" (2)

Dat het Evangelie ook voor heidenen was, was voor Joden-Christenen best een revolutie: God maakt ieder menselijk onderscheid ongedaan door Zijn genade. Er is geen reden voor zelfverheffing. Dat geldt ook voor ons: denk eens terug aan wat je afkomst is: heidenen! Dichtbij gekomen dankzij Jezus.
De eenheid en vrede tussen Christenen is blijk van Gods kracht; hfst. 1: kracht blijkt in Jezus’ opstanding; hfst. 2: kracht blijkt in onze geestelijke opstanding; hier: kracht blijkt in vrede van Christus die mensen één maakt. Dat was een revolutie in het denken van mensen toen, maar ook nu. Als God je Vader wordt, krijg je er gratis broers en zussen bij... Vrede van Christus gaat niet allereerst om organisatorische eenheid van kerken, maar om geestelijke aanvaarding en verbondenheid van Christenen. Wordt Gods kracht daarin zichtbaar, ook bij ons?
Geen vreemdelingen of gasten meer, maar bijwoners, kinderen van God; niet alleen wonen in Zijn huis; wij zíjn het huis! God woont door Zijn Geest in mensen, u wordt mede gebouwd; de kerk is ‘werk in uitvoering’. Laat je daarin meenemen! Deel in die vrede van Christus, en deel die uit.

Terug


Preeksamenvatting over Efeze 2 vers 1-10 31-08-2008

Thema: "Jezus, onze vrede"(1)

‘Universele rechten van de mens’ geven aan wat je als mens nodig hebt om te kunnen leven. Maar vrede met God maakt alles pas echt goed. Die omslag beschrijft Paulus in Ef. 2: van dood levend geworden, door Jezus Christus. Paulus wil duidelijk maken dat alleen Gods eindeloze liefde en genade voor mensen voor die omslag gezorgd hebben.
Duidelijk verschil tussen vroeger en nu; vroeger: levend volgens begeerten van het vlees, egoïstisch; nu: veranderd door de Geest van Jezus. Ben ik inderdaad geestelijk tot leven gekomen? Dat is geen automatisme! Is er echt een verandering op gang gekomen?
Dat gebeurt alleen door Jezus: met Hem opgewekt, met Hem levend gemaakt => Jezus is je identiteit. Dat maakt alles anders: relatie met God (GROTE liefde, waarmee Hij je heeft liefgehad!), relatie met jezelf (vrede met God geeft vrede van binnen), relatie met anderen (Ef. 2:11-22). Bij God is meer dan genoeg te krijgen; wij moeten dan wel gebruik maken van de vrede die Hij geeft in Jezus.

Terug


Preeksamenvatting over HC Zondag 45 24-08-2008

Thema: "Heer, leer ons bidden!"

Ellende, verlossing, dankbaarheid; gebed als belangrijkste onderdeel van dankbaarheid (116). Is dat iets van terugbetaling? Nee! Het gaat om je hart. God is geen God van ‘voor wat hoort wat’, maar van genade. Iets terugdoen ontkracht de genade. Bidden gaat om het onderhouden van een persoonlijke relatie; ‘zonder de pet’ en ‘onder de pet’. Hij geeft op gebed Zijn genade en Heilige Geest.
Behagen onze gebeden God? Gebeden die gericht zijn op Hem, i.p.v. allereerst op onze behoeften. Antw. 117 is geen voorwaardenlijstje om verhoring te garanderen, maar stelt de inhoud van ons bidden onder kritiek: gericht op God of op onszelf? ‘Heer, doet U wat ik wil’ of ‘Heer, laat mij doen wat U wilt’.
Als Jezus ons leert bidden (Luc. 11) gaat het niet om een ritueel, maar om het ontdekken van Gods liefdevolle karakter; Hij geeft als de allerbeste Vader Zijn Heilige Geest. HC; gebed komt na gebod. Om Gods wil te kunnen doen heb je de Heilige Geest nodig => die krijg je op gebed. Gebed is Gods gave aan ieder kind van God! Gebed haalt Gods kracht en Geest uit de hemel neer op aarde. Hoe bidden? Dat leer je bij Jezus, onze Hogepriester, die ons vrije toegang geeft.

Terug

Preeksamenvatting over Efeze 1 vers 15-23 17-08-2008

Thema: "Groeien in Christus"

Christelijk geloof gaat niet maar over informatie, maar over God kennen, Jezus kennen, steeds meer en dieper. In zijn brief aan Efeziërs bidt Paulus om meer voor hen. Jezus is het samenbindende element in de kerk => meer van Hem!
‘Ik heb gehoord van uw geloof en uw liefde’; er wordt positief gepraat over deze Christenen. Ook over ons? Toch bidt Paulus ook om meer: meer Geest om God en Christus recht te kennen, verlichte ogen van het hart. Voor geestelijke groei heb je de Heilige Geest nodig en een ontvankelijk hart. De Heilige Geest maakt dat je God leert kennen: Door de Bijbel en door getuigenis van de HG (NGB art. 5): Hij maakt het levend voor je.
Geestelijke groei gaat over drie dingen: weten
- welke hoop Zijn roeping wekt (hoop = zekerheid!)
- hoe rijk de heerlijkheid van de erfenis is (het wordt nog mooier!)
- hoe overweldigend groot Zijn kracht is aan ons die geloven
Dit is ervaringskennis! Kracht van de Geest van God die werkte in Jezus, wil Hij ook in ons leggen; bij God is altijd meer te krijgen. Strek je daar reikhalzend naar uit! Zodat meer van Hem zichtbaar wordt in ons.
Terug


Preeksamenvatting over Efeze 1 vers 3-14 10-08-2008

Thema: "Rijk in Christus"

God is er niet allereerst voor ons, maar wij zijn er voor God; Zijn eer is ons levensdoel. Daarmee zet Paulus deze brief in door een lofprijzing op de liefde en goedheid van de drie-ënige God: Vader (3-6), Zoon (7-12) en Geest (13,14).
Efeze was een gemengde gemeente, waarin sommigen op anderen neerkeken. Paulus maakt duidelijk: Gods genade en ontferming is in Christus, en wie of wat je bent dank je aan Hem. Trots en jaloezie is totaal misplaatst. Daarom begint deze brief met lofprijzing op Gods liefde in Christus.
God de Vader: zegent en verkiest. Is verkiezing een misschientje? Nee, zekerheid in Christus. Uitgekozen voor Gods doel: heilig en onberispelijk te zijn als Zijn kind.
God de Zoon: in Hem hebben we verlossing door Zijn bloed; wat een liefde! Als de tijd vol is, zal iedereen zich buigen voor deze allerhoogste Koning. Zorg dat je nu al aan Zijn kant staat; dat maakt je eeuwige erfgenaam.
God de Geest: Hij verzegelt ons; dat geeft zekerheid van Gods persoonlijke liefde voor je => onderpand (garantie) van de erfenis; Gods Geest herschept je tot Gods oorspronkelijke doel: tot lof van Zijn heerlijkheid, zodat God kan genieten van je. God geniet van mensen die ‘in Christus’ zijn. Zijn onmetelijke liefde wil je op de knieën brengen voor Hem.

Terug


Preeksamenvatting over Zondag HC 44  13-07-2008

Thema: "De strijd om je gedachten"

10e gebod is het lastigste van allemaal: zonde moet je niet alleen niet doen, maar zelfs niet willen! Dat heeft te maken met je gedachten. God vraagt niet alleen een zuivere buitenkant, maar ook een oprechte binnenkant.
‘Dat lukt niemand!’ Geboden willen ons duidelijk maken dat wij hierdoor niet kunnen opklimmen tot God; Hij daalt tot ons neer in Zijn Zoon Jezus Christus. Maar moeten we dan blijven hangen in de frustratie van ‘eigenlijk wel moeten, maar niet kunnen’? Rom. 7: God wil ons verlossen uit dit bestaan dat beheerst wordt door zonde en dood. Hij legt een nieuwe natuur in ons door de Geest van Christus (= wedergeboorte). Dat betekent: strijd tussen oud en nieuw. Laat de zonde niet als koning heersen! Die heeft het recht niet; Christus heeft voor je betaald met Zijn bloed. God geeft niet alleen vergeving, maar ook overwinning van zonde, 2 Kor. 10: door iedere gedachte krijgsgevangen te maken onder de heerschappij van Christus. Deze belijdenis heeft geestelijke kracht! Hierdoor zet Gods ons in de vrijheid en in de overwinning van Christus.
10 geboden: Gods wil voor ons leven. Om die te doen heb je de Geest nodig => gebed! Heer, meer van Uw Geest, meer van Jezus in mij, zodat U geniet.

Terug


Preeksamenvatting over 2 Koningen 8 / 1 Koningen 19 13-07-2008

Thema: "Gods trouw in het oordeel"

Laatste optreden als profeet van Elisa: Hazael wordt als koning van Aram (vijand van Israël) benoemd: hij wordt instrument in Gods hand om Israël te ‘snoeien’, om Gods oordeel over Israëls ongehoorzaamheid, ontrouw en afgodendienst uit te voeren.
God had dit al voorzegd aan Elia, 1 Kon. 19: de drievoudige zalving (Hazael, Jehu, Elisa) betekende het oordeel dat God over Zijn eigen volk zou laten gaan. Elia heeft in werkelijkheid geen van drieën gezalfd, maar het gaat om de profetie die er in zit: Hazael snoeide Israël, Jehu roeide het koningshuis van Achab uit, Elisa bracht als profeet het Woord van God, dat scherper is dan een tweesnijdend zwaard (Hebr. 4:12).
Daarin zit de boodschap voor ons nu: Gods Woord is nog steeds hetzelfde! Jezus Christus heeft Gods oordeel over onze zonde gedragen; Hij brengt vrijheid. Maar wie Hem afwijst, blijft zelf verantwoordelijk; het oordeel komt op de laatste dag.
God blijft wel trouw: Hij heeft er 7000 overgehouden, die Hem trouw bleven, echt waren voor God, Hem niet met buitenkantgodsdienst tevreden stelden, maar hartsverbondenheid hadden. God zoekt waarheid in ons binnenste; wat vindt Hij daar bij mij? Maak mij rein en puur voor U!


Terug


 

Preeksamenvatting over 2 Koningen 7 vers 9 29-06-2008

Thema: "Een dag van blijde boodschap"

Bijbelverhalen over Elisa laten steeds Gods wonderlijke uitredding zien; zo ook bij het beleg van Samaria. Er was al hongersnood (8 vers 1), en toen kwam ook nog het vijandelijke beleg: de nood in de stad wordt erg hoog. Wat doet de koning?
- hij stelt Elisa verantwoordelijk
- hij weigert zijn eigen verantwoordelijkheid onder ogen te zien
- hij geeft God de schuld
Desondanks belooft God redding: binnen een etmaal! Die belofte vraagt wel om geloof: vertrouwen dat God doet wat Hij zegt. Ongeloof is eigenlijk onlogisch!
4 melaatsen zijn de eersten die de redding merken: het Aramese kamp is verlaten, maar er is nog wel volop eten en drinken! De stad stroomt uit, en de spottende adjudant van de koning wordt onder de voet gelopen. Dat vestigt de nadruk op geloof en ongeloof; het is niet om het even: het gaat om leven en dood, gered worden of niet gered.
Die 4 melaatsen konden zich niet stil houden: ze hadden een blijde boodschap! En wij? Jezus Christus is de blijde boodschap in eigen persoon; Hij is het meer dan waard verkondigd en uitgedeeld te worden. Ga dan, in Zijn naam!

Terug


Preeksamenvatting over HC Zondag 43 29-06-2008

Thema: "Leven in de waarheid"

Ieder mens heeft op een bepaalde manier een innerlijke afkeer van leugen, list en bedrog. Toch hebben we met de gave van kunnen praten wel de mogelijkheid om óf te zegenen en de waarheid te spreken óf te vloeken en leugens te gebruiken. Onze tong: een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn.
HC 43: waarheid is nodig voor rechtvaardigheid; recht biedt bescherming aan zwakken in een samenleving. Maar ook persoonlijk: waarheid gebruiken in je praten met en over een ander. Zeker in de Christelijke gemeente! Zie de brieven van Paulus: spreken over elkaar moet aangenaam zijn => de waarheid in liefde. Die twee gaan alleen samen in Christus. Hij is liefde, Hij is waarheid. Leven in de waarheid is leven ‘in Christus’.
9e gebod: niet alleen niet liegen, maar positief: je inzetten voor het goede voor je naaste. Dit is hoe God het hebben wil: gebruik die gave van spreken louter positief, tot opbouw! Dat brengt de hemel op aarde. Als Christenen die ‘in Christus’ leven daar nou eens mee beginnen, met in de waarheid te leven? Zodat het rijk van leugen wordt afgebroken en het rijk van de waarheid van Jezus groeit. De waarheid maakt vrij!

TerugPreeksamenvatting over HC Zondag 42 08-06-2008

Thema: "Niet stelen, maar delen"

8e gebod: goede regel van God! Ben ik zelf ook een dief? Zet ik mij echt in voor het belang van een ander? Centrale vraag: wie is uw/jouw God? Wie leidt je keuzes?
Num. 25: sabbatsjaar en jubeljaar: land braak laten liggen, slaven vrijgelaten. Gods zekering om gerechtigheid en eerlijkheid in te bouwen in de samenleving, zodat mensen niet in de greep van hebzucht komen. Hebzucht ligt aan de basis van het achtste gebod. Volgens Jezus (Marc. 7) past dit niet bij het Koninkrijk, is het vleselijk. Paulus: wortel van alle kwaad (1 Tim. 6)! Hebzucht brengt alleen maar onheil teweeg.
Om die te overwinnen, heb je diepgaande verandering van binnen nodig: overgave aan Jezus Christus. Van daaruit:
- erkennen dat alles wat je bent en hebt eigendom van God is
- dankbaarheid en tevredenheid voor wat Hij geeft
- streven naar gerechtigheid en eerlijkheid
Concreet betekent dit dat rijken inleveren om armen te dienen; niet stelen, maar delen. God zorgt immers? Heb je in Hem en in Zijn liefde niet meer dan genoeg? Wie is je God?

Terug

Preeksamenvatting over 2 Koningen 5 vers 1-19 01-06-2008

Thema: "Genezing voor een buitenlander"

Geschiedenis met een boodschap voor ons vandaag:
De personen; slavinnetje van Naäman: ondanks heel verdrietige omstandigheden pro-actief in geloofsvertrouwen op God => daarmee is zij tot zegen en van positieve invloed. Dienaren spelen in heel dit hoofdstuk een belangrijke rol (bruikbaar voor God). Naäman: gerespecteerde man, trots en arrogant, gewend bediend te worden, denkt zijn genezing af te kunnen kopen.
Wat gebeurt er? Naäman gaat naar Israël, wordt boos als hij niet op zijn wenken wordt bediend, laat zich toch overhalen door zijn dienaren om in de Jordaan te wassen en wordt genezen. Dat verandert hem van buiten en van binnen.
De genezing van Naäman: niet alleen zijn melaatsheid is verdwenen, zijn trots is gebroken, hij is nu dienaar van de levende God.
God laat hiermee twee dingen zien:
1. Zijn genade is niet alleen voor Israël, maar ook voor heidenen (dat zijn wij ook...). dat mag ons wel wat bescheiden en tegelijk royaal maken.
2. Trots is een belemmering voor Gods genade, ook godsdienstige trots. Geef die aan God, word klein voor Hem! God wil genezing geven, ook van binnen.

Terug

Preeksamenvatting over Ezechiël 37 01-06-2008

Thema: "Skull & bones"

Het moet voor de profeet Ezechiël een horror-ervaring geweest zijn om in een visioen een dal vol met menselijke beenderen te zien. Hij moet er nota bene tegen beginnen te preken! Maar ondertussen gebeurt wel het wonderlijke: schedels en beenderen hechten zich aaneen, het worden lichamen, met huid overtrokken. Even later blaast de wind erin, zodat ze tot leven komen.
Dit staat symbool voor het herstel van het volk Israël, dat op dat moment van de kaart was geveegd: God gaat op een ongedachte manier iets nieuws maken.
Datzelfde geldt ook voor wat God doet in Zijn herschepping. Bij de schepping blies God de adem in Adams neus, waardoor hij tot leven kwam. Bij herschepping legt God de Heilige Geest van Jezus Christus in je, waardoor je geestelijk tot leven komt. Dat alleen brengt ons mensen weer tot onze bestemming, in contact met God.
Hoe staat het daarin met je? Ben je nog een hoopje dode botten? Of een lichaam waar nog geen leven in zit? God wil meer doen: levenskracht in je leggen door Zijn Geest. Van de theorie van geloof naar de praktijk. Gods Woord is kracht; Hij doet wat Hij zegt. Hij wil graag binnenkomen bij je.

Terug


Preeksamenvatting over Handelingen 16 vers 6-34 18-05-2008

Thema: "Alles of niets"

Jezus radicaal navolgen heeft een hoge prijs, maar is alles waard! Hand. 16 laat daar iets van zien bij Paulus en Silas.God is op een bijzondere manier aan het werk: in de reisrichting, in de manier waarop mensen tot geloof komen (Lydia, waarzeggende slavin, gevangenis-bewaarder), maar ook in de wonderlijke aardbeving; God is duidelijk aan het werk. God schakelt mensen in voor Zijn Koninkrijk; heel Handelingen maakt dat duidelijk: ieder mens, hoe gewoon ook, is bruikbaar voor God. Tegelijk een appèl: wil je je laten gebruiken door Hem? Paulus en Silas: hoe de omstandigheden ook zijn, ze grijpen alles aan om het Evangelie te delen, zelfs in hun lijden; ze hebben hun vijanden lief...De navolging van Jezus roept weerstand op; Paulus en Silas worden gemarteld en in de gevangenis gegooid, het merendeel van Christenen ondervindt vandaag eenzelfde lot. Jezus had dit al voorzegd. Geen vervolging hier? Satan werkt wel op een andere manier; maar hoe staat het met onze navolging, radicaliteit, verbondenheid met de lijdende kerk? Weten wat er gebeurt, bidden, geven. Een beetje navolging bestaat niet bij God, het is alles of niets.

Terug


Preeksamenvatting over HC Zondag 41 18-05-2008

Thema: "Kostbaar en kwetsbaar"

Door hoe er in onze cultuur met seks wordt omgegaan, staat het voor Christenen meestal in het verdachtenhoekje, hangt er vaak een geheimzinnig sfeertje omheen. Tegelijk is er dagelijks een bombardement aan prikkels. Kun je dan nog eerlijk luisteren naar de Bijbel? Cultuur: zie ‘40 dagen zonder seks’: een ‘snack’ als tussendoortje; veel nadruk op zinnelijkheid, lichamelijkheid, oppervlakkige relaties. Wat zit daar nou achter? Waar hunkeren mensen ten diepste naar? Hun verlangens zijn wel goed, ze zoeken het alleen in verkeerde dingen. Bijbel: seks is geschenk van God; positief! Wel krijgt dat een bepaalde plek: binnen het huwelijk. Seks los van het huwelijk veroorzaakt een puinhoop, in het klein en in het groot! God wil ons dat heel graag besparen, en geeft daarom Zijn goede regel. Wij: - wees als kerk en als Christen Bijbels duidelijk over seksualiteit: positief, maar wel binnen Zijn grenzen
- wees onderscheiden als kerk en als Christenen; hoe je aankijkt tegen en omgaat met het andere geslacht, in je entertainment, mediagebruik
- heb begrip voor jongeren die worstelen met seksualiteit; het is nu veel lastiger dan 20, 30 jaar geleden! Stimuleer jong trouwen; beter te trouwen dan te branden van begeerte
- niet alleen vóór, ook binnen het huwelijk heeft seksualiteit zorg en aandacht nodig; het gaat om echte eenheid
- vastgezogen in porno? Er is bevrijding mogelijk! Wees eerlijk en kwetsbaar, zoek hulp
Wij zijn geen slachtoffers van onze omstandigheden of van onze begeerten, maar hebben de mogelijkheid tot keuze. De wilskracht om het goede te kiezen moet gevoed worden door de Geest van God => overgave aan Christus. Dat schept verlangen om rein te leven voor God, Hem te dienen ook met onze seksualiteit.


