Basisgeloof


Wat geloven we nu eigenlijk? Eigenlijk draait het maar om één persoon namelijk Jezus Christus. Wil je weten wat iemand die 2000 jaar geleden heeft geleefd te maken heeft met het leven van nu?

Bijbelverhalen

In de bijbel staan veel prachtige verhalen. Wij hebben er een aantal bekende voor u geselecteerd. 

Kerkdienst

Kerkdiensten bestaan er in verschillenden vormen. Wilt u weten welke, lees dan verder.

Samenvatting preken

Bij verschillende diensten geeft de predikant vooraf de dienst een wat we noemen 'preekbriefje'. Hierop staat een korte samenvatting van de preek. Deze preekbriefjes worden op deze pagina getoond en u kunt de zoek functie gebruiken om in de lijst te zoeken.