Contactinformatie

Naam Positie Telefoon
ds. G. Huisman Predikant
Jaap Brouwer Scriba 0597-612360
Harm Joosten Koster 0597-562341
Roelie Wubs Preekvoorziening 0597-850284
Peter Schuur Diaconie 0597-435336
Tjaard Pijning Coördinator Youth Alpha 0597-552460
Bert Moorlag Coördinator Alpha Cursus 0597-591023
Wiebe de Boer Redactie Contact Alleen via e-mail
Albert & Marlies Kruize Redaktie wekelijks infoblad 0597-416428
Beamerteam Beamerteam Alleen via e-mail
Webmaster Webmaster Alleen via e-mail