Terug


Preeksamenvatting over 2 Koningen 3 vers 1-27 20-04-2008

Thema: "Elisa: leven en dood" (2)

Joram is koning van 10-stammenrijk geworden en gaat oorlog voeren tegen zijn afvallige onderdaan Moab. Josafat van Juda doet mee, en ook Edom, maar de legers krijgen watergebrek, waardoor hun leven in gevaar komt. Joram geeft God de schuld! Hij leeft op afstand van God en haalt Hem alleen te voorschijn als dingen mis lopen. Josafat is anders, hij zoekt de wil van God via Zijn profeet. Twee verschillende houdingen tegenover God: op afstand of dichtbij; de schuld geven aan God of Zijn leiding zoeken. Slachtofferrol helpt je niet verder, vertrouwen op God wel.
God geeft een waterwonder aan alle soldaten; ook aan Joram. Dit laat genade van God zien: Hij geeft, onvoorwaardelijk. Dat geldt net zo van het Levende Water, Jezus Christus zelf. God wil hiermee aandacht vestigen op zichzelf, Hij is de gevende God van liefde en trouw. Maar Hij wil wel gebeden worden.
Geen happy end, het eindigt met toorn. Israël past tactiek van verschroeide aarde toe, wat niet mocht van God. Israël had tot zegen moeten zijn voor de wereld, maar wordt hier tot vloek door ongehoorzaamheid. Aansporing voor ons om wel gehoorzaam te zijn aan Gods liefde en daarmee een zegen te zijn.

Terug


Preeksamenvatting over HC 41 20-04-2008

Thema: "Kostbaar en kwetsbaar"

Het zevende gebod: glad ijs... 1 op de 3 huwelijk in NL loopt uit op echtscheiding. De Bijbel zet positief in: het huwelijk is een idee van God zelf, bedoeld voor ons levensgeluk. De zondeval ondermijnt juist de verhouding tussen man en vrouw (Gen. 3:16). God heeft het huwelijk wel laten bestaan, ook als bescherming van seksualiteit. Daarom: niet echtbreken.
Willen wij ons nog onder het gezag van Gods Woord stellen? Echtscheiding komt ook in de kerk voor, met alle pijn en verdriet van dien. Bij God is genezing mogelijk van wat verwond is, dankzij de kracht van verzoening en vergeving!
Huwelijk, echtscheiding en Bijbel: spreek de waarheid in liefde! Net als Jezus, Joh. 8. Geen botte waarheid, ook geen slappe liefde; duidelijkheid en barmhartigheid. Wel is het belangrijk de kracht van de Bijbel te laten staan, b.v. als het gaat om gemengde verkering: God zegt ons daar niet aan te beginnen. Hoe eigenwijs zijn wij? Samenwonen: God zet in de Bijbel duidelijk het huwelijk rondom seksualiteit. Mogen we elkaar hier nog op aanspreken? Buigen voor Gods Woord ook binnen het huwelijk: investeer in je relatie met elkaar: tijd, aandacht, energie en geld. Het is een weg met elkaar en met God. Hij wijst de weg als ik zelf geen uitkomst zie.


Terug


Preeksamenvatting over Psalm 143/Lucas 9 20-01-2008

Thema: "Bidden met open handen"

Bidden gaat niet allereerst over je lichaamshouding, maar om je hart: afhankelijk en ontvankelijk. Psalm 143: schreeuw van David uit de diepte; tegelijk ook een belijdenis van Gods trouw. Hij herinnert zichzelf aan Gods grote daden in het verleden; daarom strekt hij zich ook nu uit naar diezelfde God. Zoals droge grond hunkert naar water. Hunker je wel eens naar God? Bidden is niet maar het bekend maken bij God wat je gaat doen en wat je nodig hebt; bidden is een doel in zichzelf: zijn in Gods aanwezigheid. Spreek dat bewust uit tegen God: ik strek mijn handen naar U uit, ik verlang naar U; zo bidden verandert jezelf.
Zulk bidden zie je ook bij Jezus: Zijn omgang met Zijn Vader bepaalde de kracht die er van Hem uitging. Bij 5 broodjes en 2 vissen: Jezus keek omhoog naar de hemel => God is in staat veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Om dat te ontdekken is het nodig je focus te verleggen: van je omstandigheden naar God zelf. Kijk naar de handen van Jezus en leg daar je leven in. Dat verandert je; veranderde mensen wil God gebruiken en heeft deze wereld nodig. Verandering komt door gebed, door de Heilige Geest. Wie weet wat een zegen we daarmee voor onze stad kunnen zijn!


Terug


Preeksamenvatting over HC 39 13-01-2008

Thema: "Gehoorzaamheid"

Is er een gezagscrisis in onze cultuur? Feit is wel dat gezag 50,60 jaar geleden anders beleefd werd. Tegenwoordig wordt politie uitgescholden en gemolesteerd...
Gezag heeft te maken met vijfde gebod; daar gaat het allereerst over ouders en kinderen. Maar gezinsleven heeft wel weerslag op de maatschappij. Gods belofte van goed leven bij het vijfde gebod geldt ook in het groot voor een samenleving!
Gezag is nodig in een wereld die gebroken is door zonde. Zonde is ten diepste opstand tegen het gezag dat God heeft ingesteld; dat ligt ons van nature niet zo. God heeft ieder mens ouders gegeven om het leven richting te geven; ouders hebben daarom recht op ontzag. Niet onvoorwaardelijk: ouders moeten wel verlengstuk van Gods hand (willen) zijn, Zijn liefde betonen. Relatie met kinderen is getoonzet ‘in de Here’. Gezag is geen vrijkaart voor machtsmisbruik! Laten merken dat je als ouder zelf ook leeft van genade van God, dat geeft gezag.
Eer, liefde en trouw aan ouders bewijzen; eer (gewicht) geven aan ouders is een keuze: in hen Gods regering over je leven erkennen. Zie Lev. 19 vers 3: Ik ben de Here! God van het verbond, die het graag goed wil hebben met ons en voor ons. Zie ook Ef. 6 vers 21: elkaar onderdanig uit eerbied voor Christus. Maar ouders krijgen wel de voorrang: zij hebben iets door te geven, nl. het leven met God!

Terug


Preeksamenvatting over Genesis 49 vers 8-12 02-12-2007

Thema: "Een Koning uit Juda"

De zegeningen door Jakob van zijn zonen zijn profetieën; bij Juda gaat de profetie over de komst van de Messias => duidelijk punt van uitverkiezing! Ook in Jakobs eigen leven zie je dat al: Esau-Jakob, Ruben-Jozef, Manasse-Efraïm. Rubens ‘zegen’ lijkt eerder een vloek: het eerstgeboorterecht wordt hem afgenomen. Ook Simeon en Levi zijn niet geschikt; Juda wel?
Eerstgeboortecht: met name geestelijke erfenis doorgeven: Gods verbond met Abraham en zijn nakomelingen. God had beloofd een Messias, een Redder te geven aan Zijn volk; Gen. 49 is één van de eerste directe profetieën daarvan!
Juda’s leven is gelouterd door God; dat blijkt met name in Egypte waar hij het voor Benjamin opneemt. God kan en wil mensen gebruiken bij wie Zijn genade de ruimte krijgt; verkiezing is geen verdienste, maar genade. Christus is de ‘spiegel’ van de verkiezing.
Profetie voor Juda: een verheven positie, gezag; een koningsfamilie zal uit zijn stam voortkomen (David); zelfs een eeuwig heerser: alle volken zullen Hem dienen (Jezus Christus). Ieder mens zal eens buigen voor Jezus; hier vrijwillig of straks gedwongen. Wat doen wij? Krijgt Zijn genade in ons leven de ruimte?

Terug


Preeksamenvatting over 1 Johannes 4 vers 10 02-12-2007

Thema: "Een mooier geschenk ken ik niet"

December is de maand van feesten en cadeau’s! Als je tenminste in het rijke Nederland woont... Sinterklaas, Kerst, Oud en Nieuw: het houdt maar niet op.
Worden we nog blij van zoveel cadeau’s en overdaad? Waar hebben wij mensen ten diepste nou echt behoefte aan? Eigenlijk heel eenvoudig: aan bemind te worden; er onvoorwaardelijk te mogen zijn.
Dat is precies waar de Blijde boodschap van God over gaat: onvoorwaardelijke liefde van Hem voor mensen, die zichtbaar wordt in het geven van Zijn Zoon voor onze redding. Zonder die Jezus hebben wij geen ‘leven’. Hij brengt namelijk verzoening voor onze zonden; maakt het weer in orde tussen God en ons. Deze liefde van God is gratis te krijgen.
Vaak zijn wij nog achterdochtig: wat zit er achter? Ik moet er zeker veel voor inleveren? Ons denken is vaak gevormd door ‘voor wat hoort wat’. God is echter totaal anders; Hij heeft er niets mee te winnen wanneer Hij mensen redding geeft; Hij houdt gewoon van ze. De kracht van die liefde komt openbaar wanneer je die aanvaardt, Jezus aanvaardt.
Volgens dit Bijbelgedeelte komt er daarmee een radicale verandering in je leven: bevrijding van angst! Weten dat je aanvaard bent door de eeuwige en machtige Schepper zet je leven in een heel ander perspectief. Dat maakt je leven pas echt feest; Jezus is nog eens een mooi geschenk!

Terug


Preeksamenvatting over Jakobus 5 vers 13-20 25-11-2007

Thema: "Zalving, genezing en vergeving"

Brief van Jakobus is oudste boek van het NT (jaren ‘40); veel Christenen zijn dan uit Jeruzalem verdreven naar het platteland door vervolging => Jodenchristenen zijn de eerste lezers. Structuur van de brief: hij begint met gebed om de Heilige Geest en eindigt er ook mee; gebed voor en zalving van een zieke duidt op de Heilige Geest: Hij heelt en geneest. Tussen begin en eind gaat het in de brief over het praktische leven (‘just do it!’), onder beheersing van de Heilige Geest.
Ook Christenen krijgen te maken met ziekte: gebrokenheid door zonde. God is die gebrokenheid tussen Hem en ons komen herstellen door Jezus Christus; geestelijk, maar ook lichamelijk: genezing is kenmerkend voor Christenen (Marcus 16). Jakobus: laat de zieke de oudsten roepen, dat die voor hem/haar bidden en diegene zalven. Hoe bidden? Allereerst schuldbelijdenis: dingen recht zetten met God; vergeving ontvangen. Daarna zalven: symbool van de Heilige Geest. Werkt dat genezing? Niet altijd meteen en niet altijd lichamelijk; maar het gebeurt wel!
Het gaat om het gelovige gebed: God verleent daar kracht aan! Doe wat de Bijbel zegt: schuld belijden, bidden voor elkaar, zieken zalven; de Heilige kan veel meer dan wij beseffen!

Terug


Leerdienst over HC Zondag 36,37 25-11-2007

Thema:"Praten over God"

‘IJdel’: leeg, zinloos, nietszeggend. God wil niet dat Zijn naam op zo’n manier gebruikt wordt; in preken of gebeden, in oorlogen of kruistochten... Ook mag je Hem niet voor het karretje van je eigen wensen spannen: God zegt me dat Hij wil...
Het derde gebod gaat over meer dan alleen het vloeken van Zijn naam; maar dat hoort er wel bij! Raakt het je nog als dat gebeurt? Gods toorn wordt daardoor opgewekt, het is iets heel ernstigs! Met Zijn Naam is Zijn eer in het geding.
De Naam zegt iets over wie Hij is, hoe Hij is; Ik ben die Ik ben: onbegrijpelijk groot en verheven; tegelijk heel nabij en ontfermend. Jezus kwam om de naam van Zijn Vader bekend te maken: in Hem zie je wie en hoe God is. Jezus’ naam is Gods naam! Die naam ijdel gebruiken is God tekort doen in Zijn God-zijn.
Positieve van dit gebod: gebruik Gods naam met eerbied en ontzag; niet alleen praten over, maar heel de plek die Hij in je leven heeft: Hem belijden als God op de juiste manier, Hem aanroepen, Hem prijzen in alles wat je zegt en doet.
God op de juiste manier belijden is niet maar het aanhangen van de juiste leer; dat kan alleen maar door Jezus persoonlijk te aanvaarden. Zonder Jezus is alle godsdienstigheid ijdel, lucht en leegte.
Als God de Koning van je leven is, leef dan in waarheid; de God die je belijdt is zelf de waarheid. Spreken over Hem doe je door Hem te prijzen, in woord en daad!

Terug


Preeksamenvatting over Jakobus 4 vers 1-12 04-11-2007

Thema: "Kiezen voor gehoorzaamheid"

Oorlog en vechten in de kerk is van alle tijden... terwijl de Koning van de kerk, Jezus Christus zelf de Vredevorst is! De oorzaak daarvan is jaloezie en egoïsme: vleselijke hartstochten. Om die oorzaak weg te nemen is bekering tot God nodig. Want dubbelhartigheid in de kerk verlamt het Evangelie. Dat gaat over genade en waarheid; de kerk is zelf de worsteling om die twee steeds bij elkaar te houden. Hoe? Door steeds uit de Bron van genade en waarheid, het kruis van Jezus Christus, te putten.
Jacobus maakt duidelijk dat je daarbij wel degelijk een eigen keuze hebt als mens: wiens vriend wil je zijn, van de wereld of van God? Daarbij gaat het om dat vechten in de kerk! Het gaat om onderwerping en gehoorzaamheid aan God. Het grote geheim daarbij is dat God geeft wat Hij vraagt: Hij legt zelf nieuw leven in je door de Geest van Jezus Christus. Maak de goede keuze! Hoe dan?
- onderwerping (‘ik belijd dat Jezus Christus Heer is in heel mijn leven’)
- naderen tot God (persoonlijke omgang met God en bidden op de fiets)
- kiezen voor gehoorzaamheid (niet alleen weten, maar ook doen)
Het gaat niet om perfectie, maar om genade en waarheid in praktijk te brengen, vanuit de Bron: Jezus Christus.

Terug


Preeksamenvatting over Micha 6 UvU 04-11-2007

Thema: "Wij consumeren ons kapot"

Armoede, onrecht en milieuproblemen in de wereld lijken soms zo onoplosbaar en kunnen je moedeloos maken. Dat kan je ongevoelig of juist overgevoelig maken...
20% van de mensen (rijke westerlingen, wij dus) verbruikt 80% van wat er beschikbaar is. Niet echt eerlijk... Of moet God maar regelen dat de honger uit de wereld gaat?
God heeft een andere oplossing; Hij is rechtvaardig en wil dat wij ook rechtvaardig zijn en handelen. Los van Hem kom je onder invloed van andere goden, b.v. Mammon (geld, geldzucht almaar meer). Micha 6 vers 8: wat je moet doen: recht doen, trouw zijn, nederig met God leven. Dat brengt een duurzame, rechtvaardige samenleving!
Rechtvaardigheid krijg je alleen door liefde; en echte liefde krijg je alleen door een veranderd hart. Daar heb je Jezus voor nodig. Hij wil in je hart komen om je van binnenuit te veranderen. Een betere, rechtvaardige wereld begint bij jezelf, met de kracht van God in je.
Zet in je leefpatroon concrete stappen naar rechtvaardigheid! En denk niet dat de verandering van een eenling niets uitmaakt: de afschaffing van slavernij begon ook bij een klein groepje Christenen. Dat kan ook gebeuren met armoede en onrecht. De vraag is of wij willen... maar dat is het leven met toekomst!

zie ook: www.michacampagne.nl en www.timetoturn.nl

Terug


Preeksamenvatting over HC 35 21-10-2007

Thema: "Beeld van God"

Betekent het tweede gebod dat je geen plaatjes of films over de Bijbel en over Jezus mag maken? Nee, het gaat veel dieper; bovendien komen tegenwoordig ook door films over het leven van Jezus talloze mensen tot geloof in Hem!
Het tweede gebod over godenbeelden gaat om de menselijke neiging zelf controle te willen uitoefenen, je god in je macht te hebben, voor je eigen doeleinden te kunnen gebruiken. Daarvoor is de levende God te groot en te heilig! Hij is er niet allereerst voor ons, wij zijn er voor Hem. Wij kunnen Hem niet op onze manier in onze wereld trekken.
De oerzonde ‘als God willen zijn’ zit hier achter, en dat kan zelfs onder een godsdienstig sausje: dien je de levende God of jouw beeld van God, zoals jij Hem wenst? Bij de Vader van Jezus Christus gaat het om overgave: niet mijn wil, maar Uw wil.
Het positieve van dit gebod: dien en eer God zoals Hij dat aangeeft in Zijn Woord. God komt op Zijn eigen manier onze mensenwereld binnen: in Christus. Zo wil Hij gekend en geëerd worden, en niet anders. Jezus ís het Evangelie; Hij is het beeld van God; Hij maakt mensen weer tot beeld van God.
Boeten voor de zonden van voorouders? Het gaat over opvoeding: wat voor beeld van God geef je mee aan je kinderen? Zien zij Gods liefde in jou als ouder? De Bijbel is daarbij oriëntatiepunt, brengt je aan de voeten van Jezus: beeld van Zijn Vader.

Terug


Preeksamenvatting over 1 Petrus 2 vers 1-10 07-10-2007

Thema: "Doelgerichte gemeente"

Waarom doen wij de dingen in de kerk zoals we ze doen? Waar gaat het ook alweer om? Je doel bepaalt je koers. Satan probeert de kerk van Gods doel met Zijn kerk af te houden. Daarom is het nodig steeds dat doel scherp voor ogen te houden. De CGK Winschoten heeft ook zo’n visie; iets voor enthousiastelingen? Nee, dit is wat God met ons voor heeft!
Deze visie is gebaseerd op het Grote Gebod (Matt. 22) en de Grote Opdracht (Matt. 28); kwaliteit en kwantiteit van Gods Koninkrijk. Het gaat daarbij om drie dingen: discipel zijn, een gemeenschap vormen met elkaar, bewogen zijn met de wereld; boven, binnen en buiten. Hiermee wordt Gods oorspronkelijke doel met mensen weer hersteld; deze visie is niet maar uit de lucht gegrepen, maar berust op Gods eigen Woord!
Je ziet dat ook terug in 1 Petr. 2: komen tot Jezus, de levende steen, het fundament (boven); jezelf laten gebruiken als levende steen, een gemeenschap vormen (binnen); de grote daden van God verkondigen (buiten); de gemeente is het huis waarin God wil wonen: Hij kiest mensen uit tot een heilig volk, koninklijke priesters. Wat een rijkdom! Geven we het door, aan elkaar, om ons heen?

Terug


Preeksamenvatting over Lucas 19 (UvU 07-10-2007)

Thema: "Als geld niet gelukkig maakt, wat dan wel?"

Leven is voor velen een zoektocht naar geluk: in relaties, in omstandigheden, in bezit. Toch blijkt dat je voor echt geluk iets meer nodig hebt; dat ‘meer’ heeft te maken met je Schepper.
Zacheüs is daar een voorbeeld van: stinkend rijk - weliswaar over de rug van zijn volksgenoten heen -, maar toch hunkerend naar iets diepers, iets blijvends. Hij wilde Jezus zien; blijkbaar ging er aantrekkingskracht van Hem uit.
Jezus’ houding naar Zacheüs toe is heel sterk: niet bij voorbaat afwijzend, zoals alle andere mensen, maar liefdevol - terwijl anderen niet snappen dat Jezus met zo’n slechterik wil omgaan. Juist de ontmoeting met Jezus is wat een ommekeer van binnen teweeg brengt bij Zacheüs; zoals Jezus zelf later zei: Hij is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is. Hij aanvaardt Zacheüs zoals hij is, maar brengt tegelijk wel een heilzame verandering teweeg: Zacheüs gooit zijn leven radicaal om, maakt een einde aan zijn gehechtheid aan geld en zet eerder gemaakte fouten recht. Hij heeft echt geluk gevonden in Jezus Christus.
Diezelfde Jezus is nog steeds te ontmoeten; datzelfde geluk is nog steeds te vinden. Maar Hij heeft veel meer te geven: eeuwig leven, liefdevolle aanvaarding door de eeuwige God. Je ontmoet Hem in de Bijbel en Hij wil door Zijn Heilige Geest jouw levenshuis binnenkomen.

Terug


Preeksamenvatting over Jakobus 1 en 2 16-09-2007

 

Thema: "Geloven en doen"

 

Levensstijl van Christenen kan soms anti-reclame zijn voor het Evangelie: de wereld kijkt kritisch naar je wanneer je zegt Christen te zijn. Jakobus noemt nog twee motieven voor Christelijk leven:

- je bent bezig jezelf voor de gek te houden als je leven niet overeenkomt met wat je zegt te geloven; en het gaat hier om je eeuwig heil! Het gaat God niet om godsdienstigheid op zich, maar om je hart

- het gaat om het dienen van de levende God, die het meer dan waard is, maar die ook je hart doorgrondt, je motieven peilt; Hij zoekt waarheid in ons binnenste (Ps 51): zuivere en onbevlekte dienst aan God. Hij is niet tevreden te stellen met een beetje minder; wij zijn er voor Hem

Hoe werkt dat in praktijk? Tussen horen en doen staat nog één tussenstap: het Woord aannemen; dat is: Christus aannemen, zodat Hij met Geest en kracht in ons komt om zelf in ons te doen wat God van ons vraagt; geen doe-het-zelf-klus.

Wel: leven van gebed, overgave, beschikbaar stellen aan Zijn leiding. Als Christus in je woont, heb je Leven binnen in je; dat kan niet anders, of dat werkt iets uit: passie voor God, verandering van je levensstijl. Leeft Christus echt in je? Echt doen wat je gelooft: van God houden, van mensen houden.

 

Terug


Preeksamenvatting over Jona 2 16-09-2007

 

Thema: "Jona versmacht"

 

‘Jona in de vis’ is wellicht één van de bekendste Bijbelverhalen; heeft Jona dit zelf geschreven? Dan moet hij wel veranderd zijn... In dit Bijbelboek wordt het liefdevolle, genadige en vergevende karakter van God duidelijk gemaakt; heel anders dan de houding van Jona.

Drie dagen zat hij in het binnenste van de vis; die vis was Gods redding, en daarvoor dankt Jona dan ook. Aan boord had hij niet gebeden; de bemanning wel. Nu Jona in nood is, gaat hij bidden. Maar hij erkent wel Gods redding door die vis te sturen; Gods hardhandige manier om Jona tot luisteren te brengen. Als andere manieren niet meer werken, vgl. C.S. Lewis: lijden als Gods megafoon. Niet meteen verantwoording van God afeisen, maar vragen: wat wilt U mij hierdoor zeggen?

Jona’s gebed is een dankgebed: hij is gered van de verdrinkingsdood; ook spreekt hij het vertrouwen uit dat God verder zal uithelpen. Duidelijke gebedsles voor ons: tel je zegeningen, spreek je dank aan God uit. Dat brengt vaak licht in het donker. Krachtig bidden: gebruik Gods eigen Woord(en).

Jona drie dagen in de vis - Jezus drie dagen in het graf (Matt. 12). Hij is opgestaan en leeft! Op Jona’s prediking bekeerde Ninevé zich; wat doen wij met de boodschap van Jezus?

 

 

Terug


Preeksamenvatting over Lucas 15 02-09-2007

 

Thema: "Hoeren en tollenaars hartelijk welkom!"

 

Slechte mensen waren bij Jezus welkom, en dat stoorde de geestelijke leiders enorm! Jezus vertelt drie gelijkenissen om duidelijk te maken hoe God is, hoe blij Hij is als iemand die verloren was weer terug gevonden wordt: het verloren schaap, de verloren munt en de verloren zoon.

Bij alledrie is er groot feest als het verlorene terug is gevonden => bij God en Zijn engelen is het feest als één mens tot inkeer komt. Dat gebeurt dagelijks bij tienduizenden wereldwijd! Ook hier?

In de derde gelijkenis is er ook nog een oudste zoon, die niet blij is als zijn broer terug komt; daarmee typeert Jezus de Farizeeën; een herkenbare houding?

- de oudste zoon ziet zijn vader als werkgever, handelt uit plichtsbesef

- de oudste zoon is gekrenkt in zijn trots als voor zijn jongere broer een feest wordt gemaakt; hij kent geen genade

- de oudste kent zijn vader niet en mist daardoor het meest wezenlijke: een relatie van liefde

De vader houdt van beide jongens, want in feite zijn beiden verloren zonen.

Jezus aanvaardt zondige mensen onvoorwaardelijk en praat en eet met hen; maar een ontmoeting met Hem werkt wel een verandering uit in je leven! Waar het licht binnen komt, verdwijnt het donker.

Maar dan moet Jezus wel binnen mogen komen; bij ‘oudste zonen’ èn bij ‘jongste zonen’. Het wordt pas echt feest als Hij binnen komt!

Terug


Preeksamenvatting over Jona 1 26-08-2008

Thema: "Gods roeping van Jona"

 

God wil Jona naar Ninevé hebben, maar hij gaat precies de andere kant uit. D.m.v. een zware storm en een zeemonster weet God hem alsnog te krijgen waar Hij hem hebben wil. Is dit een gelijkenis, romantisch verhaal? Als dit niet echt waar is, hoe zit het dan met al die andere dingen in de Bijbel?De Bijbelschrijver presenteert het als echte gebeurtenissen; ook Jezus zelf vatte dit op als feiten (Matt. 12). Gods bedoeling ermee is om Zijn genade voor zondaren te laten zien. Jona was minder genadig; sommige kerkmensen mèt hem... Genade betekent dat ieder mens alleen gered wordt door de liefde van God voor hem/haar, en niet door wat je presteert. Over genade kun je je verwonderen, of je er aan ergeren. Zie b.v. de gelijkenis van de werkers in de wijngaard.Gunnen wij de zondaars om ons heen de genade van God? Staat ons hart daarin op één lijn met God? Jona eigenlijk niet; maar zelfs met zo’n kromme stok kan God nog een rechte slag doen. Wat een wonderlijke genade.

Terug


Preeksamenvatting over Jakobus 1 vers 2-5 26-08-2007

Thema: "Wijsheid van God"

 

Blij zijn in beproevingen? Volmaakt en volkomen zijn (Jak. 1:2)? Is dit niet dromerij? Beproeving => standvastigheid => volmaaktheid; het gaat niet om perfectionisme, maar om de basis waarop je staat: Christus en wat Hij gedaan heeft.Daarvoor heb je wijsheid nodig als meest urgente levensprincipe: leven in vreze van de Here; God echt God laten zijn, in afhankelijkheid van Zijn genade en vergeving leven. Dat alleen maakt je leven goed; God geniet van een herstelde band met mensen; en voor ons is er geen beter leven dan dat.

Twee consequenties:

- je wordt een buitenbeentje voor je omgeving (=> beproevingen!)

- je leven verandert naar Gods principes (zie Jak. 3:17)

Door welke wijsheid laat je je leiden: aardse of die van boven? Het gaat niet maar om goed gedrag om de hemel mee te verdienen; leven uit vergeving van Christus verandert gewoon je principes; hoe je daar praktisch vorm aan geeft = wijsheid. Vraag en bid God daar dan om! Zijn Woord is dè handleiding voor het leven, het brengt je bij Christus. Dan ben je wijs.

Terug


Preeksamenvatting over Johannes 17 vers 20-23 17-06-2007

Thema: "Jezus bidt om eenheid"

Op de laatste avond voor Zijn gevangenneming en kruisiging besteedt Jezus Zijn tijd aan bidden om eenheid onder Zijn volgelingen; dit is voor Hem blijkbaar van het hoogste belang! Zoals Zijn Vader Hem de wereld in gezonden heeft, zo zendt Hij hen de wereld in; eenheid is daarbij cruciaal. Gebrek aan eenheid is een krachtig wapen in handen van satan om de kerk monddood te maken; verdeeld-heid brengt zwakheid.
Wat bedoelt Jezus met eenheid? Diep besef onder volgelingen van Christus dat alleen de persoon en het werk van Jezus Christus hen aan elkaar verbindt; ze volgen dezelfde Heer en Meester. Door Hem delen ze in de eenheid met God, als aangenomen kinderen.
Eenheid onder Christenen maakt duidelijk dat hun leven metterdaad veranderd is, dat Jezus levensechte werkelijkheid is in hun leven. Eenheid vergt zelfverlooche-ning; dat lukt alleen met de Geest en kracht van Jezus binnen in je.
Avondmaal gaat ook om die eenheid: één brood, één lichaam; vast zitten aan Jezus is vast zitten aan elkaar. Zet je dan ook in voor die eenheid: beijver u de eenheid van de Geest te bewaren door de band van vrede!

Terug


Preeksamenvatting over 1 Petrus 4 vers 12-19 03-06-2007

Thema: "Lijden voor Christus is lijden met Christus"

Pinksteren: uitstorting van de Heilige Geest, geboorte van de kerk. Tegelijk: weerstand tegen het Evangelie, vervolging van Christenen, van meet af aan! Tot op vandaag => 1e zondag na Pinksteren: zondag voor de Lijdende Kerk.
De kerk van Christus is wereldwijs één gezin, we horen bij elkaar; hun lijden is ons lijden. Hoe is God daarbij betrokken? Hoe kan Hij dit toelaten? 1 Petrus 4 laat betrokkenheid van de drieënige God zien:
- God de Vader, vs 19: lijden naar Gods wil; vs 12: vuurgloed van beproeving. God gebruikt lijden om Zijn kerk te zuiveren, sterk te maken, om meer van Christus gestalte te geven in haar.
- God de Zoon: het lijden van de kerk is het lijden van Christus zelf; Hij is het hoofd. In de haat tegen Christenen komt weerstand van de hel tegen Christus zelf naar voren. Delen in Zijn lijden geeft gelovigen desondanks vreugde in Hem.
- God de Heilige Geest; vs 13: als je gehoond wordt omwille van Christus betekent dat dat de Geest van Christus op je rust! Hij verlaat je nooit, vervult je met kracht.
Wij zijn verbonden met het lichaam van Christus en lijden daardoor mee met Hem en hen; om ook te delen in de vreugde over de openbaring van Zijn luister!Bezig met laden... Er is geen bericht geselecteerd
Klik op een bericht om het in het leesvenster te bekijken. Bijlagen, afbeeldingen en links van onbekende afzenders worden om privacy- en veiligheidsredenen geblokkeerd.

Terug


Preeksamenvatting over Handelingen 2 vers 27-47 27-05-2007

Thema: "Core business"

Kerk van Handelingen 2 maakt ons enthousiast: De Geest van God kan veel meer dan wij denken of bidden! Ook vandaag nog; toetreding vandaag is bewijs van Gods Geest aan het werk. Dit is waar kerk-zijn om draait: mensen die tot geloof in Christus komen. Christus heeft een doel met Zijn gemeente, het grote gebod (Matt. 22: 37-40) en de grote opdracht (Matt. 28: 19,20):
- God liefhebben
- naaste liefhebben
- discipelen maken
- dopen, zichtbare gemeenschap vormen
- leren onderhouden wat Jezus geboden heeft
Deze vijf dingen zie je in Handelingen 2 naar voren komen: de kerk vormt een gemeenschap van liefde, trouw aan het onderwijs van Christus; dagelijkse groei, zichtbare eenheid, voortdurende groei in discipelschap. Veranderde levens van mensen zijn grootste aantrekkingskracht voor de kerk van Christus. Het gaat niet om meer mensen in de kerk, maar om groei van Gods Koninkrijk. Dat geeft vreugde in de hemel, al is het maar één. Vandaag delen wij in die hemelse vreugde!

Terug


Preeksamenvatting over HC Zondag 18,19 17-05-2007

Thema: "Troonsbestijging"

Hemelvaart: troningsfeest van Jezus; Hij heeft alle macht. Wat zie je daar dan van? Jezus zelf zien we niet, en van Zijn macht en heerschappij ook vaak nog maar weinig of niets. Het gaat om geloof: wat God zegt, is waar. Dat geloof is kracht; dat geeft zelfs moed om lijden en moeite te dragen.
Feest van hemelvaart stelt de vraag naar de kracht van je geloof: leeft het echt in je? Dan maakt dat geloof dat je anders in het leven staat. Wel moet dat geloof levend gehouden worden => de Waarheid tot je nemen.
Daniël 7: hij kreeg een visioen waarin Hij een ‘Mensenzoon’ zag die alle heerschappij kreeg; Daniël heeft Jezus gezien! God heeft waargemaakt wat Hij beloofd heeft; Hij doet wat Hij zegt.
Efeze 1: dezelfde kracht die werkzaam was in Christus legt God ook in de gelovigen, zie HC 18,49: de Geest van Christus in ons. Juist daarin blijkt de heerschappij van Christus over alles: door de Geest veranderen mensen. Dat is kracht!
Hebr. 4: de Hogepriester Christus heeft de weg gebaand naar het heiligdom, zodat wij daar met vrijmoedigheid mogen binnentreden. Laten we dat dan ook doen!

Terug


Preeksamenvatting over Mattheüs 18 06-05-2007

Thema: "Een beetje bestaat niet bij God"

Veel mensen hangen ’ietsisme’ aan: er is wel iets van een hogere macht, maar tegelijk heeft dit geloof vaak geen invloed op de manier van leven of denken van mensen; niet te radicaal worden.
Jezus is wèl heel radicaal in de dingen die Hij zegt: je kunt niet een beetje bij Zijn Koninkrijk horen; het is binnen of buiten.
In dat Koninkrijk draait het om vergeving: Hij schenkt vergeving en daarmee vrijheid; maar Hij wil ook dat mensen in Zijn rijk vergevend zijn, omdat ze genade hebben leren kennen. Daar gaat de gelijkenis over in Matt. 18. Genade heeft als eigenschap dat je er niet een beetje van kunt nemen; het is alles of niets.
Wat is vergeving precies? Niet dat je de schuld ontkent, maar dat je er los van komt; bij God: dat je vrij mens wordt, zonder schuld, omdat Hij die van je afneemt. Bij anderen: dat het bloed van Christus over de schuld heen gaat; Christus tussen jezelf en die ander in zetten. Ook wanneer een ander geen schuld erkent: door Christus er tussen te zetten, breng je de pijn en het verdriet bij Hem, zodat je zelf vrij wordt van de bitterheid en wrok.
Dat is niet gemakkelijk of goedkoop; maar wel de weg van Gods Koninkrijk. Hoever mag de liefdevolle en genezende heerschappij van Christus doordringen in je leven?
Hij wil je niet maar een beetje vrij maken, maar helemaal. Vergeving is wat het revolutionaire verschil maakt in deze harde wereld. Vergeving brengt herstel.

Terug


Preeksamenvatting over Openbaring 3 vers 14-22 01-04-2007

 

Thema: "Ik sta aan de deur en Ik klop"

 

Laodicea: 7e brief in Openbaring; wie zou zo’n lauwe gemeente willen zijn?! Tegelijk bevat de brief ook een hartelijke uitnodiging van Christus om Hem binnen te laten => er is verandering mogelijk! Maar dat vraagt wel om een bewuste, duidelijke en persoonlijke keuze voor Christus.

Christus noemt zichzelf de Betrouwbare; Hij is de waarheid. En Hij noemt de kerk van Laodicea lauw: er is een nijpend gebrek aan persoonlijke omgang met Christus. Jezus staat metterdaad buiten de deur! Lauwheid gaat niet zozeer over enthousiasme, maar over de persoonlijke verbondenheid aan Christus. Mensen die dit betreft, hebben daar vaak zelf geen besef van, zijn er blind voor, zijn vaak zelfs zelfgenoegzaam, trots.

Lauwheid: sterke nadruk op leer i.p.v. leven, grote scheiding daartussen; sterk vertrouwen op structuren en vormen ten koste van persoonlijk geloof in Christus; geen ontwikkeling in geestelijk leven. Kracht van deze brief is de oproep en uitnodiging van Christus; waar Hij binnen komt, komt verandering, leven. Is Hij bij u, bij jou al binnen gekomen? Maaltijd met Hem houden: echte vriendschap, verbondenheid; Hij wordt de Gastheer! Overwinnen met Hem als Zijn leven, Zijn kracht in je is. Laat Hem binnen komen.

Terug


Preeksamenvatting over Johannes 1 vers 12 01-04-07

 

Thema: "112, daar red je levens mee!"

 

112 is het alarmnummer voor noodgevallen; gelukkig maar dat wij goede hulpvoorzieningen hebben in ons land!

Maar wat heeft dit met de Bijbel te maken? De Bijbel vertelt ons dat alle mensen in een noodsituatie verkeren. Is dat echt zo, ook als je het totaal niet zo beleeft? Als je leven verder goed is zoals het is en je geen behoefte aan God of geloof hebt?

Het gaat niet zozeer om onze behoefte of ons levensgeluk; het gaat om Gods bedoeling met ons leven; Hij wil een intieme relatie met mensen: als een vader met zijn kinderen, liefde en harmonie.

Die relatie is verbroken door ongehoorzaamheid en zonde van onze kant; zonde is niet maar foute dingetjes doen, maar los van God zijn. Dat brengt ellende en onrecht en egoïsme teweeg. Dat is het levensbedreigende ongeluk dat ons is overkomen.

Johannes 1 maakt duidelijk wat God daar aan heeft gedaan: Zijn Zoon Jezus gestuurd om ons terug te brengen bij God; wie Hem aanvaardt, komt binnen in het gezin van God: kind van de Schepper van hemel en aarde worden is het allerbeste wat je als mens kan overkomen!

Maar dan wel: Jezus Christus en Zijn offer aanvaarden; kind van God ben je niet door kerklidmaatschap; Jezus is de deur naar Gods gezin: persoonlijke overgave aan Hem. Als dat nog nooit gebeurd is in je leven, komt diezelfde Jezus vanavond naar u, jou en mij toe om Zijn vergeving en redding te bieden, om je uit te nodigen kind van God te worden.

Terug


Preeksamenvatting over Openbaring 3 vers 1-6 04-03-2007

Thema: "Witte kleren"

Vijfde brief: aan gemeente van Sardes. Christus valt met de deur in huis: u hebt de naam dat u leeft, maar bent in werkelijkheid dood; schone schijn. Hij heeft de zeven Geesten (= de Heilige Geest) en kijkt dwars door de buitenkant heen naar wat er van binnen zit. De toestand is kritiek: de gemeente is op sterven na dood.
Veel welvaart in Sardes; wellicht dat dàt juist de belemmering was voor geestelijk leven; bezit en rijkdom trekken je hart en je vertrouwen als een magneet naar zich toe; geloof in God en Jezus wordt iets voor ‘erbij’, om mijn geluk compleet te maken. Geloof wordt daardoor iets van de buitenkant; zonder je hart, dat is al bezet.
Geestelijk leven: Christus woont met Zijn Geest in je, regeert in je, leidt je leven. Heb je Hem al binnen gevraagd? Ben je vervuld met de Heilige Geest? Is je leven concreet veranderd?
Gemeente van Sardes heeft nog maar een paar mensen die trouw zijn aan Christus; zij krijgen de belofte van witte kleren: leven uit de vergeving van Christus als geheiligde mensen. Dat alleen brengt radicale gehoorzaamheid en toewijding. Je kunt God niet ‘een beetje’ dienen...
Er is nog hoop, ook voor Sardes: wakker worden en bekering. Bemoediging van Christus: Hij kent hun naam, noemt hun naam voor God, geeft witte kleren aan de overwinnaar: degene die blijft in Christus, trouw is aan Hem.

Terug


 

Preeksamenvatting over Marcus 2 vers 23-28 04-03-2007

Thema: "Op zondag mag je niks!?"

Veel mensen associëren Christelijk geloof vrij snel met zondag als dag van regeltjes en geboden; voor sommigen was dit zelfs reden om af te haken van het geloof...
Zondag is niet de sabbat voor de Christenen; weliswaar had God aan Israël precieze regels gegeven over hoe die sabbat moest worden ingevuld, b.v. geen eten bereiden. Dat deden Jezus’ leerlingen wel toen ze in het veld graan plukten om te eten. Jezus haalt echter het voorbeeld van David aan om duidelijk te maken dat er hier een bijzondere situatie is: de Mensenzoon is hier: Jezus zelf, de Gezalfde van God, die gekomen is om redding te brengen. Hij is Heer en meester over de sabbat.
Hij geeft ook een nieuwe invulling aan de rustdag: nadat Hij aan het kruis was gestorven, is Hij opgestaan uit de dood; heeft daarmee laten zien dat Hij de Overwinnaar is over elke macht. Ieder die in Hem gelooft, wordt bevrijd van de macht van de dood, bevrijd van angst.
Daar gaat zondag, de eerste dag van de week over: we vieren de bevrijding die de liefde en vergeving van Jezus ons geeft. Dat maakt ons blij, daarom vieren we feest! Elke week weer.
Op deze dag geeft God ons de gelegenheid Hem te ontmoeten als Zijn gemeente samenkomt. Hoe graag willen we onze Bevrijder ontmoeten? Het gaat op deze bevrijdingsdag niet om moeten, maar om liefde. De opstanding van Jezus maakt je echt vrij; niet voor losbandigheid, maar om lief te hebben.

Terug


 

Preeksamenvatting over Jesaja 43 vers 1-7 04-02-2007


Thema: "VIP’s only"


Vaak kijken wij op tegen mensen die het schijnbaar gemaakt hebben in het leven en succesvol zijn: fotomodellen, filmsterren, rijke zakenlui; belangrijke mensen. Is hun prestatie of succes echt wat je belangrijk maakt? Waarom meten we onszelf zo af aan anderen om eigenwaarde te zoeken?
Volgens de Bijbel ligt je waarde in wat God van je vindt. Hij is je Schepper; die band wordt door niets en niemand ooit ongedaan gemaakt. Hij kent je naam; en Hij zegt heel persoonlijk: je bent kostbaar in Mijn ogen. Die liefdesverklaring heeft als doel dat je aan Hem je hart, heel je leven over-geeft. Hij was zelfs bereid Zijn eigen Zoon te geven in ruil voor jouw redding. Het gaat Hem niet om wat je gedaan of gepresteerd hebt; zonder meer zegt Hij: ik houd zo veel van je, je bent voor Mij waardevol. Dat toelaten in ons leven brengt bevrijding en genezing; dat betekent wel: Jezus binnenlaten in je hart; Hij is de verpersoonlijking van Gods liefde. Dat maakt je een VIP!

Terug


 

Preeksamenvatting over Openbaring 2 vers 1-7 28-01-2007

Thema: "Eerste liefde"

Een brief van de Koning van de Kerk zelf! Wat zou Hij ons hier en nu schrijven? Brieven aan zeven gemeenten in Openbaring geven aan dat Jezus alle macht heeft en dat Hij terug komt; dat wil impact hebben op het leven hier en nu; het gaat niet maar om ‘later’, maar om nu!
Gemeente Efeze krijgt lof en kritiek; kritiek is wel liefdevol verpakt! Jezus is persoonlijk betrokken bij de gemeente (‘Ik weet...’); Hij ziet alles! Het lijkt allemaal heel correct en netjes, maar de liefde is er uit; en liefde is nou net het hart van de kerk. Daar moet dus dringend verandering in komen; doe weer uw eerste werken! Je gesteldheid bepaalt je gedrag; is dat verliefdheid op Jezus?
Hoe merk je dat? Liefde tot Jezus wordt concreet in liefde tot anderen; door hen te dienen, dien je Jezus. Gebaseerd op de keuze Hem te gehoorzamen. Voor liefde moet je geestelijk zijn: vervuld met de Geest van Jezus zelf. Bid daar om, om nieuwe verliefdheid om Jezus. Met liefde maakt de kerk het licht in de wereld.
Nikolaïeten: makkelijke compromissen met het heidense leven; halfslachtig christendom, voor zover het mij uitkomt... hoever reikt Christus’ heerschappij echt in uw/jouw leven? Hij komt er aan! Laat dat je leven hier en nu veranderen.

Terug


Preeksamenvatting over HC Zondag 20 14-01-2007

Thema: "Leven door de Geest"

Heilige Geest en Zijn werk zijn lange tijd onderbelicht in reformatorische kerken. Wat zegt de Bijbel? Sinds Jezus’ hemelvaart is de Heilige Geest Zijn manier van aanwezig zijn, in Zijn gemeente, in gelovigen. Niet als gast, maar als Heer.
De Heilige Geest maakt geloof concreet: bevinding, ervaring van wie Jezus voor je is. Hij is niet maar een extraatje; zonder de Heilige Geest ben je
(z.o.z.)geen gelovige => wedergeboorte uit water en Geest: reiniging en vernieuwing, vergeving en vervulling.
Hoe weet je of je de Heilige Geest hebt (Hand. 19:2), of je wedergeboren bent? => hoe weet je dat je geboren bent? - Je leeft! Je ademt, eet en drinkt, groeit. Kenmerken maken je niet wedergeboren; dat kan alleen Jezus bij je doen.
Heb je de Heilige Geest ontvangen? Voor echte bekering, een daad-werkelijk nieuw leven heb je de Geest van Jezus zelf nodig; in eigen kracht kun je niet veranderen. Vervuld worden met de Geest betekent dat Jezus centraal komt te staan in je leven. De mate van vervulling met de Geest bepaalt de mate van aanwezigheid van Jezus in je leven.
Als je het nou niet zeker weet of je de Heilige Geest ontvangen hebt?
- ben je werkelijk wedergeboren? Niet maar religie, maar relatie.
- zijn er belemmeringen voor de Heilige Geest in je leven?
- heb je God er om gevraagd? Lucas 11 vers 13: God doet niets liever dan Zijn Heilige Geest geven aan wie Hem erom vragen! Hij maakt geloof in Jezus echt bij je.

Terug


 

Preeksamenvatting over Lucas 4 vers 14-21 07-01-2007

Thema: "De Koning komt!"

Wat kwam Jezus doen toen Hij op aarde was? Ons leren hoe je godsdienstig moet zijn? Jezus kwam geen godsdienst stichten (zoals Boeddha of Mohammed), maar om Gods Koninkrijk te stichten. Je komt dat Koninkrijk binnen door Jezus persoonlijk te aanvaarden als Redder en Koning in je leven.
Mensen zaten destijds niet echt te wachten op deze Koning; wij wel? Hij heeft Zijn komst naar deze aarde voorzegd; hoe bereiden wij ons daar op voor?
1. Door te horen bij Zijn Koninkrijk; alleen dan is Zijn komst feest voor je
2. Door meer over deze Koning te weten te komen => Bijbel; niet alleen informatie, maar ook transformatie. Lees en doe!
3. Door gebed; audiëntie bij de allerhoogste Koning van hemel en aarde! ‘t Gaat om contact; daardoor ga je belangrijk vinden wat Hij belangrijk vindt
Waar bid je dan om? Zet Jezus centraal: Uw Koninkrijk kome! Hij legde daarvoor de basis en gaf vervolgens de opdracht aan Zijn volgelingen dit Koninkrijk te verbreiden in harten van mensen. Hoe zie je dat Rijk? Kijk naar de preek van Jezus in Luc. 4. Om die taak van Jezus over te kunnen nemen, geeft Hij Zijn Heilige Geest. Willen wij? Niet onze rijkjes, maar Zijn Koninkrijk. De Koning komt!

Terug


 

Preeksamenvatting over Mattheüs 7 vers 24-29 07-01-2007

Thema: "Lessen voor bouwvakkers"

De gelijkenis van Jezus over twee mannen die allebei een huis gaan bouwen, laat zien hoe veelzijdig de Bijbel is: vandaag de dag geldt nog steeds dat een huis een stevig fundament nodig heeft om veilig en bestendig te zijn.
Er is ook een diepere lading: je leven is ook een bouwwerk; wat is daarvan het fundament? Wat is belangrijk voor je, wat zijn je waarden? Dat geeft richting en inhoud aan je leven: geld verdienen, gezondheid, genieten etc.
Wat echt belangrijk is, komt vaak pas aan het licht bij crisis: ziekte, overlijden, verlies. Zo ook in de gelijkenis: storm brengt het belang van het fundament aan het licht.
Daarover spreekt Jezus in de Bergrede: je leven heeft het allerbeste fundament wanneer je hoort bij Gods Koninkrijk; dat heeft eeuwigheidswaarde. De storm in de gelijkenis staat voor het oordeel dat komt over deze wereld; het is wijs om nù voorzorgsmaatregelen te nemen: zorg dat je binnen bent!
Hoe kom je binnen in dat Koninkrijk? Door de deur: Jezus zelf; Hem persoonlijk vragen je leven binnen te komen, Hem de zeggenschap over je leven te geven.
De boodschap kennen is niet genoeg; het gaat niet alleen om horen, maar om er dan ook naar te handelen (Matt. 7 vers 24). Jezus binnen vragen in je leven is niet vrijblijvend; Hij komt niet als gast, maar als Heer. Hij regeert met liefde; dat alleen geeft een stevig en blijvend fundament aan het huis van je leven, dat het houdt tot in de eeuwigheid.

Terug


 

Preeksamenvatting over Marcus 10 & Handelingen 9 19-11-2006

Thema: "Liefdestaal 5: Lichamelijke aanraking"

Hoe ontdek je je eigen liefdestaal of die van een ander? Drie vragen: hoe laat je zelf liefde blijken? Waar klaag je ‘t meest over? Waar vraag je het meest om? Ook in persoonlijke relatie met God: waarin ervaar je Zijn persoonlijke liefde? Liefdestaal ontdekken kan helpen om relaties te verdiepen!

Lichamelijke aanraking: in onze cultuur sterk geërotiseerd. Bovendien kan aanraking ook negatief zijn: kwetsend, misbruikend. God is de Schepper van ons lichaam, ook van de mogelijkheid daardoor liefde te geven en te ontvangen. OT: God raakte mensen aan: Jakob, Jesaja, Ezechiël; NT: Jezus’ aanraking van mensen was juist kenmerkend voor Zijn bediening, zie b.v. Marcus 10: aanraking door Jezus als uiting van onvoorwaardelijke liefde voor de kinderen.

Hoe spreekt God deze liefdestaal nu Jezus niet meer lichamelijk op aarde is? B.v. in de kerk of tijdens gebed; maar ook door Zijn volgelingen! Wil je je lichaam aan Hem beschikbaar stellen om anderen aan te raken, Gods zegen te verspreiden? Zie b.v. Ananias bij Saulus: hij raakte hem zegenend aan, en Saulus genas, ontving de Heilige Geest en werd krachtig instrument voor God.

Laat als Christenen zien hoe God lichamelijke aanraking zegenend bedoeld heeft!

Terug


 

Preeksamenvatting over HC 17, vr. & antw. 45 19-11-2006

Thema: "Een levende Jezus"

Opstanding van Jezus Christus uit de dood is juridisch het meest bewezen feit ter wereld. Maar wat dan nog? Heeft het historisch feit van de opstanding van Jezus meer met mijn leven hier en nu te maken dan enig ander historisch feit?

Jezus’ opstanding is meer dan een feit; Hij ìs de Waarheid zelf! => niet alleen maar kennen (feiten), maar ervaren (Jezus zelf ontmoeten). Dan heeft die waarheid kracht, effect in je leven: Jezus is geen dode Heer, maar de Levende.

Kracht van Jezus’ opstanding wordt zichtbaar in Zijn kerk, in de gelovigen, in wie Hij vanuit de hemel Zijn Geest uitstort. B.v. Hand. 3: genezing van een verlamde; Petrus schrijft dit wonder rechtstreeks toe aan de opstanding van Jezus!

Jezus heeft niet alleen verzoening gebracht tussen God en mensen door Zijn levensoffer; door Zijn opstanding maakt Hij herstelde relatie met God ook effectief in ons leven; van daaruit herstel van alle dingen.

HC 17: opstanding van Jezus is niet maar een koud feit, maar een levens veranderende kracht voor je hart. Jezus betaalt niet alleen onze schuld voor de rechtbank, maar neemt ons mee naar Huis, opgenomen in Vaders gezin, mede-erfgenamen. Omdat Hij leeft, heeft leven zin, is er hoop voor de toekomst!

Terug


 

Preeksamenvatting over Johannes 15 vers 8 12-11-2006

Thema: "Geestelijke gaven: vrucht dragen"

Visie voor onze gemeente: discipelen van Jezus zijn. Visie is een doel dat je stelt; beleid is de manier waarop je doel wilt bereiken. Discipelen van Jezus zijn/maken: opdracht van Jezus zelf, Matt. 28; daar geeft Hij gaven van Zijn Geest voor!
Joh. 15: de Heilige Geest is de enige manier waarop je Christen kunt zijn, aan Christus kunt zijn verbonden; de Heilige Geest maakt geloof echt, concreet: wat houdt uw/jouw persoonlijke relatie met Christus werkelijk in, in je dagelijkse leven?
Verbinding aan Christus als tak aan een wijnstok; levensvocht is de Heilige Geest; die zorgt voor vruchten: maakt dat je als Jezus zelf wordt: mens zoals God het bedoeld heeft (zie Gal. 5:22). Maar de Heilige Geest maakt ook een discipel van je: Jezus volgen, en zelf ook nieuwe discipelen voor Hem maken. Daarvoor geeft de Geest gaven, zodat je kunt bijdragen aan de groei van het Koninkrijk.
Vruchtbomen brengen vruchten voort; hoe zit dat met ons als discipelen? Wat als wij geen vruchten voortbrengen (ook in aantal)? Als wij niet veel moeten hebben van de Heilige Geest van Christus? De Heilige Geest ontvangen is niet iets extra’s, bovenop ‘gewoon geloven’; zonder de Heilige Geest kun je niet eens gelovige zijn; en Hij maakt een discipel van je met geestelijke gaven.

Terug


 

Preeksamenvatting over Johannes 13/Lucas 10 12-11-2006

Thema: "Liefdestaal 4: Dienstbaarheid"

Liefde gaat in de eerste plaats om je hart; heeft te maken met gevoel: emotionele behoefte. Liefde geeft echt inhoud aan menselijke relaties. Kennis hierover is niet genoeg, er is ook wil nodig om een ander lief te hebben, zijn/haar taal te willen spreken zodat hij/zij zich geliefd voelt. B.v. door dienstbaarheid.
God dient ons; onvoorstelbaar! Jezus diende Zijn leerlingen, waste hun voeten; dit is het hart van liefde: jezelf opofferen terwille van een ander. Radicaal tegen-gesteld aan onze natuurlijke neiging! Liefde van Jezus is in staat die neiging te veranderen; dat is ook Gods doel met Zijn kerk: een gemeenschap van veranderde mensen, liefhebbende mensen, Joh. 13:34,35. Zonder liefde kun je Jezus niet volgen.
Hoe dienen wij God? Dienstbaarheid is vaak praktisch; oppassen dat het geen doel op zichzelf wordt => ritueel i.p.v. relatie; dat schept verbittering. Ieder mens uit liefde tot God in zijn/haar eigen liefdestaal; geef elkaar de ruimte! Het gaat om je hart. God dienen door elkaar/anderen te dienen: in hen Christus zien.
Elkaar dienen; wil je bijdragen aan levensgeluk van die ander door in emotionele behoefte van liefde te voorzien? God komt naar ons toe, om ons te dienen!

Terug


 

Preeksamenvatting over Micha 6 vers 8 05-11-2006

Thema: "Nederland verdient beter?!"

22 november: verkiezingen; wie wordt de nieuwe leider? Wie gaat maken dat het beter wordt in Nederland?
Waarom hebben wij het hier zoveel beter dan veel andere mensen in de wereld? Hebben we dat verdiend? Is er niet meer in het leven dan alleen maar consumeren? Kan het ook iets minder? Onze rijkdom geeft verantwoordelijkheid naar minder bedeelden!
Kloof tussen arm en rijk is eigenlijk van alle tijden; ook al bij Micha. Een tijd waarin God voor veel mensen een soort mascotte was; alles draaide om welvaart en voorspoed, over de rug van een ander => uitbuiting, machtsmisbruik, angst waren het gevolg, doordat God aan de kant werd gezet.
Gods boodschap: als je wilt dat het recht hersteld wordt, zul je moeten beginnen door het met Mij in orde te maken. En Hij vraagt je hart, Micha 6 vers 8: recht doen, trouw betrachten en nederig de weg van God te gaan. Dit is maar niet je gedrag wat verbeteren, maar een nieuwe mentaliteit, ander denken hebben; daar is een nieuw hart voor nodig!
Dat is dan ook Gods blijde boodschap: door Jezus geeft Hij vergeving; door de Heilige Geest geeft Hij een nieuw hart, nieuw leven. Dat is het begin van rechtvaardigheid; wat klein begint, kan steeds groter uitwerken: in Nederland, in de politiek, in de wereldverhoudingen!
Laten wij daarbij voorop gaan: terug naar God en op de knieën voor Nederland, voor zijn leiders. Een veranderde samenleving begint met veranderde harten: waar God in is gekomen.

Terug


 

Preeksamenvatting over Deuteronomium 7/Mattheüs 25 01-11-2006

Thema: "Liefdestaal 3: Geschenken geven"

Dankbaarheid: verplichting? Het gaat om liefde! God spreekt liefdestaal van ge-schenken geven: het leven zelf. Maakt dat je blij? Door zonde is er veel gebrokenheid. God zet eerste stap naar herstel: verbond; Hij belooft zegen, omdat Hij van Israël houdt. Houdt Hij niet van Kanaänieten? Oordeel is gevolg van ongehoorzaamheid; dat God niet iedereen oordeelt, is genade. Alles wat je bent en hebt, is genade van God, niets is vanzelfsprekend! Tel uw zegeningen! Wat is Gods grootste cadeau? Joh. 3:16: Zijn Zoon.
Spreken wij deze liefdestaal tot God: geschenken geven? Tijd, geld, dingen? Hoeveel dan? 10%? God heeft recht op alles, maar geeft je 90% om te besteden voor jezelf. Hoe geef je aan God? Door te geven aan mensen, zie Matt. 25: wat je aan de minste van broeders hebt gedaan, heb je aan Mij gedaan. Niet omdat je moet, maar omdat je van God houdt.
Naar elkaar toe: zorg dat de liefde-tank van die ander gevuld blijft! Heeft hij/zij liefdestaal geschenken? Verras hem/haar met cadeau’s; ontdek elkaars golflengte van liefde. God is liefde; zo is Zijn koninkrijk. Wil je daarbij horen? Dien elkaar en anderen met wat Hij je gegeven heeft.

Terug


 

Preeksamenvatting over Psalm 63/Marcus 3 29-10-2006

Thema: "Liefdestaal 2: Tijd en aandacht"

Liefdestaal: manier waarop je liefde communiceert en ervaart. God is Bron van liefde, Hij spreekt taal 2: tijd en aandacht, samen zijn; Gen. 3: Hij zoekt Adam en Eva op! Heel de Bijbel: liefdesbrief van God vol verlangen naar contact met mensen. Mensen zijn geschapen naar Gods beeld: God wil graag de liefde die er in Hem is, terug zien in mensen => daarvoor moet je dan wel de Bron van liefde, Christus, kennen; vervuld zijn met Zijn Geest.
Gods taal van liefde in samen zijn: Marcus 3: 14: Jezus kiest leerlingen uit om met Hem te zijn; verkeren in Zijn aanwezigheid vormt je tot discipel; Hij verlangt naar samen zijn. Ook nu nog, door de Bijbel, door gebed: tijd met God.
Onze taal van liefde in samen zijn met God: tijd is prioriteit; tijd reserveren voor samen zijn met God, omdat je Hem belangrijk vindt. Psalm 63: God, ik smacht naar U! Is dat echt zo? Liefde tot God uiten door tijd en aandacht voor Hem.
Onze taal van liefde in tijd en aandacht voor elkaar; in huwelijk, gezin, werk. Bijbels prioriteitenlijstje: 1. God; 2. Gezin; 3. Werk; 4. Kerk. Tijd kun je maar 1 keer besteden. Wat vind je het belangrijkst? Je werk, of je vrouw en je gezin? Het gaat niet om moeten, maar om liefde, om je hart!

Terug


 

Preeksamenvatting Jesaja 41, Johannes 10 15-10-2006

Thema: "Liefdestaal 1: positieve woorden"

Meest noodzakelijke voor menselijk leven is liefde: het besef er te mogen zijn, dat mensen blij zijn met je. Vaak is onze liefde voorwaardelijk, moeten we aanvaarding verdienen. Hoe kun je in elkaars behoefte aan liefde voorzien?
Liefdestaal van die ander ontdekken en spreken! B.v. in het huwelijk: echtgenoten spreken meestal niet dezelfde liefdestaal, communiceren dus op verschillend niveau => kies ervoor de taal van de ander te leren spreken. Mensen die dat niet willen, isoleren in feite zichzelf, worden bitter en zuur. Liefde is nooit zelfgericht, maar altijd op een ander.
God is de Bron van liefde; Hij schiep mensen naar Zijn beeld om lief te hebben, ook in onderlinge relaties! Onvoorwaardelijke liefde van God is zichtbaar in Jezus Christus; die liefde geeft je waarde.
Positieve woorden: van God aan ons, zie b.v. Jes. 43: 3,4; van ons aan God (loven en aanbidden); van ons aan elkaar. Hiermee kun je elkaars emotionele tank vullen, de ander in staat stellen om zelf lief te hebben. Sluit aan op de Bron (God zelf), dat Zijn Geest je leven vervult met liefde. Leer de taal van liefde van de ander te spreken => huwelijken, gezinnen, gemeente worden zo plekken van onvoorwaardelijke liefde.

Terug


 

Preeksamenvatting over 1 Korinthe 12 08-10-2006

Thema: "Geestelijke gaven"

Sommige kerken in de wereld groeien, andere nemen af en verdwijnen. Hoe komt dat? Wat kunnen mensen daar aan doen? De Heilige Geest alleen kan zorgen voor groei (geestelijk en in aantal), maar mensen kunnen wel zorgen voor goede omstandigheden voor groei => kwaliteitskenmerken. Eén daarvan is ‘gaven-gerichte taakvervulling’: mensen doen in de kerk die taak die bij hen past, waar ze de gave voor hebben.
1 Kor. 12: voor werken met gaven van de Heilige Geest is de basis: ‘Jezus is Heer’. De Kerk bestaat uit mensen die leven uit Hem. Die Kerk is de hoop voor de wereld! In die Kerk werkt de Heilige Geest d.m.v. gaven die Hij aan mensen geeft, vs 7: tot welzijn van allen => gaven zijn bedoeld om mee te dienen!
Dienen = gehoorzaamheid aan Christus zelf (zie Matt. 22:37-40). Hoe werken gaven praktisch? Vgl. een lichaam: allerlei onderdelen; alle zijn nodig en even belangrijk; niemand is overbodig. Belijd je ‘Jezus is Heer’? Probeer dan je gave te ontdekken, kom van de tribune af, het veld op en speel mee! Niets is waarde-voller dan bij te dragen aan Gods koninkrijk; dat is eeuwig!

Terug


 

Preeksamenvatting over Openbaring 1 01-10-2006

Thema: "Onderweg naar morgen"

Onderweg naar morgen: de blik op de toekomst gericht. Denken we daar liever niet teveel over na? Is zo’n soap als ONM een aangename afwisseling met het Journaal, om de harde werkelijkheid en de ellende even te kunnen vergeten?
Hoe kijk je naar de toekomst? => in de Openbaring, laatste Bijbelboek, geeft Jezus ons een doorkijkje; dat kan Hij, omdat Hij aan het begin en aan het einde van de tijd staat: alles stuwt heen naar Zijn einddoel: Zijn komst in glorie naar deze wereld. Niets ter wereld kan daar nog verandering in aanbrengen.
Johannes ontmoet deze Jezus met deze boodschap op het eiland Patmos op het moment dat hij in ballingschap zit; Christen zijn had toen een hoge prijs! Juist dan komt Jezus met zo’n boodschap, om te bemoedigen: hou vol, want het einddoel staat al vast! Ook als onderweg daar naar toe nog van alles kan gebeuren: hou je oog gericht op het einddoel, op Hem; Hij is de overwinnaar.
Om hierdoor bemoedigd te worden moet je natuurlijk wel weten of je aan Zijn kant staat. Hoe? Openbaring 3 vers 20: Hij staat aan de deur en klopt! Het gaat Jezus niet om religie, maar om je hart; mensen die Hem binnen laten, staan aan Zijn kant; horen bij de winnaars!
Dat betekent wel: zelf verliezer zijn tegenover Hem, Zijn genade aannemen. Nu klopt Hij aan de deur, straks komt Hij om recht te spreken. We zijn onderweg naar Zijn morgen!

Terug


 

Preeksamenvatting over Psalm 1 10-09-2006

Thema: "Weg van God"

Waar ben je weg van? Wat is je passie? Kan God ook je passie zijn? Dat je echt blij wordt van Hem? Volgens Psalm 1 wel!
Het kan ook zijn dat je zó weg van God bent, dat je bij Hem vandaan leeft, ver van Hem bent, zonder God, goddeloos. Misschien ben je bang dat Hij jou je vrijheid of je plezier afneemt.
Psalm 1: goddelozen zijn als kaf dat wegwaait; hun leven stelt niks voor, heeft feitelijk geen echte waarde. Om dat te ontdekken, moet je wel dieper leren kijken dan de oppervlakte. Dat leer je als je de Bijbel leest; daarin spreekt God. In Psalm 1 zegt Hij: rechtvaardigheid houdt het langer! Wanneer ben je rechtvaardig?
Rechtvaardig ben je niet door wat je doet of wie je bent, maar door wie je kent.
Rechtvaardige: vriend van God; b.v. Abraham; dankzij God en Zijn keuze voor vriendschap met een mens.
Rechtvaardig: door Jezus te kennen, Hem toe te laten in je leven. Hij verandert je van binnenuit in een vriend van God. Hij maakt je leven als een boom aan het water, fris en groen; iemand die op de Heer vertrouwt, en niet op zichzelf; zo iemand is als een dorre steppestruik.
Het water maakt het verschil => leven, Geest van God. Die wekt passie voor God in je; zodat je de weg van God gaat in je leven. Niet omdat je moet, maar omdat je naar Hem verlangt.
Aan welke kant sta ik: goddeloze of vriend van God? God wil niet alleen een vriend, maar zelfs Vader zijn; door Jezus Christus. Hij brengt echte verandering, echt leven.

Terug


 

Preeksamenvatting over Handelingen 16: 13 t/m 34 03-09-2006

Thema: "Jezus brengt vrijheid"

Hand. 16: Boodschap van redding door Jezus komt naar Europa! Boodschap van Jezus is niet alleen maar kennisfeit, maar kracht van liefde: ‘t gaat om je hart.
1. Lydia’s hart wordt geopend; rijke zakenvrouw, religieus; kwam tot besef dat Jezus Christus de vervulling is van het OT: verzoening met God, vergeving van zonden door Zijn bloed. Recht tegenover Romeinse voor-wat-hoort-wat-gedachte: bij Jezus krijg je wat je niet verdiende. Maar dan wel voor Hem op de knieën!
2. Waarzeggende slavin: bevrijd van demon door machtswoord in Jezus’ naam. Macht van duisternis kan macht v.h. licht niet uitstaan. Macht van satan is werkelijkheid, ook vandaag! Scholen, boeken, spellen etc. Weerstand daartegen is alleen te vinden bij Jezus, in daadwerkelijk gebed tot Hem. Hij is sterker, Zijn liefde bevrijdt!
3. Cipier; trouwe dienstklopper, geen zoeker, ‘geen gezeur aan m’n hoofd’-type. Houding en daden van Paulus en Silas zetten hem aan het denken in een crisis in zijn leven; vertrouwen op Jezus i.p.v. blinde gehoorzaamheid aan het systeem. Drie totaal verschillende mensen: allen hebben Jezus nodig! Hij weet wie je bent, wat je nodig hebt. Hij alleen brengt echte vrijheid en liefde en vreugde in je leven.

Terug


 

Preeksamenvatting over Handelingen 15:23-29 27-08-2006

Thema: "Wijze woorden"

Antiochië is centrum van Christendom geworden; Paulus en Barnabas worden van daaruit uitgezonden op 1e zendingsreis => heidenen komen tot geloof in Jezus. Jodengelovigen: ze moeten zich laten besnijden (= Joodse godsdienst aannemen) om gered te worden (ruzie als list van satan om werk van de Geest te verstoren!).

Apostelen in Jeruzalem moeten hierover beslissen. Paulus, Barnabas en Petrus getuigen dat God zelf de deur naar de heidenen geopend heeft, hen Zelf de Heilige Geest gegeven heeft op het geloof in Jezus. Hand. 15:11: alleen de genade van Jezus redt, en niets anders.

Jacobus laat een brief schrijven aan de heidenchristenen: onthouding van afgodenvlees, vlees met bloed en van ontucht. Waarom? - duidelijke breuk met het verleden (heidendom); Christus heeft diepgaande verandering in hun leven gebracht. Geloof is niet maar een religie aannemen, maar Christus aannemen, Hem volgen, Hem heel je leven, denken en doen laten bepalen. Dat is vrijheid!

Terug


 

Preeksamenvatting over Hand. 8:35 23-07-2006

Thema: "Grens doorbrekend Evangelie"

 

Hand. 1: 8: getuigen van Jezus zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria, tot de uiteinden van de aarde. Deze tekst gaat in hfst. 8 in vervulling; door vervolging worden Christenen uit Jeruzalem verdreven: naar Judea en Samaria. Ze nemen de blijde boodschap mee! Iets negatiefs (vervolging) krijgt hierdoor positief effect: Gods koninkrijk groeit!

Filippus in Samaria: zegenrijke bediening; toch roept God Hem om ergens anders heen te gaan; Hij heeft de enkeling op het oog. Ethiopiërs: mensen van de ‘rand van de aarde’; waar de zon de aarde raakt. Hiermee gaat Hand. 1:8 volledig in vervulling! Ethiopiër: minister van financiën; Filippus verkondigt hem JEZUS. Christelijk geloof gaat om niets anders dan om Hem! Hij is wat ieder mens nodig heeft.

God maakt geen onderscheid in soort, ras, huidskleur; God heeft elk mens afzonderlijk op het oog; ook elk van uw, jouw contacten. Ben je beschikbaar om je te laten gebruiken door de HG? God maakt geen onderscheid in rang of status: alle mensen zijn gelijk en hebben dezelfde genade nodig: Jezus. Zo eenvoudig, en tegelijk zo krachtig is het. Geloof in Jezus is de kern: ik leef door Jezus, ik leef voor Jezus. Waar Hij binnenkomt, worden menselijke grenzen doorbroken.

Terug


 

Preeksamenvatting over Johannes 17 vers 18 23-07-2006

Thema: "Uitgezonden"

Waar gaat het om in de kerk? - geestelijk leven. Hoe? Door Jezus Christus centraal te stellen in alles en Hem concreet te gehoorzamen; Jezus is je identiteit => Zijn leven in u/jou. Gehoorzaamheid aan Hem als thermometer voor geestelijk leven; hoe serieus nemen wij Zijn opdracht om de wereld in te gaan, discipelen te maken?

Nederland = zendingsland; Europa = zendingsgebied. Vinden wij belangrijk wat Jezus belangrijk vindt? Hij vindt zending belangrijk, zoals Hijzelf door de Vader naar deze wereld gezonden is, Joh. 17:18. Christenen (navolgers van Christus) zijn in deze wereld bedoeld om Zijn redding bij mensen te brengen. In Joh. 17 bidt Jezus voor deze uitgezondenen. Waarvoor?

- vs. 11: bewaring door Gods naam; dat alleen brengt eenheid

- vs. 13: vervulling met vreugde

- vs. 15: bescherming tegen de duivel

- vs. 17: heiliging door de waarheid

Met dit gebed van Jezus is iedere Christen in staat de opdracht te vervullen waarmee Christus hem/haar de wereld in zendt.

Terug


 

Preeksamenvatting over Deuteronomium 26: 1-11 09-07-2006

Thema: "Geestelijk geven"

Omgaan met geld en bezit maakt je persoonlijke relatie met God concreet: hierin blijkt of je prioriteiten echt veranderd zijn met dat je Christus hebt leren kennen.
Bijbels principe: tienden van je bezit/inkomsten/opbrengst geven aan God (letterlijk 10%). Waarom? Deut. 26: offergave als belijdenis van afhankelijkheid van Gods genade; in feite komt de hele 100% Hem toe!
Die 10% werd in Israël gebruikt voor levensonderhoud van Levieten en armen => onderhoud van de tempeldienst. Het is niet een gift aan die mensen, maar aan God zelf. Geld geven betekent in de kerk niet: invloed kunnen uitoefenen, maar bijdragen aan het werk voor Zijn koninkrijk.
Profeten in Israël waarschuwden veel tegen nalatigheid in de 10%-regel, b.v. Maleachi: "Probeer mij maar uit, zegt God!" Gehoorzaamheid aan Hem brengt zegen; 90% is bij Hem meer dan 100%! NT: Jezus handhaaft de 10%-regel, Matt. 23:23 hou het doel van geven in het oog, maar laat die 10%-regel niet los. Brieven van Paulus: geld geven voor de kerk is normaal christelijk leven. Hoe dan?
Herwaardering van de 10%-regel; eerste uitgave van je salaris voor God; geen sluitpost. Hoe belangrijk is God echt voor je? Geestelijk geven maakt je geestelijk rijk! Laat Jezus Heer zijn over je geld.

Terug


 

Preeksamenvatting over Handelingen 5: 1-11 09-07-2006

Thema: "Botsing van geesten"

Leven van de Christelijke gemeente: eenheid, goed getuigenis, gemeenschap-pelijk bezit; Jozef verkoopt een akker en geeft het geld aan
de gemeente. Ananias ook, maar houdt deel achter => hij wekt de schijn van vrijgevigheid, maar is in feite alleen gericht op eer van mensen. Bovendien introduceert hij daarmee leugen in de gemeente van God.
God is waarheid; Hij kan met leugen en bedrog geen contact hebben. En de gemeente van Christus is in deze wereld om te laten zien wie God is, hoe Hij is; als leugen binnendringt in de gemeente van God, geeft dat botsing van geesten!
Evangelie is daarmee radicale boodschap voor ieder mens: door zonde staat ons leven van nature in het teken van leugen. God zoekt waarheid in ons binnenste, niet maar een vrome buitenkant => bekering is nodig, ook van kerkmensen.
Satan probeert gemeente van Christus te ondermijnen, maar ondertussen zijn het Ananias en Saffira die hem ruimte geven (vs. 3,4). Je bent geen willoos slachtoffer van satans listige methodes! Wat doe je ermee? Het is geestelijke oorlog tussen leugen en waarheid. God geeft de Geest van de waarheid in ons om echt te zijn: afhankelijk van genade. Toets mij, Here God; leid mij op Uw eeuwige weg!

Terug


 

Preeksamenvatting over Handelingen 4 vers 11 t/m 14 02-07-2006

Thema: "Jezus alleen"

Petrus en Johannes hebben een verlamde genezen; ze vertellen toegestroomde massa over Jezus; vervolgens worden ze gearresteerd... Maar de Heilige Geest werkt door: gemeente van gelovigen groeit!
Apostelen moeten zich verantwoorden voor de Joodse Raad; Petrus, vervuld van de Heilige Geest (vs 8): macht en kracht voor dit wonder is alleen in de naam van Jezus. Tegelijk: beschuldiging naar geestelijke leiders toe: jullie hebben Jezus vermoord. Gods Hoeksteen (Jezus) hebben jullie als bouwers aan de kant geschoven => daarmee staan ze tegenover God! Als aangeklaagde draait Petrus de rollen om: de geestelijke leiders worden aangeklaagd.
Jezus vervult de belofte van Luc. 12: 11,12: laat de Heilige Geest je leiden als je verantwoording moet afleggen. Bovendien: niet Christenen zouden zich moeten verantwoorden, maar niet-gelovigen - zij wijzen de Koning af, die alle macht heeft!
Redding is alleen bij Jezus te vinden: redding uit gevaar, genezing, eeuwig behoud. God geeft wat wij nodig hebben in Jezus Christus. Maar dan moeten wij Hem wel aanvaarden als Redder en Heer, heel concreet. Christen: iemand die bij Jezus is geweest. Het gaat in de kerk alleen om Hem.

Terug


 

Preeksamenvatting over Handelingen 17 25-06-2006

Thema: "Doelgericht leven"

Mensen zijn in allerlei soorten en maten; toch zijn ze in bepaalde opzichten allemaal hetzelfde; ieder mens vraagt zich een keer af wat nou de reden van alles is.
Is deze wereld er toevallig, ben ik er toevallig, zodat eigenlijk niets er echt toe doet?
God is de oorsprong van alles, van al het leven, van ieder mens. Hij is daarom ook de reden, het doel van ons bestaan.
Handelingen 17: Atheners zijn druk op zoek naar de zin van het leven; zelfs als die bij de onbekende God te vinden zou zijn! Paulus komt over die God vertellen: Hij is er niet voor ons, wij zijn er voor Hem! Zijn doel met ons is dat we in relatie met Hem leven, dat Hij van ons kan genieten.
Dat is meteen in het begin al mis gegaan; wij staan nu schuldig tegenover God. Paulus: God gaat rechtvaardig oordeel vellen! Daarom roept Hij nu alle mensen op een nieuw leven te beginnen. Hoe? Door Jezus Christus te aanvaarden in je leven. Wie Hem aanvaardt, aanvaardt God. Dat is een radicale stap! Diepe overgave aan God, vergeving, een nieuwe start.
Christelijk geloof gaat om een persoonlijke relatie met God door Jezus Christus; de keuze daarin is bepalend voor waar je de eeuwigheid doorbrengt!
Waar leef je voor? Wat is doel? Hoe waardevol is dat? God klopt op de deur van je leven: laat Mij je levensdoel zijn; dan kom je tot de bestemming waarvoor je gemaakt bent. Dat is doelgericht leven.

Terug


 

Preeksamenvatting over Math:16 18-06-2006

Thema: "Special forces"

Christus = Ok4FJ@H (Grieks); vertaling van (g:/ (Hebreeuws), messias
=> gezalfde
Een gezalfde kreeg een speciale roeping voor een speciale opdracht.
Opdracht van Jezus, de missie waarmee Hij op aarde kwam, HC antw. 31:
- profeet; onthullen wie God is, hoe Hij is; zie Joh. 1:18
- priester; verzoening doen door het offer van Zijn leven, Matt. 20:28; bidden voor Zijn volk: Hebr. 9:24, 1 Joh. 2:1, Joh. 17
- koning; prediking: ‘het Koninkrijk is nabij gekomen!’ waar Hij regeert, is dat koninkrijk; zichtbaar in wonderen en genezingen
Hoe deed Jezus dat, als God of als mens?
Filp. 2:6,7: Jezus legde vrijwillig Zijn goddelijke heerlijkheid af, Hij was op aarde als mens, deed die wonderen als mens.
* het gaat om het zichtbaar worden van Gods koninkrijk: waar Jezus regeert, is liefde en vrede, gebeuren wonderlijke dingen
* de kracht voor die wonderen was Jezus’ relatie met Zijn Vader door Zijn zalving met de Heilige Geest
Lucas 3 en 4: de Heilige Geest daalt op Jezus neer, vervult Hem met kracht voor Zijn bediening als profeet, priester en koning; Hij is Christus (gezalfd).
Waarom ben je een Christen?
‘In Christus’ zijn; rank aan de wijnstok, verbonden aan Jezus.
Maar dan ook: delen in Zijn zalving! HC antw. 32: net als Hij: profeet, priester en koning; net als Hij zalving met de Heilige Geest ontvangen
=> dezelfde positie als Christus (kind van God; Luc. 3: 22)
=> dezelfde kracht als Christus (Rom. 8:34)
=> dezelfde dingen als Christus doen (Joh. 14:12)
Wat voor dingen? - waarin de grootheid van de Vader zichtbaar wordt, die de uitbreiding van Christus’ koninkrijk dienen.
Marc. 16:17,18: bijzondere gaven van de Geest gepaard met de uitbreiding van het Koninkrijk. Christenen zijn nog hier op aarde om de missie van Jezus zelf voort te zetten: Gods koninkrijk uitbreiden; daartoe toegerust met dezelfde ‘special forces’ als Hij: zalving met de Heilige Geest om
profeet, priester en koning te zijn.
=> bijbels leven door de Geest; welke ruimte krijgt Hij? Hoe serieus nemen wij onze zalving? Dezelfde Geest als die van Jezus ons Hoofd; maak mij een beeld van U, vol van liefde en kracht!

Terug


 

Preeksamenvatting over Handelingen 6:15, 7: 54-60 11-06-2006

Thema: "Jezus uitstralen roept weerstand op"

Vanaf Pinksteren gaat er een golfbeweging door de wereld: het Koninkrijk van Jezus breekt baan met kracht! Tegelijk groeit ook de tegenstand en vervolging; vgl. b.v. Christenvervolging onder keizer Nero. Jezus had dat al voorzegd: ze hebben Mij gehaat, ze zullen ook u haten. Toch ervaren lijdende Christenen vreugde in God!
Beschamende les voor ons, Westerse gesettelde Christenen: vaak comfortabel geloven; we verliezen gemakkelijk de kern uit het oog, krijgen ruzie over bijzaken... Gods doel is niet onze voorspoed, maar getuigenis van de naam en kracht van Jezus, zodat Zijn rijk zich uitbreidt.
Stefanus: opgepakt, verhoord; zijn gezicht straalt als van een engel => hij is dicht bij God. Hij beschuldigt de leiders van verzet tegen de Heilige Geest, omdat ze Jezus verwerpen. Ze worden woest en stenigen hem. Jezus is het cruciale punt!
Macht van satan is bezig radicale, getuigende volgelingen van Jezus kapot te maken; ook nu nog. Jezus uitstralen roept weerstand op; wat mag navolging u/jou kosten? Voelen we ons wel verbonden met mensen die lijden voor Jezus? Voor zulke mensen gaat Jezus staan! Hem zien geeft vreugde, zelfs in lijden.

Terug


 

Preeksamenvatting over Galaten 5 vers 13-25 (Uur voor U-dienst) 04-06-2006

Thema: "Make me beautiful!"

‘We salute the wrong heroes’; wij huldigen de verkeerde helden. Vaak kijken wij slechts naar de buitenkant, terwijl de binnenkant van mensen diepere en verder reikende waarde heeft.
Galaten 5: maakt duidelijk hoe God een mooi mens van je wil maken, juist vanuit een mooie binnenkant. Maar dan is wel de vraag: wie geef je de leiding? Vs 17: wat wij vanuit onszelf najagen, is in strijd met de Geest. Ons eigen karakter is vaak niet zo nobel... De oorzaak daarvan ligt in een verbroken relatie met God.
Maar de blijde boodschap is juist dat God die relatie wil herstellen; daarvoor heeft Hij Jezus Christus gestuurd naar deze wereld. Vanuit een herstelde relatie wil Hij dan ook een nieuw mens maken van je. Hoe? Zie Galaten 5:
- vervulling met de Heilige Geest van Jezus Christus. Hem aanvaarden betekent niet alleen vergeving van zonden krijgen, maar ook Zijn Geest in je hart; van daaruit verandert Hij je karakter.
- leven geleid door de Geest van God is een groeiproces. Geestelijk volwassen worden: ontdekken dat je identiteit in Christus ligt; zelf veranderd worden naar het beeld van Christus. Voor groei is wel voeding nodig: Bijbel, gebed.
- leven geleid door de Geest betekent ook strijd, vs 17: wat de Geest verlangt, is in strijd met onszelf. Maar dat betekent ook dat je kunt kiezen: onder wiens leiding stel je je bij praktische keuzes, die je maakt? ‘Oude ik’ of de Geest van Jezus? God geniet van mensen die lijken op Jezus; dat maakt je mooi!

Terug


 

Preeksamenvatting over Genesis 45 21-05-2006

Thema: "Uitverkoren"

Geschiedenis van Jozef is 3500 oud en toch enorm actueel! God is nog steeds dezelfde; Zijn doel is dat Zijn koninkrijk gestalte krijgt in deze wereld, in uw/jouw leven. Ben je beschikbaar voor Hem?
Aan het einde van zijn leven zegent Jakob zijn zonen; Jozef krijgt in zijn twee zonen een dubbel deel (= eerstgeboortezegen). De jongste wordt voor de oudste geplaatst: God werkt anders dan wij zouden denken of verwachten. In de rij zegeningen springen Juda en Jozef er uit. Uit Juda zal de koning voortkomen, zelfs de Koning van heel de aarde (= Christus). Van Jozef wordt verteld hoe God op een bijzondere manier in zijn leven gewerkt heeft:
- hij staat bij een bron (Jozef vestigt zijn vertrouwen op God)
- hij wordt beschoten (moeiten en tegenstand in zijn leven verdiepen zijn wortels)
- God houdt hem vast, verkiest Jozef voor Zijn plan
Hoe is dat bij ons? Uitverkoren zijn door God heeft een prijs! Overgave en gehoorzaamheid. In Christus uitverkoren zijn is een gave, maar met een missie: Gods koninkrijk dienen en uitbreiden; beschikbaar zijn als instrument voor Hem.

Terug


 

Preeksamenvatting over Lucas 24 vers 29 07-05-2006

Thema: "Blijf bij ons, Heer!"

Emmaüsgangers lopen 11 km van Jeruzalem naar hun dorp; Jezus komt bij hen lopen, geeft soort van Bijbelleescursus; ondertussen gaat hun hart in brand staan als ze meer en meer ontdekken wie Jezus is, wat Zijn taak op aarde was; werk van de Heilige Geest! Gods Woord heeft kracht in zichzelf, omdat het over Jezus gaat; Heilige Geest wil je hart open zetten voor die kracht; vraag daar om! Zo gaat de Bijbel leven voor je.
Deze twee wandelaars willen meer van Jezus; ze nodigen Hem uit voor de maaltijd; Hij treedt op als Gastheer, en dan ontdekken ze dat dit Jezus zelf is: de Heilige Geest opent hun ogen. Hij leeft eeuwig en maakt daarmee hun gebed ‘blijf bij ons’ op een diepe manier waar: Hij is er altijd! Nu: door Zijn Heilige Geest. Hij verlangt naar echte relatie, contact; ... Ik zal binnen komen, en we zullen samen maaltijd houden (Opb. 3 vers 20).
Wat houdt dat in, als Hij bij je is? Niet zozeer garantie voor succes en gemak; wel leven in het licht van de eeuwigheid: er is meer! ‘Blijf bij ons, Heer’; als Hij komt, is dat om de leiding te nemen; mag Hij uw/jouw leven leiden?

Terug


 

Preeksamenvatting over Johannes 20 vers 21-23 07-05-2006

Thema: "Peace, man!"

Vrede: een droom? Oorlogen lijken niet te tellen, agressie op straat, angst voor terrorisme, zelfs in gezinnen lijkt vrede niet te bewaren.
Wat voor vrede wil je: koude vrede of warme relaties? Voor goede en harmonieuze relaties moet je bij Jezus zijn! => ‘Vrede voor jullie!’
Vrede hoort bij recht; ziet op rechtvaardige verhoudingen: relatie tussen God en mensen, relatie tussen mensen onderling.
Vrede met God; hoe? Door vergeving; zonde is oorlog met God: van binnen deugt het niet, heb je verandering nodig => vergeving door Jezus alleen. Wat doe je met Hem? Hij alleen kan je vrede met God geven: een harmonieuze relatie met de Schepper van hemel en aarde!
Dat werkt ook verder door: vrede tussen mensen onderling. Jezus Christus is in deze wereld bezig een gemeenschap van veranderde mensen te vormen: mensen die Zijn vrede van binnen hebben gekregen. Dat is Zijn Koninkrijk. Hun relatie met God werkt door in hun relaties onderling, met anderen.
Dat is juist waar deze wereld behoefte aan heeft! Ieder mens heeft behoefte aan relaties; sommigen zoeken schijnoplossingen om leegte te vullen; komen steeds bedrogen uit; echte vrede is alleen bij God!
De kerk van Christus is drager van die vrede, en daarmee hoop voor de wereld. Maar het begint wel bij Jezus Christus; waar Hij echt Koning is, is Zijn vrede; diepe vrede, die het houdt.

Terug


 

Preeksamenvatting over Genesis 45 vers 8 30-04-2006

Thema: "Reünie"

Keerpunt in geschiedenis van Jozef: hij maakt zich bekend. Belijdenis van diepe afhankelijkheid van God en Zijn leiding! Dat geeft ook kracht om pijn en bitterheid uit het verleden te vergeven. Maar pas na schuldbesef bij zijn broers: zonder schuldbesef wordt genade goedkoop, heeft ‘t geen veranderend effect op je leven. De prijs van genade voor God: Zijn eigen Zoon; voor u, jou en mij: je oude ik.
Grootheid van God te zien in Jakob, die als oude schaapherder de machtige koning van Egypte zegent; wat wonderlijk!
Genade van God werkt door in familierelaties tussen Jozef en zijn broers; hoe is dat bij ons? Koester je wrok over vroeger, of wil je vergeven, herstelde relaties?
Jozef verlangde naar relatie met zijn broers; beeld voor verlangen van Jezus Christus naar mensen; waar twee of drie in Zijn naam bijeen zijn, is Hij aanwezig. Hoezeer verlangen wij daar eigenlijk naar? Gaat het in onze kerk echt om Jezus? Of eisen bijzaken de meeste aandacht op? Hoe komt Jezus binnen in de gemeente? 1. Via mensen, die Zijn Geest ontvangen hebben; 2. Op gebed, zie Pinksteren. Gebed is de levensadem van geestelijk leven; onze uiting van verlangen naar Jezus. Welke plek heeft Hij in uw/jouw leven?

Terug


 

Preeksamenvatting over Mattheüs 28: 18-20 23-04-2006

Thema: "You never walk alone!"

Jezus belooft Zijn leerlingen altijd bij hen te zijn; die belofte is wel met het oog op de opdracht die Jezus bij deze belofte geeft: de wereld ingaan, discipelen maken. Niet op een kluitje blijven, maar verspreiden! Gods heil is voor alle mensen.
Joodse leiders verspreiden ondertussen leugen van het gestolen lichaam; Joden leven nog steeds in het donker t.a.v. de Messias; bid met bewogenheid voor hen!
De leerlingen komen samen bij een berg in Galilea: plek van Jezus’ Bergrede! Daar legde Hij de fundamenten van Gods Koninkrijk uit: de basis is liefde, de deur is Hij zelf! Waar Hij regeert, is vrede en liefde; dat heeft deze gebroken wereld net nodig! Dat koninkrijk moet nu de wereld in. Dat is dan ook de opdracht van Jezus aan Zijn leerlingen, en die geldt tot de laatste dag van deze wereld; dus ook nu nog voor ons!
Welke prioriteit heeft het maken van discipelen voor Jezus bij ons? Iets voor enthousiastelingen ergens aan de zijlijn? Hoe bewogen zijn we met mensen? En wat verwachten we van de Geest van Jezus Christus? ‘Mij is gegeven ALLE macht!’ Hij verbindt de kracht van Zijn Geest aan de uitvoering van Zijn opdracht door Zijn volgelingen. Wil je dat meemaken? Ga dan de opdracht uitvoeren!

Terug


 

Preeksamenvatting over Genesis 41: 38-43 23-04-2006

Thema: "Dromenkoning"

Op één dag wordt het leven van Jozef volledig op z’n kop gezet: van de gevangenis naar het paleis; zijn dromen van vroeger worden werkelijkheid gemaakt door God.
Tegenover farao spreekt Jozef heel onbekommerd en open over God: alleen Hij is in staat de uitleg van dromen te geven. Zo’n nederige houding geeft duidelijk weer welke plek God heeft in Jozefs leven: God is alles voor hem, levenskracht, die maakt dat Jozef zo’n sympathiek persoon is. Welke plek heeft God in uw, jouw leven? Welke invloed heeft Hij op je leven?
Farao erkent dat Gods Geest in Jozef is, vs 38. Wat een getuigenis! Jozef is daarom de meest geschikte kandidaat voor de taak Egypte te redden van de ondergang. Dat was Gods plan met Jozefs leven; daarbij gaat het niet om eer, status, aanzien, maar om vertrouwen op God, die je leven leidt en omstandigheden gebruikt om je karakter te vormen naar het beeld van Christus.
Voor Jozef: de stilte en eenzaamheid van gevangenis: tijd van nabije omgang met God. Anderen: Henoch, Isaäk, Jezus, Paulus, Johannes; stilte als gelegenheid God te ontmoeten, gevormd te worden, vervuld te worden met Zijn kracht: door lijden tot heerlijkheid. De weg is niet gemakkelijk, maar het einddoel staat vast!

Terug


 

Preeksamenvatting over Johannes 20 vers 18 16-04-2006

Thema: "Jezus leeft!"

Maria van Magdala is de eerste getuige van de opstanding van Jezus Christus (volgens Dan Brown, De DaVinci Code, de vrouw bij wie Jezus een kind zou hebben; geloof hem niet!). Bij haar heeft Jezus zeven demonen uitgedreven. Samen met een paar andere vrouwen zorgde zij voor het levensonderhoud van Jezus en Zijn leerlingen (Luc. 8: 2,3).
Bijzondere toewijding aan Jezus! Maar die is gestorven, en Maria zoekt een tastbare herinnering aan Jezus van vroeger: Zijn dode lichaam. Jezus is echter opgestaan en leeft! Het noemen van Maria’s naam brengt de ommekeer.
‘Houd Mij niet vast’, zegt Jezus; Zijn missie op aarde is volbracht, Zijn bestemming is thuis bij Zijn Vader. Hij blijft niet lichamelijk op aarde. Zijn uiteindelijke doel is namelijk een wereldwijd Koninkrijk, en daarvoor is het nodig dat Hij Zijn Geest uitstort in de harten van Zijn volgelingen.
Ondanks alles noemt Hij hen toch ‘broeders’; wat een liefde! En een vrouw als Maria van Magdala wordt kroongetuige van Zijn opstanding; wat een nieuw begin! Aansporing voor ons veel van Zijn vergeving te verwachten. Hij laat zich nog steeds ontmoeten; ‘ik heb de Heer gezien!’

Terug


 

Preeksamenvatting over Lucas 19: 41,42 09-04-2006

Thema: "Wat een Koning!"

‘Als ik wist dat je zou komen, had ik de loper uitgelegd...’ Twee soorten reacties op het optreden en de pretenties van Jezus: aanvaarding of verwerping. De consequenties van je keuze zijn wel heel radicaal!
Jezus is op weg naar Jeruzalem (zie Luc. 13:22); ondanks dat Hij weet wat daar zal gaan gebeuren, kiest Hij er welbewust voor! Maar eerst is er nog de koninklijke inhuldiging bij Zijn binnenkomst in de stad: rijdend op een rijdier, begroet met koninklijke waardigheid (zie Psalm 118:26); tegelijk is er ook tegenstand van de geestelijke leiders: zie Luc. 18:14: wij willen niet dat deze koning over ons wordt.
Daarom huilt Jezus als Hij Jeruzalem nadert: haar afwijzing van Jezus als Messias betekent dat de vrede aan haar voorbijgaat! Nergens anders is echte vrede te vinden dan bij Jezus. Dat geldt vandaag nog steeds; aan welke kant staan wij: aan de kant van de Farizeeën (religie) of aan de kant van Jezus (overgave, liefde)? Hoe concreet is Hij Koning in uw/jouw leven? Wat mag Hij je kosten, welke offers?
Wil je deze lijdende en vernederde Jezus als Koning over heel je leven? Hier en nu buigen voor Hem brengt vrede van God in je leven.

Terug


 

Preeksamenvatting over Gen. 40:14,15 09-04-2006

Thema: "Onrecht lijden"

Jozef komt als gevolg van zijn eerlijkheid en rechtvaardigheid in de gevangenis; gaat hij nu in zak en as, vol zelfbeklag? ‘De Here was met Jozef en gaf hem genade’. Jozef blijft trouw aan God en krijgt opnieuw leidinggevende rol.
Twee paleisbedienden krijgen een droom: Jozef legt ze uit; bij de gunstige uitleg van de droom van de schenker vraagt Jozef hem een goed woord voor hem te doen bij farao; er lijkt een soort zelfbeklag in die woorden door te klinken; zelfbeklag sluit je ogen voor God en voor je medemens (Jozef deelt dan ook de bakker vrij koud en gevoelloos diens levenseinde aan); is in feite zonde!
Hoe hervind je vanuit zelfbeklag dan weer de rust en het vertrouwen op God? Door persoonlijke omgang met Hem: Bijbel lezen en gebed! De duivel zal dat onder druk zetten en je een speelbal maken van omstandigheden: rust en vrede vind je wanneer je Gods aanwezigheid heel bewust zoekt.
Vertrouwen op God groeit niet als je leven gemakkelijk verloopt, maar als het stormt! Gods doel met je leven: dat je dicht bij Hem leeft, in een levende relatie.
Onrecht lijden: daad van zelfverloochening, van geloof; kijk naar Jezus! Overgave aan God, die getrouw rechtvaardig is; Hij regeert.

Terug


 

Preeksamenvatting over Genesis 39:2 02-04-2006

Thema: "Verleiding en beproeving"

‘En de Here was met Jozef...’ als het goed gaat; maar hoe zit dat als het allemaal tegenzit? Ook dan; God is bezig je karakter te vormen; de vraag is wel of je door alles heen ervoor kiest je vertrouwen op Hem te stellen.
Jozef komt bij Potifar in huis; hij valt positief op door zijn gedrag en houding; het is merkbaar dat Jozef een krachtbron heeft buiten zichzelf, waardoor hij zo gunstig opvalt. Jozef wordt beheerder van al Potifars eigendom, maar God heeft een nog grotere taak; maar de weg daar naar toe gaat door de moeiten heen!
Potifars vrouw wordt verliefd op Jozef en wil gemeenschap met hem; Jozef weigert. 2 motieven: trouw aan Potifar en trouw aan God. Wat een geestelijke kracht! Woord van Jezus: met begerige ogen naar een vrouw kijken is in je hart overspel plegen. Je kunt niet voorkomen dat een vogel op je hoofd gaat zitten, wel dat hij er een nestje gaat bouwen! Kies je voor gehoorzaamheid aan God in seksualiteit? Kies je voor trouw, i.p.v. je door je gevoelens te laten beheersen?
Waar kwam Jozefs kracht vandaan? Uit zijn dromen => openbaring van God zelf; God had een duidelijk doel met zijn leven; dat hield hem staande. Gods openbaring: Zijn Woord; daarin ontdek je Gods doel met je leven, daarin vind je kracht om dat doel te bereiken. Laat God je vervullen met Zijn kracht!

Terug


 

Preeksamenvatting over Marcus 14 02-04-2006

Thema: "Bidden helpt?!"

Mensen die enige ervaring hebben met bidden, zullen daar ook bepaalde teleurstellingen in mee-gemaakt hebben: je bidt vurig om iets, en het gebeurt niet of je krijgt het niet.
Zie Marcus 14: Jezus bidt om bevrijding van het lijden, maar dat gebeurt niet. Toch is Hij niet teleurgesteld. Wat is bidden eigenlijk? Een uiterst redmiddel, als al het andere niet meer helpt? Of zou God een andere bedoeling met gebed hebben? Communicatie, contact! Dat vraagt wel om relatie: overgave en vertrouwen op God; daardoor gaandeweg ontdekken dat niet jijzelf in het middelpunt staat, maar God, Zijn eer.
Gods liefde is niet dat Hij ieder gebed van ons vervult, maar dat Hij Zijn Zoon geeft voor onze diepste redding en bevrijding van zonde, dood, pijn en ellende.
Jezus wist wat een hoge prijs dit zou kosten; Hij smeekte of het Hem voorbij mocht gaan; dat gebeurde niet. Zijn tweede gebed werd wel verhoord: Uw wil geschiede. God wilde Zijn eigen Zoon offeren om ons mensen te redden en echte vrijheid te geven. Bidden veranderde niet God of de situatie, maar het veranderde Jezus. En Hij zegt ook tegen ons: wees waakzaam en bid, dat je niet in verzoeking komt. Bidden als contact met God brengt je in Zijn heilige aanwezigheid; dat verandert je zo, dat Zijn wil uw/jouw wil wordt. Dus niet je eigen wil aan God opleggen, maar leren buigen voor Hem, afhankelijk leven van Hem.
Dan moet je wel weten dat die God betrouwbaar, goed en liefdevol is. Dat ontdek je wanneer je naar Jezus kijkt: Hij is Gods liefde! In Hem ontdek je dat Gods wil liefde is.

Terug


 

Preeksamenvatting over 1 Petrus 4: 7 26-03-2006

Thema: "hoe leef je toe naar het Rijk dat komt?"

Wat heeft voor jou prioriteit in je leven? Zijn die dingen echt belangrijk, blijvend? 1 Petr. 4:7: het einde van alle dingen is nabij. Is jouw leven als een cirkel: rondrennen zonder echt verder te komen? Of als een lijn, die bij een doel uitkomt? Leven van Christenen is als een rechte lijn met als einddoel: Gods koninkrijk. Niet alleen maar iets voor later, maar ook voor hier en nu.
Hoe zal dat koninkrijk van Christus er straks uitzien?
- niet in de hemel, maar op de nieuwe aarde; waar Jezus is, is het hemels
- aantrekkelijk: geen schone schijn meer; eindelijk echt kunnen zijn wie je bent
- koninkrijk van God komt er aan, maar deze wereld gaat verdwijnen
Wat moet ik hier en nu met zo’n boodschap? Kijk eens kritisch naar je eigen overdadige leven in weelde; het ein]de van alles is nabij; consuminderen?
Christenen moeten geen wereldvreemde kluizenaars worden, maar juist volop in dit leven staan: geestelijk leven in verwachting. Hoe dan? Zie 1 Petr. 4:
* nuchter zijn om te bidden (vs 7); maak tijd vrij voor gebed!
* omgang met andere Christenen (vs 8-11): vergeving en dienstbaarheid
* trouw en gehoorzaam blijven aan Jezus (vs 12-16); ‘go against the flow!’

Terug


 

Preeksamenvatting over Genesis 37: 21,22 19-03-2006

Thema: "De eerstgeborene?"

Ruben: Jakobs oudste zoon bij Lea; Jakob laat duidelijk zijn voorkeur voor Jozef merken: zoon van zijn lievelingsvrouw, pronkgewaad. Competitie tussen Lea en Rachel zet zich voort tussen hun kinderen; Jakob wordt slachtoffer van zijn vier vrouwen.
Ruben: door Jozef van zijn plaats geduwd als eerste, stamopvolger. Gen. 35:22: Ruben slaapt met Jakobs bijvrouw; poging zichzelf te bewijzen? Ruben is wel degene die zijn broers ervan weerhoudt Jozef te doden in Dothan, maar toch niet radicaal voor hem opkomt; ook hij heeft haat tegen Jozef. Ze sturen Jozefs jas met bloed naar Jakob; dat bedrog blijft hen hun verdere leven achtervolgen en gevangen houden; alleen de waarheid kan je echt vrij maken!
Rol van Ruben hierin? Hij had niet het lef en de volwassenheid om alleen te staan; makkelijker om mee te gaan met de groep; dat is vandaag nog zo!
Waar vind je innerlijke kracht voor geestelijke volwassenheid? In de levenskracht van Jezus Christus, die Hij in ons wil leggen door Zijn Geest. Die maakt dat je ook alleen kunt staan, geen slaaf bent van de groep, maar echt en eerlijk.
Groei in geestelijke volwassenheid: man of vrouw uit één stuk, naar Gods hart.

Terug


 

Preeksamenvatting over HC Zondag 7,8 19-03-2006

Thema: "Geloven gaat om Jezus"

21. Wat is een echt geloof?
- Een echt geloof is niet alleen een stellig weten of kennen,
waardoor je alles voor waar houdt wat God ons in Zijn Woord geopenbaard heeft; het is ook een vast vertrouwen, dat de Heilige Geest door het Evangelie in je hart werkt; vertrouwen dat niet alleen aan anderen, maar ook aan jou vergeving van zonden, eeuwige gerechtigheid en redding
gegeven is door God; en dat alleen uit genade, op grond van de verdienste van Christus.
22. Wat heeft een Christen dan te geloven?
- Alles wat ons in het Evangelie wordt beloofd en wat de artikelen van het algemeen en ontwijfelbaar Christelijk geloof ons in een samenvatting leren.
23. Hoe luiden die artikelen?
(Apostolische geloofsbelijdenis)
24. Hoe worden die artikelen ingedeeld?
- In drie delen: het eerste gaat over God de Vader onze schepping; het tweede over God de Zoon en onze verlossing; het derde over God de Heilige Geest en onze heiliging/vernieuwing.
25. Als er maar één goddelijk Wezen is, waarom spreek je dan van Vader, Zoon en Heilige Geest?
- Omdat God zich zo in Zijn Woord geopenbaard heeft dat deze drie onderscheiden personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn.

* Wat onderscheidt Christelijk geloof nou precies van andere religies?
Het gaat om Jezus; niet zozeer over kerkgang, gedrag, cultuur, gebruiken of wat ook maar.
* Wat maakt u/jou een gelovige?
Het besef dat God bestaat? - geloven de demonen ook! Geloof is door scherpe en felle kerkstrijd voor de waarheid van de vorige eeuw grotendeels zaak van het hoofd geworden. HC 7: hoofd èn HART; kennen & vertrouwen.
* Wat betekent dat?
- opnieuw geboren zijn. Wie niet wedergeboren is, is ook geen gelovige. Wedergeboorte: geboren worden uit de Geest; geestelijk tot leven komen doordat Jezus Christus met Zijn Geest en levenskracht in je komt.
Alleen van daaruit kan je leven radicaal veranderen;
dood -> levend; blind -> ziende; buiten -> binnen.
* Bent u/ben jij wedergeboren? Alleen dan kom je het Koninkrijk binnen.
Weet je het niet zeker? Vraag Hem binnen! Zie Opb. 3:20: Hij klopt.

Terug


 

Preeksamenvatting over Handelingen 1: 22 05-03-2006

Thema: "Gekozen om te getuigen"

In de kerk gaat het om heel belangrijke dingen: eeuwig leven, zinvol leven, leven dichtbij God. Jezus Christus staat daarbij centraal; niet als dode Heer, maar als Levende! Hij regeert hier echt - actueel - met Zijn liefde; heeft concrete uitwerking op levens van mensen.
Handelingen: Jezus is bezig door Zijn Geest Zijn koninkrijk uit te breiden in harten van mensen; Hij is levend en volop actief in deze wereld via Zijn volgelingen. Kring van discipelen/getuigen moet dan ook weer aangevuld wordt tot 12; waarom? Om te getuigen van de opstanding van Jezus; dat is steeds de boodschap van de apostelen. Wat heb je aan deze boodschap? Opstanding van Jezus is overwinning op de macht van de dood; Jezus is de enige die in staat is ons te bevrijden van gebrokenheid en dood en iets nieuws van ons leven te maken. Hij alleen kan echte verandering brengen!
Leeft Jezus Christus hier echt? Is Zijn koningschap concreet te merken? De opstanding van Jezus als centraal uitgangspunt voor alles wat er in de kerk gebeurt; dat is de taak van oudsten, leiders in de kerk. Hoe? Niet door alles zelf te doen; Hand. 6:4: gebed en Woordbediening; levende Christus concreet toepassen in levens van mensen; getuigen van de opstanding.

Terug


 

Preeksamenvatting over Hebreeën 12 05-03-2006

Thema: "Ik geloof het wel!"

Geloof laat je beseffen dat er meer in het leven is dan sport en het weer... alleen moet je daarvoor wel verder willen kijken. Hebr. 11:1 : het zichtbare is ontstaan uit het onzichtbare: God is dus onze oorsprong, en daarmee ook ons doel.
Maar is dat geloof niet op z’n retour? ‘Ik gelóóf het wel!’, denken velen, en zien er het belang niet meer van in.
Hebr. 11 laat zien waar geloven echt om gaat; niet om iets waar u/jij je prettig bij voelt en een ander bij zijn/haar eigen geloof; geloven gaat om de waarheid! Iets wat betrouwbaar is, waar je je vertrouwen op kunt stellen. Geloof overtuigt je van de waarheid van wat je niet ziet; dat is: de keuze maken je vertrouwen op God te stellen, die je niet met je ogen ziet, maar die je leert kennen vanuit de Bijbel.
Heel Hebr. 11 is een illustratie van mensen die deze keuze vóór ons gemaakt hebben, en niet bedrogen zijn uitgekomen. Niet: wat heb ik aan geloven?, maar: wat is echt waarheid? Dat is God, die zich bekend maakt in Jezus Christus; Hebr. 12:3: hou je blik gericht op Jezus! Geloven gaat om Hem!
Hebr. 12 gebruikt beeld van renwedstrijd; tribunes met toeschouwers sporen je aan: hou vol! Blijf kijken naar je einddoel! Dat is Jezus. Hij ging de weg van vernedering en dood met de blik gericht op wat er daarna kwam. Volg Zijn voorbeeld; volhard door naar het einddoel te kijken. Dat is nou precies geloven: vertrouwen dat God het beste met je voor heeft en dat je onder Zijn leiding goed terecht komt. Dat is geen gemaks-garantie voor hier en nu, maar leven in het licht van de eeuwigheid die er aan komt. Waar ga je die doorbrengen: bij God of zonder God? Ik geloof het wèl! Het gaat om de waarheid; dat is Jezus.

Terug


 

Preeksamenvatting over Handelingen 1:8 12-02-2006

Thema: "Strategie voor het Koninkrijk"

God is bezig een koninkrijk te bouwen in deze wereld: rijk van vrede en liefde; binnen komen kan alleen door wedergeboorte: Jezus Christus aanvaarden. Voor de uitbreiding van dat rijk gebruikt God gewone mensen als getuigen; maar wel toegerust met de kracht van de Heilige Geest! Zij zijn getuigen van Jezus.
Uitstorting van de Geest is heel strategisch: de invloed van Jezus op levens van mensen wordt daardoor enorm vergroot; meer dan wanneer Hij lichamelijk op aarde was gebleven. Het effect ervan lees je in Handelingen: als een steen in een vijver! Tot aan de uiteinden van de aarde. Was die explosieve uitbreiding van Gods koninkrijk alleen maar iets voor toen? Of heeft die krachtige beweging uit Handelingen ook een boodschap voor nu? Hand. 1:8 is de sleutel! Drie dingen:
- de persoon van Jezus staat centraal; persoonlijke band met Hem hebben
- gerichtheid; naar buiten toe: op mensen, die Christus nog niet kennen
- Heilige Geest; die vervult mensen en maakt het onmogelijke mogelijk
Getuige zijn van Jezus: wil je dat? Ben je bewogen met anderen, die verloren dreigen te gaan? Wil je dat Christus’ koninkrijk zich uitbreidt? Dan heb je de Heilige Geest nodig! Hoe krijg je die? Door te bidden; dan gebeurt er wat!

Terug


 

Preeksamenvatting over 1 Johannes 4 vers 10,11 05-02-2006

Thema: "All you need is love!"

Wat voor idee hebt u/jij van liefde? De maatschappij om je heen wil je haast laten geloven dat liefde gelijk staat aan seks. Maar liefde gaat over veel meer, iets veel diepers! Het is het allerbelangrijkste wat ieder mens nodig heeft: voor gezonde relaties met anderen, maar ook voor een gezond geestelijk en emotioneel evenwicht.
Johannes (schrijver van dit Bijbelgedeelte) laat zien wat God te maken heeft met liefde: Hij is daar de Bron van! God IS liefde! Dat laat Hij zien in Jezus, Zijn Zoon die als mens naar deze wereld is gekomen: God laat mensen niet aan hun lot over, maar zoekt ze op. Jezus draagt hun pijn, hun schuld, hun oordeel. Jezus neemt daarmee de oorzaak van alle ellende - de zonde van ons - weg. Dat is nog eens belangeloze liefde!
Maar die liefde is wel echt, concreet; en heeft ook echte uitwerking, wanneer je het persoonlijk laat worden tussen Jezus Christus en u/jou. In Jezus spreekt God Zijn persoonlijke liefdesverklaring uit; daarmee wil Hij doordringen tot je hart. Het gaat Hem niet om een vrome buitenkant, maar om waarheid van binnen. Jezus is de waarheid van God. Hij is de liefde van God. Mag Hij binnen komen om genezing, vergeving, bevrijding te brengen?
Dan komt er kracht in je leven: het besef geliefd te zijn door de Schepper van hemel en aarde! Dat betekent ook een verandering van binnen: liefdevol worden zoals God dat zelf is. Zulke liefde hebt u/jij, heb ik, heeft deze wereld nodig!

Terug


 

Preeksamenvatting over Mattheüs 22: 36-40 29-01-2006

Thema: "Kleurrijk leven"

Matt. 22: 37-39: samenvatting van de 10 geboden van God aan Israël. Ook voor ons? Wetten als verkeersregels? Door Jezus is er toch juist vrijheid?
10 geboden laten Gods wil van liefde zien; en liefde vraagt om je hart! Wat is de plek van Jezus daarbij? Zie Matt. 22: geestelijke leiders willen Jezus voortdurend klem zetten met strikvragen: past Jezus wel in het religieuze systeem? Het gaat hun niet om God of wat Hij belangrijk vindt, maar om hun religie: buitenkant-dingetjes; liefde is daaruit verdwenen.
Hoe voorkom je dat? Door het belangrijkste ook echt het belangrijkste laten zijn: liefde heeft bij God hoogste prioriteit. Stel dan dezelfde prioriteit als God!
Liefde tot God, liefde tot je naaste: kern van je mens zijn is leven in relaties; wanneer dat in liefde gebeurt, heb je de hemel op aarde! Probleem: ‘ik weet het beter’; zonde: God niet willen erkennen. En daar ligt juist de sleutel; wat doe je met Jezus? Hij herstelt relatie tussen God en mensen (vergeving) en relaties tussen mensen onderling (vernieuwing door Heilige Geest); vrucht van de Geest, Gal. 5:22. Maar dan moet Hij wel de leiding krijgen: de centrale plek in je leven, in de kerk! Dat brengt pas echt kleurrijk leven!

Terug


 

Preeksamenvatting Genesis 37: 1-11 15-01-2006

Thema: "Ik ben Jozef!"

Jeugdervaringen bepalen voor een belangrijk deel je persoonlijkheid; welke rol speelt God daarin? God wil door alles heen je karakter vormen naar het beeld van Jezus Christus; niets gebeurt voor niets! Gebeurtenissen kunnen je dichter bij God brengen of je van Hem verwijderen; wees pro-actief!
Jozef: een na jongste zoon van Jakob; had alles mee om een verknipte persoon-lijkheid te worden: slechte gezinssituatie met kinderen van vier moeders, verwend door zijn vader, veracht door zijn broers, dromen die hem verwarren en haat van zijn broers opleveren. Hem werd veel onrecht aangedaan: verkocht door broers, slavernij, gevangenis. Toch bleef Jozef zijn vertrouwen op God stellen:
- als slaaf in het huis van Potifar: Jozef is trouw en God staat hem terzijde
- bij verleiding door Potifars vrouw: Jozef blijft God gehoorzamen en dienen
- onterecht in de gevangenis: Jozef blijft trouw, aanvaardt de omstandigheden en God staat Hem terzijde => God is bezig Jozefs karakter te vormen!
Wat maakt je tot degene die je bent? Verontschuldiging in afkomst, omstandig-heden zoeken? Dan maak je jezelf daar afhankelijk van. Jozef: bewuste keuze God te dienen en te gehoorzamen, ondanks omstandigheden; dan krijgt God ruimte een mooi mens van je te maken: door Zijn Geest, d.m.v. omstandigheden.

Terug


 

Volledige preek over Lucas 4: 21b: 15-01-20006 Radio dienst

 

“En Hij begon tot hen te zeggen: Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld”.

 

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

 

De Bijbel wordt wel het Woord van God genoemd; dit is nou wat God tegen ons mensen te zeggen heeft. En door die communicatie die God daarmee aangaat met ons maakt Hij zichzelf bekend; door de Bijbel leer je het liefdevolle karakter van God kennen.

Heel bijzonder, maar Jezus Christus wordt ook het Woord van God genoemd; je zou eigenlijk kunnen zeggen dat alles wat God tegen ons te zeggen heeft, samengevat wordt in Jezus. Alsof God met het sturen van Jezus Christus naar deze wereld zegt tegen ons: wil je weten wie Ik ben? Wil je antwoord op die diepe levensvragen waar je vandaan komt en wat het doel van je leven is? Kijk en luister dan maar naar Mijn Zoon, Jezus Christus, die mens is geworden onder de mensen om op ons niveau duidelijk te maken wie God is en om te laten zien hoe Gods hart uitgaat naar mensen.

Jezus Christus is het middelpunt van al die duizenden woorden die er in de Bijbel staan. In het OT had God al beloofd dat Hij zelf heel dicht bij mensen zou komen om te helen en te genezen wat er kapot is gegaan en gebroken is. Met dat Jezus in deze wereld komt, wordt die belofte werkelijkheid: de woorden van Gods beloften komen tot leven. God doet wat Hij zegt. Wat dat betreft is God zo heel anders dan mensen. Vooral mensen met macht denken nog wel eens een loopje te kunnen nemen met recht en trouw; de ene dag roepen ze ‘read my lips: no more taxes!’ om maar de kiezers op hun hand te krijgen, en na de verkiezingen verhogen ze belastingen. Mensen doen lang niet altijd wat ze zeggen.

Maar zo is God niet; Hij doet wat Hij zegt. Zijn woorden worden levend, en Jezus Christus zelf is daar het levende bewijs van. Maar dat maakt meteen dat die Jezus Christus ieder mens afzonderlijk ook uitdaagt tot een reactie. Wat vind je van Hem en wat doe je met Hem in uw en jouw leven?

“Woorden die levend worden”

 

Nazareth is een plaatsje ergens in Galilea, de noordelijke provincie van Israël; het is de plek waar Jezus is opgegroeid, waar de mensen Hem dus kennen als de oudste zoon van Jozef en Maria. En daar verschijnt Hij op een gegeven moment in de synagoge op sabbat. Dat gebeurt op het moment dat Hij al een poosje rondtrok door de streek; het nieuws over Hem was al als een lopend vuurtje voor Hem uitgegaan. Die Jezus was een bezienswaardigheid: Hij kon wonderlijke dingen doen: water in wijn veranderen, zieke mensen genezen; en wat Hij zei was ook zo bijzonder; zo heel anders dan ze gewend waren van hun Schriftgeleerden.

Jezus trad in Galilea op in de kracht van de Geest, vertelt Luc. 4:14. Dat is bijzonder om even op te merken. Kijk maar eens naar Luc. 3:22; Jezus wordt in de rivier de Jordaan gedoopt door Johannes en daarbij daalt de Heilige Geest in de gedaante van een duif op Jezus neer, en klinkt er een stem: “Jij bent mijn geliefde Zoon; in jou vind ik vreugde”. Dat moment zou je de zalving van Jezus met de Heilige Geest kunnen noemen: het officiële begin van Zijn werk als Gezalfde van God. Hij komt redding en bevrijding van God bij mensen brengen; In Jezus zelf komt het koninkrijk van God van vrede en vergeving bij mensen.

Na die opzienbarende gebeurtenis bij de Jordaan trekt Jezus de woestijn in om daar de confrontatie met satan aan te gaan die Hem op de proef stelt. In Luc. 4:1 lees je dat Jezus daarbij vervuld was van de Heilige Geest. Nadat Hij de beproevingen glansrijk doorstaan heeft, lees je dan in Luc. 4:14 dat Hij in de kracht van Heilige Geest naar Galilea terugkeerde. Dat Lucas dit tot drie keer toe vermeldt is erg opvallend, en heeft alles te maken met de profetie die Jezus straks zal gaan lezen in de synagoge in Nazareth, Jes. 61. Die begint immers met de woorden: ‘De Geest van de Heer rust op mij’.

Jezus gaat op die bewuste sabbat naar de synagoge van Nazareth, zoals Hij gewend was. Even tussendoor: hier heb je meteen een goed antwoord als mensen aan je vragen waar het nou goed voor is dat je elke zondag naar de kerk zou gaan; je kunt toch net zo goed thuis geloven of zo af en toe eens naar de kerk gaan? Kijk dan maar eens goed naar degene, die je wilt volgen. Jezus had als goede gewoonte om naar de samenkomst van de gemeente te gaan. Dat is de plek waar God zich laat ontmoeten, waar Hij spreekt door de Bijbel en waar Hij antwoord geeft op vragen waar je mee zit.

Toen de mensen in Nazareth zagen dat Jezus de Schriftlezing zou doen, waren de verwachtingen hoog gespannen. Natuurlijk wisten ze wel dat dit gewoon Jezus van Jozef was, maar ze hadden verhalen uit de omgeving gehoord over Zijn bijzondere gaven, wonderen die Hij deed; blijkbaar was Hij een of andere profeet of wonderdoener of zo. En die zou komen spreken in hun synagoge! Dit zou een evenement gaan worden, een sensatie om mee te maken. Hoge verwachtingen!

Uit de manier waarop het beschreven staat, blijkt dat Jezus een heel specifiek Bijbelgedeelte uitkiest om hier te lezen; Hij verzoekt de dienaar om een bepaalde boekrol en Hij zoekt in die rol een specifieke passage op. Het is het gedeelte dat te vinden is Jesaja 61; profetische woorden, die de belofte van God bevatten dat Zijn tijd van redding en bevrijding en genezing komt als God Zijn Gezalfde stuurt. Die gezalfde zal God sturen in de kracht van Zijn Geest.

Uitgerekend deze woorden spreekt Jezus in de synagoge van Nazareth wanneer Hij in de kracht van de Geest Zijn optreden begonnen is in Galilea. Door nou net dit stukje uit te kiezen om te lezen, kan Jezus het eigenlijk niet duidelijker zeggen: die gezalfde van God, die redding en bevrijding komt brengen, dat ben Ik! Na het lezen van de profetie uit Jesaja gaat Jezus dan ook weer zitten; Hij heeft gezegd wat Hij wilde zeggen. Met andere woorden: deze profetie uit Jesaja is de eigen toelichting van Jezus bij alle berichten, die de mensen in Nazareth gehoord hebben: de woorden, die Jezus had gesproken in andere synagogen, de bijzondere tekenen, die Hij had gedaan, zieken, die Hij had genezen. Met al die opmerkelijke dingen, die de mensen over Hem gehoord hebben, gaan deze bijzondere woorden in vervulling: De Geest van de Here is op Mij om de redding van God werkelijkheid te maken, om genade te geven en het aangename jaar van de Here te verkondigen. Verder commentaar is overbodig, deze profetie zegt immers genoeg?!

De mensen in Nazareth staren Jezus stomverbaasd aan. Wat bedoelt Hij nou? Wat zal Hij nu verder gaan zeggen? Ze verwachten meer van Hem. Kennelijk hebben ze niet begrepen wat Jezus bedoelde. Daarom zegt Hij het nog maar een keer heel uitdrukkelijk: Mensen, deze bijzondere woorden zijn vandaag voor jullie oren in vervulling gegaan. Wanneer ik zeg: de Geest van de Here is op mij, dan bedoel ik daarmee mijzelf. Mij heeft God gezalfd om bevrijding en genezing en heling en genade te brengen. Eigenlijk zegt Jezus niets anders dan: Ik ben de door God beloofde Messias.

Dat zie je ook metterdaad in vervulling gaan in het leven van Jezus: als Hij komt, betekent dat dat God door Hem bevrijding geeft aan gevangenen, dat blinden weer kunnen zien, dat verbrokenen de vrijheid weer krijgen; hoeveel mensen die gebonden waren door demonische machten heeft Jezus niet bevrijd van die banden? Hoeveel blinden heeft Hij niet genezen, dat ze weer konden zien? Hoeveel mensen, die door ziekte of andere dingen heel direct te maken hadden met de gebrokenheid van hun leven heeft Hij niet geholpen, uitredding gegeven, dat ze weer vrij konden leven? Bovenal: wat heeft Hij de liefde van God laten zien door Zijn eigen leven als offer te geven om mensen te verzoenen met God? Met Jezus is de tijd van Gods welbehagen aangebroken: de tijd, waarin Hij Zijn liefde en redding voor mensen werkelijkheid maakt.

Om deze Jezus draait heel Gods plan van redding met mensen. Vandaag nog steeds. En om die Jezus te leren kennen en te ontmoeten, gebruikt God voor ons diezelfde Bijbel. Daarin zie je een wisselwerking tussen Jezus Christus en de Bijbel; door de Heilige Geest. Als U en jij Hem wilt leren kennen, ga dan de Bijbel lezen. Tegelijk: de Bijbel gaat pas echt open vanuit Jezus Christus. Dat vraagt wel om een bewuste keuze: tijd nemen voor God, voor de Bijbel, om Jezus steeds meer te leren kennen; hoe druk je het misschien ook hebt met allerlei dingen: de keuze maken om hier hoger belang aan te geven.

Persoonlijke omgang met God, met Jezus Christus door Bijbellezen en gebed verandert je leven, leert je op een geestelijke manier denken, met geestelijke ogen te kijken en keuzes te maken. Lezen in de Bijbel brengt je aan de voeten van de levende Jezus Christus. Daardoor ontmoet je Hem, vervult Hij u en jou met Zijn Geest en met Zijn kracht.

 

Even terug naar Nazareth. Jezus heeft daar onverbloemd Zijn pretenties naar voren gebracht: Ik ben de door God gezalfde en Zijn Geest is op Mij. Ik ben gekomen om Zijn genade te brengen en uit te delen. Eerst lijkt de reactie van de mensen nog wel positief, maar als ze beseffen wat dit betekent, worden ze agressief: die Jezus zou de Messias zijn? Wat denkt Hij wel? Ze hebben Hem nota bene nog als klein jochie door de straten zien rennen. Laat Hij niet zo hoog van de toren blazen!

Het komt op een gegeven moment zelfs zover dat ze aanstalten maken om Jezus te lynchen; zo diep gaat hun verzet tegen wat Jezus van zichzelf zegt. Ze weigeren te erkennen dat de woorden van Jesaja met Jezus in vervulling zijn gegaan; Jezus moeten ze niet als Redder. Opmerkelijk dat Jezus even later in Kafarnaüm wel gehoor en geloof vindt. Zelfs de boze geesten erkennen Zijn gezag: U bent de Heilige van God, U bent de Zoon van God! Kafarnaüm tegenover Nazareth; geloof tegenover ongeloof, erkenning tegenover verwerping.

Dat maakt meteen radicaal duidelijk dat de persoon van Jezus ieder mens voor deze keuze stelt: aanvaarding of verwerping. Hij zegt van zichzelf dat Hij gekomen is om echte redding en bevrijding te brengen van alles wat je gebonden houdt. Buig je voor Hem en aanvaard je Zijn redding? Of weiger je Jezus toe te laten in je leven? Blijf je trots overeind staan en denk je het zelf wel te redden?

Ik zei aan het begin dat Jezus Christus het Woord van God is. Hij is wat God tegen ons te zeggen heeft; In Zijn Zoon maakt God zich aan ons bekend in liefde en genade. Als we samen komen als gemeente spreekt God Zijn Woord en laat Christus zich ontmoeten. En dat blijft nooit zonder effect; Gods Woord keert nooit leeg tot Hem terug. In Jezus wordt het Woord van God levend. Hij komt heel maken wat gebroken is, Hij komt genezen wat ziek is, Hij komt om vrij te maken wat er gebonden is. Dat is geweldig goed nieuws, dat je blij wil maken en je nieuwe kracht en hoop wil geven.

Maar diezelfde Jezus prikkelt u en jou hier in de kerk op dit moment of thuis bij de radio tot een reactie. Hij is de Zoon van God, door God zelf in deze wereld gestuurd om een diepe, levens veranderende invloed te hebben op het leven van mensen; de liefde van God te laten zien; vergeving te brengen en mensen met God te verzoenen. Wat doet u, doe jij met die Jezus? Neem je Zijn boodschap voor kennisgeving aan? Maakt Hij je kwaad met Zijn pretenties, net als die mensen in Nazareth? Of erken je nederig dat je het zelf niet redt, en dat je Zijn hulp en genade nodig hebt?

Wie voor Jezus buigt en Hem aanvaardt als Heer vindt het echte leven, ervaart ongekende kracht van Zijn Geest en ontvangt onbeschrijflijke vreugde. Zoals een vader die zijn kind omarmt, omarmt U ook mij; en ik kom tot rust bij U.

 

Amen

Terug


 

Preeksamenvatting over Mattheüs 5:1-16 08-01-2006


Thema: "Ik zoek geluk!"

Wanneer ben je gelukkig? Vaak zoeken wij geluk in omstandigheden, dingen; terwijl de dingen die echt gelukkig maken, nou net niet voor geld te koop zijn!
Daar gaat ook begin van de Bergrede van Jezus over: echt geluk vind je in het Koninkrijk van God; dat is daar waar Hij Koning is en erkend wordt. Wat is er zo de moeite waard aan dat Koninkrijk? Als je de beschrijving van Jezus leest over het soort mensen dat daarbij hoort, dan lijken dat losers te zijn; toch noemt Jezus hen smaakmakers in deze wereld. Zij hebben ontdekt wat echt blijvend van belang is: God, en leven voor Hem.
Wat voor mensen zijn dat?
- Nederigen van hart; afhankelijk van God
- treurenden; verdriet om de gebrokenheid; Jezus komt alles weer heel maken!
- zachtmoedigen; met het karakter van Jezus
- honger en dorst naar recht; Gods dag van recht komt er aan; dat recht werkt hier en nu al door
- barmhartigen; zo is God zelf ook! Barmhartig zijn: Hem weerspiegelen
- zuiver van hart; een hart dat ongedeeld uitgaat naar God
- vredestichters; mensen die vrede brengen
- vervolgd, belasterd - omwille van Jezus!
Dat is het prijskaartje van horen bij Gods koninkrijk; maar daarin zit tegelijk het geheim: bij Jezus horen maakt je anders, zet je haaks op deze wereld. Maar Hij is wel het echte, eeuwig blijvende geluk. Voor welk soort geluk kies je?

Terug


 

Preeksamenvatting Efeze 4:1-6 08-01-2006


Thema: "Jezus Christus, maak ons één!"


Christelijke eenheid: een droom? Liefde onder Christenen (Joh. 13:35): een zeepbel? Hebben christelijke kerken in Nederland met hun geschiedenis van verdeeldheid misschien het belangrijkste uit het oog verloren?
Gebed om eenheid aan het begin van het jaar: zet de toon voor de rest van het jaar; wil ons aansporen biddende gemeente te zijn; richt ons op het adres van dat gebed: Jezus Christus. Hij legt verbinding, maakt eenheid tussen mensen. Hoe?
Zie Ef. 4:1-6; gemeente met Joden en heidenen; gave van Gods liefde en genade in Jezus Christus wil ook uitwerking hebben in dagelijks leven van mensen: eenheid in liefde en vrede tussen mensen. Dat is een getuigenis! Dat lukt alleen als Jezus echt centraal staat: mensen verbonden aan elkaar door Zijn bloed.
Drie aspecten van de gezindheid die daarvoor nodig is: bescheidenheid; zacht-moedigheid; geduldige liefde. => vrucht van de Geest van Jezus. Hoe krijg je die? Op gebed! De duivel zal als geen ander juist gebed tegenwerken! Omdat Hij weet dat daar kracht van uitgaat; vooral gezamenlijk gebed! Dat brengt eenheid!
Hij vindt het belangrijk dat er niet gebeden wordt; hoe belangrijk vinden wij het dat er wel gebeden wordt? Jezus vindt eenheid tussen Zijn volgelingen topprioriteit!

Terug


 

Preeksamenvatting over Mattheüs 16:18 01-01-2006

Thema: "Petra"

Openbaring: over het onderweg zijn van de gemeente naar Huis toe. Niet iets voor later, maar over nu: hou vast aan je belijdenis dat Jezus Heer is; dat is de rotsbasis (petra) voor de gemeente.
Opb. Is geschreven aan mensen in vervolging: Christen-zijn had een hoge prijs, zelfs je leven! En dan deze brief krijgen: Jezus regeert, God bewaart Zijn gemeente, Jezus komt terug met recht! Wat een bemoediging en een kracht!
Waarom duurt het zo lang? Gods geduld over Zijn vijanden betekent lijden voor Zijn gemeente. Opb. 12: voorgesteld als vrouw, die een kind baart: Jezus Christus. Rode draak wil dat Kind doden, doet zelfs een aanval op de hemel; probeert vervolgens Zijn moeder te doden (de gemeente); als dat niet lukt, haar kinderen: Christenen. Dit is harde realiteit voor de lezers: vervolging, haat, vijandigheid. Er zit een geestelijke kracht achter: de macht van satan.
2006: tijd van keuzes maken: waar hoor je bij? Wie volg je? Opb. 12: vrouw vlucht in de woestijn; tijd van onderweg zijn voor de gemeente. Petra: hou vast aan Jezus: trouw en volharding. Laat Hij metterdaad je Redder en Koning zijn, in alles. De vijand? Die is verslagen; Jezus is Overwinnaar. Blijf trouw aan Hem.

Terug


 

Preeksamenvatting Lucas 2 26-12-2005

Thema: "Vrede van God"

Lucas 2: 14: "Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die
Hij liefheeft" (NBV)

Lied van de Engelen gaat over eer, vrede en welbehagen. Hemel tegenover aarde, God
tegenover mensen.
Waarmee wordt God geëerd? Waar stelt God eer in voor zichzelf? - liefde, mensen
redden! Dat wordt duidelijk als Jezus geboren wordt: Gods grote hersteloperatie voor
deze wereld. Waar eer je God mee? Niet allereerst door je goeie gedrag, maar door
deze Redder te aanvaarden!
Vrede op aarde; sinds de zondeval staan alle mensen op voet van oorlog met God (Rom.
5:10) Vrede is er alleen als je met God verzoend bent door Jezus Christus. Waar sta
jij? Vrede met God is niet vanzelfsprekend; daarvoor moet je bij Jezus zijn; vanuit
die Bron werkt het het verder door in heel je leven: vrede, liefde, eenheid. In
mensen welbehagen; = plezier, welwillendheid. slaat niet op mensen, maar op God. in
wie heeft God plezier? In Zijn Zoon, Jezus. Blijde boodschap: Jezus wil die positie
delen met mensen; 'in Christus' zijn; zuiver en rein in Gods ogen door het bloed van
Christus, veranderd en vernieuwd van binnen door de Geest van Christus. via Jezus
heeft God behagen in mensen. Ben jij er zo eentje?

Terug


 

Preeksamenvatting over II Sam 12: 24,25 18-12-2005


Thema: "God geeft vrede"


David begluurt Bathseba bij het baden; hij pleegt overspel met haar; probeert dat te verdoezelen en laat uiteindelijk haar man vermoorden: van de ene zonde komt hij in een kluwen van zonde terecht. Daardoor schept hij afstand tot God: toen ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg. Niets is bedekt voor Gods zicht. Zonden doodzwijgen lost niets op, erkennen wel: dat is eerste stap richting bevrijding ervan!
Profeet Nathan komt en verklaart David schuldig aan overspel en moord; doodstraf waardig. David belijdt schuld. Niet alleen maar spijt, maar berouw: tegen God persoonlijk misdreven, Zijn eer aangetast. Dan gebeurt er een wonder: God vergeeft! De schuld is weg en daarmee ook de straf. Een aansporing voor ons om de weg van schuldbelijdenis te gaan, want God is wonderlijk: Hij vergeeft!
David troost Bathseba na de dood van hun kind; zelf vindt hij echte troost in Gods genade. Salomo: er is weer vrede tussen God en David; heenwijzing naar de Vredekoning Jezus Christus. Genade van God krijgt in Hem een gezicht. Zijn vrede ontvang je wanneer je voor Hem op de knieën gaat. Wie in Hem gelooft, heeft eeuwig leven: hier en nu vrede van God in je hart en in je leven.

Terug


 

Preeksamenvatting over Marcus 8: 29 18-12-2005

Thema: "Wie is Jezus?"

Wat is geloven? Gedragscode? EHBO-doos? Wat mis je als je niet gelooft? Christelijk geloof: persoonlijke relatie met de levende Jezus Christus. Wie is Hij? Jezus presenteert zichzelf als de Redder: door God gestuurd om heel te maken wat er kapot is gegaan. Mensen uit Zijn tijd willen wel de bijzondere wonderen van Jezus zien en meemaken, maar accepteren Zijn boodschap niet. En Zijn leerlingen? ‘U bent de Messias (= gezalfde; door God gestuurd met een opdracht: redden)!’ Maar wat voor een Redder? Redding, die kracht heeft tot in de eeuwigheid: door lijden en vernedering heen. De redding die Jezus geeft, is bevrijding van een bestaan dat tot mislukken gedoemd is, bestaan zonder zin en inhoud. Hij brengt mensen terug bij hun levensdoel: God. Hoe gaat dat? - door Hem te volgen; zelfverloochening, kruis opnemen. Achter Jezus aan; Zijn wil is liefde! Kijk maar: Hij offerde zichzelf op voor jou. En Hij is opgestaan en leeft! Zijn boodschap stelt je hier en nu voor de keus: wat doe je met Hem? Doop is zichtbaar teken van volgeling van Jezus worden; teken van Gods trouw en liefde. Maar die wil wel aanvaard worden!

Terug


 

Preeksamenvatting over Ruth 2:12 09-12-2005

Thema: "Schuilen onder Gods vleugels"

Moabitische Ruth is de derde moeder van Jezus (Matt. 1); zij is allochtoon. Met Moabieten (net als met Ammonieten) mocht Israël geen nauw contact aangaan (zie Deut. 23). Toch staat Ruth in geslachtslijst van Jezus: doorbraak voor Gods Evangelie, meteen in begin van NT! Gods heil is niet langer gereserveerd voor Israël alleen, maar voor alle volken.

Ruth komt met God in aanraking via haar schoonfamilie => uit Israël (beloofde land!) naar Moab vanwege hongersnood; moeilijke keuze! Laat je in je keuzes leiden door vertrouwen op God. Kijk naar Ruth: zij kiest voor Israël, onbekende toekomst, maar met God, i.p.v. bekende toekomst zonder God in Moab.

Aantrekkelijk karakter van Ruth: trouw, dienstbaar, nederig, dankbaar; zo ook Boaz: levend met God, gehoorzaam aan God. Heel gewone mensen in alledaagse omstandigheden, die hun vertrouwen op God stellen en daardoor bruikbaar zijn voor Zijn plan: dat is Jezus; Hij is het middelpunt van Gods bemoeienis met mensen.

2 vragen: - wil je dat Hij je leven binnenkomt? - wil je dat Hij jou gebruikt voor Zijn plan? Niet allereerst activiteit, maar vertrouwen, overgave. Vertrouwen is geen gevoel, maar een keuze: schuilen onder Zijn vleugels.

Terug